settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre lăcomie?

Răspuns


Lăcomia este o dorință puternică și egoistă de a avea mai mult din ceva, cel mai adesea bani și putere. Sunt multe avertizări în Biblie despre cedarea în fața lăcomiei și tânjirea după bogății. Isus ne-a avertizat: „Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui.” (Luca 12.15) „Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă moliile și rugina și unde le sapă și le fură hoții. ... Nu puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.” (Matei 6.19, 24b) A urmărit Isus dobândirea banilor? Nu. Dimpotrivă, El a devenit sărac pentru noi (2 Corinteni 8.9) și nu a avut „unde-Și odihni capul” (Matei 8.20). Isus nu a urmărit nici puterea. În schimb, ne-a învățat: „Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10.43-45)

Lăcomia și dorința după bogății sunt capcane care aduc ruinare și distrugere. „Iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor” și creștinii sunt avertizați: „să nu-și pună nădejdea în bogății” (vezi 1 Timotei 6.9-10, 17-18). Poftirea sau a avea o lăcomie excesivă după mai mult este idolatrie. Efeseni 5.5 spune: „Căci știți bine că niciun curvar, niciun stricat, niciun lacom de avere, care este un închinător la idoli, n-are parte de moștenire în Împărăția lui Cristos și a lui Dumnezeu.” Principiul pe care trebuie să ni-l amintim se află în Evrei 13.5: „Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El Însuși a zis: «Nicidecum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi.»”

Dragostea de bani, nu banii în sine sunt problema. Dragostea de bani este păcat pentru că se interpune în calea închinării aduse lui Dumnezeu. Isus a spus că este deosebit de greu ca oamenii bogați să intre în Împărăția lui Dumnezeu. Când tânărul bogat L-a întrebat pe Isus ce trebuie să facă pentru a moșteni viața veșnică, Isus i-a spus să vândă toate posesiunile lui și să dea banii la săraci. „Când a auzit tânărul vorba aceasta, a plecat foarte întristat, pentru că avea multe avuții.” (vezi Matei 19.16-22) Punându-l să renunțe la banii lui, Isus a indicat spre problema principală a tânărului: lăcomia sau dragostea de bani. Omul nu L-a putut urma pe Cristos pentru că își urma banii. Dragostea pentru lumea aceasta interfera cu dragostea pentru Dumnezeu.

Lăcomia refuză să ajungă satisfăcută. Cel mai adesea, cu cât obținem mai mult, cu atât vrem mai mult. Posesiunile materiale nu ne vor proteja – nici în viața aceasta, nici în veșnicie. Pilda lui Isus despre bogatul nebun din Luca 12.13-21 ilustrează bine acest aspect. Din nou, banii sau bogăția nu constituie o problemă. Problema este atitudinea noastră față de acestea. Când ne punem încrederea în bogăție sau suntem măcinați de o dorință nestinsă de mai mult, nu-I dăm lui Dumnezeu gloria și închinarea care I se cuvin. Trebuie să-L slujim pe Dumnezeu, nu să ne pierdem timpul încercând să ne îmbogățim (Proverbele 23.4). Dorința inimii noastre trebuie să fie să ne strângem bogății în cer și să nu ne îngrijorăm cu privire la ce vom mânca sau vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra.” (vezi Matei 6.25-34).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre lăcomie?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries