settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre mulțumire/recunoștință?

Răspuns


Mulțumirea e o temă predominantă în Scriptură. 1 Tesaloniceni 5.16-18 spune: „Bucurați-vă întotdeauna! Rugați-vă neîncetat! Mulțumiți în orice împrejurări, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu, în Cristos Isus, pentru voi!” (NTLR) Ai observat? În orice împrejurări. Mulțumirea trebuie să fie un mod de viață pentru noi, care să se reverse natural din inima și gura noastră.

Privind mai adânc în Scriptură, înțelegem de ce trebuie să fim mulțumitori și, de asemenea, cum să avem recunoștință în diferite circumstanțe.

Psalmul 136.1 spune: „Lăudați pe Domnul, căci este bun, căci în veac ține îndurarea Lui!” Avem aici două motive să fim mulțumitori: bunătatea constantă a lui Dumnezeu și dragostea Lui statornică. Atunci când recunoaștem natura depravării noastre și înțelegem că în afara lui Dumnezeu nu există decât moarte (Ioan 10.10, Romani 7.5), răspunsul nostru natural este să fim recunoscători pentru viața pe care ne-o dă.

Psalmul 30 Îi aduce laudă lui Dumnezeu pentru izbăvirea Lui. David scrie: „Te înalț, Doamne, căci m-ai ridicat și n-ai lăsat pe vrăjmașii mei să se bucure de mine. Doamne Dumnezeule, eu am strigat către Tine, și Tu m-ai vindecat. Doamne, Tu mi-ai ridicat sufletul din Locuința morților, Tu m-ai adus la viață din mijlocul celor ce se coboară în groapă. ... mi-ai prefăcut tânguirile în veselie, mi-ai dezlegat sacul de jale și m-ai încins cu bucurie, pentru ca inima mea să-Ți cânte și să nu stea mută. Doamne Dumnezeule, eu pururea Te voi lăuda!” (Psalmul 30.1-12) Aici David Îi mulțumește lui Dumnezeu după o împrejurare evident dificilă. Psalmul acesta de mulțumire nu numai că Îl laudă pe Dumnezeu pe moment, ci amintește de credincioșia din trecut a lui Dumnezeu. Este o afirmare a caracterului lui Dumnezeu, care e atât de minunat, încât lauda e singurul răspuns potrivit.

Avem, de asemenea, exemple de a fi recunoscător în mijlocul împrejurărilor grele. Psalmul 28, de exemplu, înfățișează necazul lui David. E un strigăt la Dumnezeu după îndurare, protecție și justiție. După ce David strigă la Dumnezeu, el scrie: „Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele! Domnul este tăria mea și scutul meu; în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.” (Psalmul 28.6-7) În mijlocul greutăților, David își amintește cine este Dumnezeu și, ca rezultat al cunoașterii lui Dumnezeu și al încrederii în El, aduce mulțumiri. Iov are o atitudine similară de laudă, chiar confruntat cu moartea: „Domnul a dat și Domnul a luat. Binecuvântat fie Numele Domnului!” (Iov 1.21)

Sunt și în Noul Testament exemple de mulțumire a credincioșilor. Pavel era foarte persecutat, și totuși a scris: „Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne poartă totdeauna cu carul Lui de biruință în Cristos și care răspândește prin noi în orice loc mireasma cunoștinței Lui.” (2 Corinteni 2.14) Scriitorul cărții Evrei spune: „Fiindcă am primit dar o împărăție care nu se poate clătina, să ne arătăm mulțumitori și să aducem astfel lui Dumnezeu o închinare plăcută, cu evlavie și cu frică...” (Evrei 12.28) Petru ne dă un motiv pentru care să fim mulțumitori pentru faptul că suntem „întristați prin felurite încercări”, spunând că, prin greutăți, credința noastră poate fi dovedită ca fiind autentică și „[va avea] ca urmare lauda, slava și cinstea, la arătarea lui Isus Cristos” (1 Petru 1.6-7).

Oamenii lui Dumnezeu sunt oameni mulțumitori, pentru că își dau seama cât de mult li s-a dat. Una dintre caracteristicile zilelor din urmă este lipsa mulțumirii, potrivit cu 2 Timotei 3.2 . Oamenii nelegiuiți vor fi „nemulțumitori”.

Trebuie să fim mulțumitori pentru că Dumnezeu e vrednic de mulțumirea noastră. E drept să-I acordăm creditul pentru „orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit” pe care îl dă (Iacov 1.17). Când suntem mulțumitori, atenția noastră se mută de la dorințele egoiste și de la durerea circumstanțelor prezente. Exprimarea mulțumirii ne ajută să ne amintim că Dumnezeu e în control. Prin urmare, mulțumirea nu numai că e potrivită, ci de fapt e sănătoasă și benefică pentru noi. Ne amintește de imaginea de ansamblu, că Îi aparținem lui Dumnezeu și că am fost binecuvântați cu tot felul de binecuvântări duhovnicești (Efeseni 1.3). Într-adevăr, avem o viață din belșug (Ioan 10.10), și pentru aceasta se cuvine mulțumirea.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre mulțumire/recunoștință?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries