settings icon
share icon
Întrebare

Ce este un evanghelist?

Răspuns


Un evanghelist e un om care proclamă o veste bună; cu alte cuvinte, un propovăduitor al Evangheliei sau misionar. O persoană cu darul de evanghelist e cineva care călătorește din loc în loc pentru a predica Evanghelia și a chema la pocăință. Autorii umani ai celor patru evanghelii – Matei, Marcu, Luca și Ioan – sunt uneori numiți „Evangheliștii”, pentru că ei au consemnat lucrarea lui Isus Cristos – într-adevăr „o veste bună”.

Efeseni 4.11-13 afirmă: „Și El a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, pe alții păstori și învățători pentru desăvârșirea sfinților, în vederea lucrării de slujire, pentru zidirea trupului lui Cristos, până vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Cristos.” În Faptele Apostolilor 21.8, Filip e numit evanghelist, și în 2 Timotei 4.5, Pavel îl îndeamnă pe Timotei să facă lucrul unui evanghelist. Acestea sunt singurele trei dăți când e folosit cuvântul evanghelist în întreaga Biblie. Alți oameni pot fi considerați „evangheliști” prin faptul că au propovăduit Vestea cea bună, inclusiv Isus Însuși (Luca 20.1) și Pavel (Romani 1.15), însă Filip e persoana numită specific cu numele de evanghelist în Scriptură.

Filip a fost unul dintre cei șapte diaconi aleși astfel încât apostolii să își poată face lucrarea de a da învățătură și de a se ruga (Faptele Apostolilor 6.2-4). În mod evident, Filip s-a stabilit în Cezareea și a trăit acolo în jur de 20 de ani înainte ca Pavel să sosească, în Faptele Apostolilor 21. Lucrarea evanghelistică anterioară a lui Filip a fost în Samaria (Faptele Apostolilor 8.4-8). El „le-a propovăduit pe Cristos” samaritenilor (versetul 5) și a înfăptuit minuni, inclusiv scoaterea demonilor și vindecarea unor paralitici. E demn de notat faptul că Filip a botezat în apă în Numele lui Isus, însă botezul Duhului Sfânt nu a avut loc până când ucenicii nu au venit în Samaria.

Prezența lui Petru și a lui Ioan în Samaria și locuirea Duhului Sfânt în samariteni (Faptele Apostolilor 8.17) au confirmat lucrarea lui Filip de acolo. Ca evanghelist, Filip a predicat Evanghelia și, atunci când samaritenii au crezut-o și au primit Duhul Sfânt, au fost primiți în Biserică. Acolo unde mai înainte a existat diviziune și animozitate între evrei și samariteni, acum era legătura duhovnicească a dragostei (Coloseni 3.14). Eforturile deschizătoare de drumuri ale lui Filip au pus temelia pentru ca ascultătorii să primească Duhul Sfânt prin credință. Lucrarea antemergătoare mântuirii a evanghelistului e ceea ce au făcut cei numiți evangheliști de atunci încolo.

Lucrarea de evanghelist a lui Filip continuă în Faptele Apostolilor 8, când e condus de un înger pe drumul deșertic spre Gaza. Pe acel drum întâlnește un famen etiopian – un oficial de la curtea împărătesei Etiopiei. Filip deschide înțelegerea omului să priceapă Cuvântul lui Dumnezeu, și famenul e mântuit. Filip îl botează pe acel om și Duhul Sfânt îl răpește pe Filip de acolo (Faptele Apostolilor 8.39). Mai târziu, Filip „se afla la Azot, de unde s-a dus până la Cezareea. Și propovăduia Evanghelia în toate cetățile prin care trecea” (versetul 40). Oriunde a mers, Filip împărtășea Evanghelia. Asta fac evangheliștii.

Lui Timotei i s-a spus să înfăptuiască propovăduirea antemergătoare mântuirii, care e „lucrul unui evanghelist” (2 Timotei 4.5). Aceeași propovăduire a Veștii bune e chemarea generală adresată ucenicilor în Marea Trimitere și nouă, tuturor, până la sfârșitul vremurilor (Matei 28.16-20). În Iuda 1-3, toți sfinții trebuie să lupte pentru credința care le-a fost dată și, în versetul 23, trebuie să „căutăm să-i mântuim pe unii, smulgându-i din foc”.

Slujba de evanghelist va fi necesară până când Biserica va ajunge la maturitatea lui Cristos Însuși (Efeseni 4.13). Vestea bună trebuie împărtășită. Și avem cea mai bună Veste care există – Isus a murit și a înviat și îi mântuiește pe toți cei care cheamă Numele Lui (Romani 10.9-13).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este un evanghelist?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries