settings icon
share icon
Întrebare

Cum definește Biblia succesul?

Răspuns


Când împăratul David era pe moarte, i-a dat fiului său Solomon următorul sfat: „Păzește poruncile Domnului Dumnezeului tău, umblând în căile Lui și păzind legile Lui, poruncile Lui, hotărârile Lui și învățăturile Lui, după cum este scris în legea lui Moise, ca să izbutești în tot ce vei face și oriîncotro te vei întoarce.” (1 Împărați 2.3) Observă că David nu i-a spus fiului său să-și clădească împărăția cu armate mari sau să strângă bogății din alte ținuturi sau să își înfrângă dușmanii în bătălie. În schimb, formula pentru succes pe care i-a dat-o a fost să-L urmeze pe Dumnezeu și să-L asculte. Când Solomon a ajuns împărat, nu I-a cerut Domnului bogăție și putere, ci înțelepciune și discernământ ca să conducă poporul lui Dumnezeu. Lui Dumnezeu I-a plăcut această cerere și i-a îndeplinit-o, dându-i lui Solomon o inimă plină de înțelepciune și pricepere, mai mult decât a avut orice om înaintea lui. De asemenea, i-a dat lui Solomon și lucrurile pe care nu le-a cerut – bogății și cinste între oameni (1 Împărați 3.1-14). Solomon și-a pus la inimă sfatul tatălui său, cel puțin pentru cea mai mare parte din domnia lui, și a reflectat la ea în scrierea Proverbelor: „Fiule, nu uita învățăturile mele și păstrează în inima ta sfaturile mele! Căci ele îți vor lungi zilele și anii vieți tale și-ți vor aduce multă pace. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia: leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale! Și, astfel, vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.” (Proverbe 3.1-4)

Isus a repetat această învățătură în Noul Testament, când a declarat care este cea mai mare dintre porunci: „«Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și cu toată puterea ta.» Iată porunca dintâi. Iar a doua este următoarea: «Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți.» Nu este altă poruncă mai mare decât acestea.” (Marcu 12.30-31) A-L iubi pe Dumnezeu înseamnă să-L asculți și să împlinești poruncile Lui (Ioan 14.15, 23-24). Primul pas în acest proces este acceptarea darului fără plată al vieții veșnice oferit de Isus Cristos (Ioan 3.16). Acesta este începutul adevăratului succes biblic. Când este primit acest dar, începe transformarea. Procesul este realizat nu prin voința umană, ci prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu (Ioan 1.12-13). Cum se întâmplă acest lucru și care e rezultatul? Se întâmplă mai întâi prin punerea încrederii în Domnul și ascultarea de El. Pe măsură ce-L ascultă, El ne transformă, dându-ne o natură cu totul nouă (1 Corinteni 5.17). Când trecem prin necazuri și timpuri dificile, pe care Biblia le numește „încercări”, suntem în stare să suportăm cu multă pace și călăuzire și începem să înțelegem că Dumnezeu folosește chiar aceste încercări pentru a întări omul nostru interior (Ioan 16.33, Iacov 1.2). Cu alte cuvinte, necazurile vieții nu ne fac să eșuăm, ci să trecem prin ele cu harul și înțelepciunea lui Dumnezeu. Ascultându-L pe Dumnezeu, obținem eliberare de blestemele lumii acesteia – ură, gelozie, dependențe, confuzie, complexe de inferioritate, mânie, amărăciune, neiertare, egoism și altele.

Mai mult, urmașii lui Cristos (creștinii) posedă și manifestă roadele Duhului Sfânt al lui Dumnezeu care locuiește în inima lor – dragostea, bucuria, pacea, răbdarea, bunătatea, blândețea, facerea de bine, credincioșia și autocontrolul (Galateni 5.22-23). Avem la dispoziție cunoștințe pentru a ști ce să facem și încotro să ne îndreptăm (Proverbele 3.5-6), o măsură nerestricționată de înțelepciune (Iacov 1.5), și pacea care întrece orice pricepere (Filipeni 4.7). Pe măsură ce creștem și ne maturizăm în Cristos, începem să ne gândim nu numai la noi înșine, ci și la alții. Cea mai mare bucurie a noastră devine ce anume putem face pentru alții și ce le putem dărui și cum îi putem ajuta să crească și să prospere spiritual. Acesta e adevăratul succes, pentru că un om poate avea toată puterea, toți banii, toată popularitatea și tot prestigiul pe care le poate oferi lumea, dar dacă sufletul lui e gol și cu amărăciune, succesul lumesc e în realitate eșec. „Și ce ar folosi unui om să câștige toată lumea, dacă și-ar pierde sufletul? Sau ce ar da un om în schimb pentru sufletul său?” (Matei 16.26)

Un ultim cuvânt legat de succesul biblic. Deși transformarea vieții noastre lăuntrice este scopul lui Dumnezeu pentru noi, el le dă, de asemenea, în abundență daruri bune copiilor Lui (mâncare, îmbrăcăminte, case etc.) și Îi place să facă acest lucru (Matei 6.22-23). Totuși, cei mai mulți dintre noi, la un moment dat, ne concentrăm atenția asupra darurilor, în loc să ne concentrăm asupra Dătătorului. Atunci regresăm în mulțumirea și în bucuria noastră și stingem lucrarea de transformare a Duhului Sfânt din noi, pentru că ne concentrăm atenția la lucrurile greșite. Acesta poate fi motivul pentru care uneori Dumnezeu limitează darurile pe care ni le dă – ca să nu ne poticnim din pricina darurilor și să ne îndepărtăm de El.

Imaginează-ți două mâini. În mâna dreaptă ne este oferită adevărata satisfacție, capacitatea de a face față problemelor vieții fără să fii copleșit de ele, pacea uimitoare care ne ne însoțește în toate împrejurările, înțelepciunea de a ști ce să facem, cunoștințe și călăuzire constantă în viață, dragoste pentru alții, autoacceptare, bucurie în orice împrejurare și, la sfârșitul vieții, o veșnicie cu Dumnezeul care ne dă fără plată toate aceste daruri. În cealaltă mână se află toți banii și puterea și „succesul” pe care le poate oferi lumea, fără nimic dintre lucrurile care se află în mâna dreaptă. Pe care ai alege-o? Biblia spune: „Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră.” (Matei 6.21) Ceea ce se află în mâna dreaptă e definiția biblică a succesului.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cum definește Biblia succesul?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries