settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre plătirea taxelor?

Răspuns


În Matei 22.17-21, fariseii Îi pun lui Isus o întrebare: „«Spune-ne dar, ce crezi? Se cade să plătim bir Cezarului sau nu?» Isus, care le cunoștea vicleșugul, a răspuns: «Pentru ce Mă ispitiți, fățarnicilor? Arătați-Mi banul birului.» Și ei I-au adus un ban. El i-a întrebat: «Chipul acesta și slovele scrise pe el ale cui sunt?» «Ale Cezarului», I-au răspuns ei. Atunci, El le-a zis: «Dați dar Cezarului ce este al Cezarului, și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu!»” În deplin acord cu aceasta, apostolul Pavel ne-a învățat și el: „Tot pentru aceasta să plătiți și birurile. Căci dregătorii sunt niște slujitori ai lui Dumnezeu, făcând necurmat tocmai slujba aceasta. Dați tuturor ce sunteți datori să dați: cui datorați birul, dați-i birul; cui datorați vama, dați-i vama; cui datorați frica, dați-i frica; cui datorați cinstea, dați-i cinstea.” (Romani 13.6-7)

Pare că e o cantitate nesfârșită de tipuri de taxe la care sunt supuși cetățenii și participanții la economia locală și globală. Taxele sunt nepopulare și uneori agențiile guvernamentale responsabile de colectarea acestor taxe sunt privite cu dezgust, fie că sunt corupte, fie că nu. Lucrul acesta nu e o noutate. Colectorii de taxe nu erau priviți cu ochi buni nici în în vremurile Bibliei (Matei 11.19, 21.31-32, Luca 3.12-13).

Oricât de mult urâm taxele, oricât de corupt și nedrept poate fi orice sistem de taxe, oricât de mult credem că sunt lucruri mult mai bune spre care să meargă banii noștri – Biblia ne poruncește, da, ne poruncește să ne plătim taxele. Romani 13.1-7 arată clar că trebuie să ne supunem guvernului. Singura situație când ni se permite să nu ascultăm de guvern e atunci când ne spune să facem ceva ce Biblia interzice. Biblia nu interzice plătirea taxelor. De fapt, Biblia ne încurajează să le plătim. Prin urmare, trebuie să ne supunem lui Dumnezeu și Cuvântului Lui – și să ne plătim taxele.

General vorbind, taxele sunt menite să permită cursul benefic al societății. În funcție de prioritățile cuiva, venitul din taxe nu e folosit întotdeauna în cel mai bun mod. Cea mai frecventă obiecție față de plătirea taxelor este că banii sunt folosiți greșit de guvern sau chiar folosiți în scopuri rele. Totuși, acest lucru nu ne privește. Când Isus a spus: „Dați Cezarului...”, guvernul roman nu era în niciun caz un guvern drept. Când Pavel ne-a dat instrucțiunea de a ne plăti taxele, Nero, unul dintre cei mai nelegiuiți împărați romani din istorie, era șeful guvernului. Trebuie să ne plătim taxele chiar și atunci când guvernul nu Îl onorează pe Dumnezeu.

Suntem liberi să folosim orice scutire de taxe este disponibilă. Nu trebuie să plătim cantitatea maximă de taxe posibile. Dacă guvernul îți permite o scutire de taxe, ești liber să o folosești. Dacă există o cale legală de a scuti o parte din bani de a fi taxați, ești liber să o scutești. Metodele ilegale și/sau necinstite de a evita taxele trebuie respinse. Romani 13.2 ne amintește: „De aceea, cine se împotrivește stăpânirii se împotrivește rânduielii puse de Dumnezeu, și cei ce se împotrivesc își vor lua osânda.”

Creștinii știu că tot ceea ce avem Îi aparține la urma urmei lui Dumnezeu. Noi suntem administratori și suntem chemați să investim banii noștri și alte resurse în lucrurile cu valoare veșnică. Suntem chemați să purtăm de grijă de familiile noastre (1 Timotei 5.8) și să dăruim cu generozitate (2 Corinteni 9.6-8). De asemenea, e înțelept să economisim (Proverbele 6.6-8) și e cu totul acceptabil să cheltuim bani pentru noi înșine și să-I mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile Lui bune (Iacov 1.17, Coloseni 3.17). Plătirea taxelor este datoria unui cetățean, și creștinii sunt chemați să fie buni cetățeni. Dar creștinii sunt în ultimă instanță cetățenii cerului (Filipeni 3.20). Reducerea poverii taxelor în viața aceasta ar trebui să aibă ca scop investirea în Împărăția lui Dumnezeu pentru eternitate.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre plătirea taxelor?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries