settings icon
share icon
Întrebare

De ce se pune atât de mult accentul pe dreptul de întâi-născut în Biblie?

Răspuns


În Biblie se pune accentul pe dreptul de întâi-născut, deoarece acesta onora drepturile sau privilegiile fiului întâi născut al familiei. După moartea tatălui, sau în absența tatălui, fiul întâi născut își asuma autoritatea și responsabilitățile tatălui. Cu toate acestea, Biblia arată, de asemenea, că tatăl putea să anuleze dreptul de întâi-născut și să îl transmită unui fiu mai tânăr. Un bun exemplu în acest sens este cazul lui Iacov și al celor doisprezece fii ai săi. Ruben era cel mai mare, dar dreptul de naștere a fost dat fiilor lui Iosif. Chiar și atunci, Iacov l-a binecuvântat pe fiul cel mic, Efraim, mai presus de cel mare, Manase (Geneza 37:19-22; Geneza 49:1-4; Geneza 49:22-26).

Pe lângă faptul că își asuma rolul de conducător al familiei, cel care primea dreptul de întâi-născut moștenea dublul a ceea ce primeau ceilalți fii. În cazurile în care un soț avea mai multe soții, dreptul de întâi născut revenea întotdeauna fiului întâi născut al tatălui și nu putea fi acordat fiului unei soții favorite fără o justificare corespunzătoare (Deuteronom 21:15-17) sau dacă mama fiului întâi născut era o concubină sau o sclavă (Geneza 21:9-13; Judecători 11:1-2).

Dreptul de întâi născut al fiului întâi născut al unui rege includea succesiunea la tron (2 Cronici 21:1-3). Regele Roboam al lui Iuda a încălcat această tradiție, trecând dreptul de întâi născut lui Abia, fiul său favorit. Cu toate acestea, pentru a evita problemele cu fiii mai mari, regele i-a plătit (2 Cronici 11:18-23).

În calitate de creștini nou-testamentari, avem un statut de "drept de întâi născut" moștenit prin Isus Hristos ca Fiu Întâi Născut al lui Dumnezeu (Romani 8:29; Coloseni 1:15; Apocalipsa 1:5). În calitate de unic Fiu născut al lui Dumnezeu, Isus a primit Împărăția de la Tatăl Său și este Domnul tuturor (Faptele Apostolilor 2:36; Filipeni 2:9-11; Apocalipsa 19:16). Hristos promite să împartă cu noi Împărăția și moștenirea Sa (Romani 4:13; Galateni 3:29; Efeseni 1:18; Evrei 11:16).

Creștinii sunt avertizați să nu-l imite pe Esau care, dintr-un impuls de moment, și-a vândut dreptul de întâi născut pentru un blid de linte (Evrei 12:16-17; Geneza 25:19-34). Din cauza nechibzuinței sale, Esau și-a pierdut dreptul de întâi născut și binecuvântările tatălui său (Geneza 27). Lecția pentru noi este să respectăm ceea ce este sfânt. Nu ar trebui să aruncăm niciodată ceea ce este important, evlavios sau onorabil de dragul unei plăceri temporare.

Concentrarea noastră trebuie să rămână asupra lui Isus, moștenitorul desemnat al tuturor lucrurilor (Evrei 1:2; Psalmul 2:7-8; Matei 28:18). Iar noi, prin harul Său și prin credința noastră în El, suntem socotiți moștenitori împreună cu el (Romani 8:17; Galateni 3:29; Tit 3:7).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

De ce se pune atât de mult accentul pe dreptul de întâi-născut în Biblie?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries