settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre perseverare?

Răspuns


Biblia are multe de spus despre perseverare în câteva contexte diferite. În mod clar, Scriptura ne învață că cei care „biruiesc” și perseverează în credință vor moșteni viața veșnică (Apocalipsa 2.7). Acest adevăr e exprimat și în Coloseni 1.23, unde vedem că oamenii vor fi sfinți, fără prihană și fără vină „dacă rămân și mai departe întemeiați și neclintiți în credință, fără să se abată de la nădejdea Evangheliei”. Așadar, toți creștinii trebuie să fie de acord că cei care sunt în final salvați sunt cei care perseverează și continuă să creadă Evanghelia.

Între creștini există două concepte foarte distincte privitoare la chestiunea perseverării sfinților. Primul este conceptul arminian, care spune că e posibil ca creștinii să-I întoarcă spatele lui Dumnezeu și să nu persevereze. Acesta e în acord cu conceptul de mântuire în care „voința liberă” a omului este în centru. Este consecvent din punct de vedere logic că dacă „voința liberă” a omului este factorul determinant al mântuirii sale, atunci ar fi posibil și ca omul să aleagă mai târziu să-L respingă pe Dumnezeu și, prin urmare, să își piardă mântuirea.

Totuși, Biblia ne învață clar că suntem „născuți din nou” prin Duhul Sfânt, și astfel venim la credința în Cristos. Toți cei care au fost „născuți din nou” au siguranța veșnică și vor persevera. Doctrina perseverării sfinților se bazează pe promisiunea că „Acela care a început în voi această bună lucrare o va isprăvi până în ziua lui Isus Cristos” (Filipeni 1.6) și pe declarația lui Isus că „tot ce-Mi dă Tatăl va ajunge la Mine” și „nu [voi pierde] nimic din tot ce Mi-a dat El” (Ioan 6.37, 39).

Dincolo de conceptul de perseverare în privința mântuirii, sunt îndemnuri biblice de a persevera în viața de creștin. În epistolele lui pastorale către Timotei, apostolul Pavel îi amintește tânărului pastor: „Fii cu luare aminte asupra ta însuți și asupra învățăturii pe care o dai altora; stăruiește în aceste lucruri, căci, dacă vei face așa, te vei mântui pe tine însuți și pe cei ce te ascultă.” (1 Timotei 4.16) Caracterul lui Timotei era al unui om evlavios și doctrina lui era sănătoasă și scripturală. Pavel l-a avertizat să fie atent la ele și să persevereze în ele, pentru că – și acesta e un avertisment pentru toți creștinii – perseverarea în trăirea în evlavie și crederea adevărului însoțesc întotdeauna convertirea autentică (Ioan 8.31, Romani 2.7).

Mai multe îndemnuri de a persevera în viața de creștin vin de la Iacov, care ne avertizează să „fim împlinitori ai Cuvântului, nu numai ascultători”, pentru că cei care aud, dar nu fac se „înșală singuri”. „Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea [va persevera] ... va fi fericit în lucrarea lui.” (Iacov 1.22-25) Înțelesul aici este că creștinul care perseverează în evlavie și în disciplinele spirituale va fi binecuvântat chiar în actul perseverării. Cu cât perseverăm mai mult în viața de creștin, cu atât mai mult Dumnezeu Își revarsă binecuvântările peste noi, făcându-ne astfel capabili să continuăm să perseverăm. Psalmistul ne amintește că există o mare răsplată în perseverarea în viața de credință. În împlinirea poruncilor lui Dumnezeu „răsplata este mare” pentru sufletul nostru (Psalmul 19.11), avem parte de pacea minții, o conștiință curată și o mărturie în fața lumii care vorbește mai mult decât multe cuvinte.

Iacov ne îndeamnă și să perseverăm „în încercare”, pentru că cei care fac acest lucru vor fi binecuvântați și vor primi „cununa vieții”, promisă de Dumnezeu (Iacov 1.12). Așa cum credinciosul adevărat va fi asigurat veșnic în mântuirea lui, și credința lui va persevera în suferință, boală, persecuție și alte încercări ale vieții care sunt pe calea tuturor credincioșilor. Dacă dorim să trăim o viață de evlavie în Cristos, vom suferi persecuție (2 Timotei 3.12), dar cel credincios va persevera, ținut de puterea Duhului Sfânt, care e garantul salvării noastre și care ne va ține „tari până la sfârșit”, perseverând, astfel că vom fi „fără vină în ziua venirii Domnului nostru Isus Cristos” (1 Corinteni 1.8).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre perseverare?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries