Întrebări pe Subiecte Diverse din Biblie


Cine au fost cei doisprezece (12) discipoli/apostoli ai lui Iisus Hristos?

Există adevărul absolut/universal?

Ce semnificaţie au Cele 10 Porunci?

Permite Biblia sclavia?

Trebuie creştinii să se supună legilor unei ţări?

De ce evreii şi arabii/musulmanii se urăsc unii pe alţii?

Merg animalele în Rai? Au animalele suflet?

Este înregistrată în Biblie moartea apostolilor? Cum au murit fiecare dintre apostoli?

În ziua de astăzi, mai dă Dumnezeu viziuni oamenilor? Ar trebui creştinii să se aştepte ca viziunile să facă parte din experienţa lor creştină?

Există astfel de lucruri ca extratereştri sau O.Z.N.-uri?

Care este punctul de vedere creştin cu privire la metafizică?

De ce Dumnezeu a ales pe Israel ca popor al Său?

Pot fi interpretate visurile în creştinism? Sunt visurile noastre de la Dumnezeu?

De ce i-a poruncit Dumnezeu lui Avraam să-l jertfească pe Isaac?

Ce vrea să spună Biblia când vorbeşte despre legat şi dezlegat?

Ce au fost cruciadele creştine?

Ce este Marea însărcinare?

Ce s-a întâmplat în perioada intertestamentară?

Ar trebui ca femeile creştine să poarte machiaj şi bijuterii?

Cine a fost Melhisedec?

Ce înseamnă să ai o relaţie personală cu Dumnezeu?

Ar trebui un creştin să asculte muzică laică?

Care a fost semnificaţia ruperii perdelei dinăuntru a Templului atunci când a murit Isus?

Ce a fost ţepuşul din carne al lui Pavel?

Ce este Sionul? Ce este Muntele Sionului? Care este înţelesul biblic al Sionului?

Ce s-a întâmplat cu chivotul legământului?

Arheologia creştină - de ce este ea importantă?

Poate fi un creştin blestemat? Va îngădui Dumnezeu un blestem asupra unui credincios?

Cine au fost Părinţii Bisericii?

De ce L-a trădat Iuda pe Isus?

Ce înseamnă faptul că Isus a împlinit Legea, dar nu a abolit-o?

Trebuie să îl iubim pe păcătos, dar să urâm păcatul?

Care au fost diversele călătorii misionare ale apostolului Pavel?

De ce a împietrit Dumnezeu inima lui faraon?

Cine erau saducheii şi fariseii?

Cum conlucrează psihologia cu consilierea biblică?

Ce vrea să spună Biblia prin cuvintele „sunteţi dumnezei” în Psalmul 82.6 şi Ioan 10.34?


Înapoi la pagina de început în limba Română

Întrebări pe Subiecte Diverse din Biblie