settings icon
share icon
Întrebare

Ce înseamnă să ai o relaţie personală cu Dumnezeu?

Răspuns


O relaţie personală cu Dumnezeu începe în momentul în care conştientizăm nevoia noastră de El, recunoaştem că suntem păcătoşi şi, prin credinţă, Îl primim pe Isus Hristos ca Mântuitor. Dumnezeu, Tatăl nostru din ceruri, a dorit întotdeauna să fie aproape de noi, să aibă o relaţie cu noi. Înainte ca Adam să păcătuiască în Grădina Eden (Genesa capitolul 3), el şi Eva Îl cunoşteau amândoi pe Dumnezeu la un nivel intim, personal. Ei au umblat cu El în Grădină şi au vorbit cu El în mod direct. Datorită păcatului omului, am ajuns separaţi şi fără legătură cu Dumnezeu.

Ceea ce mulţi oameni nu ştiu, nu realizează sau este un lucru de care nu le pasă este că Isus ne-a dat cel mai extraordinar dar – posibilitatea de a petrece veşnicia cu Dumnezeu, dacă ne încredem în El. „Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată al lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos, Domnul nostru” (Romani 6.23). Dumnezeu a devenit fiinţă umană în Persoana lui Isus Hristos ca să ia păcatul nostru, să fie omorât şi apoi să fie adus din nou la viaţă, dovedind victoria Sa asupra păcatului şi a morţii. „Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei care sunt în Hristos Isus” (Romani 8.1). Dacă primim acest dar, am ajuns acceptaţi în faţa lui Dumnezeu şi putem avea o relaţie cu El.

A avea o relaţie personală cu Dumnezeu înseamnă să-L includem pe Dumnezeu în viaţa noastră de zi cu zi. Ar trebui să ne rugăm Lui, să citim Cuvântul Lui şi să medităm la versete, în efortul de a ajunge să-L cunoaştem mai bine. Ar trebui să ne rugăm pentru înţelepciune (Iacov 1.5), care este cel mai de preţ bun pe care l-am putea avea vreodată. Ar trebui să aducem cererile înaintea Lui, cerând totul în Numele lui Isus (Ioan 15.16). Isus este Cel care ne iubeşte îndeajuns încât să-Şi dea viaţa pentru noi (Romani 5.8) şi El este Cel care a pus o punte peste prăpastia dintre noi şi Dumnezeu.

Duhul Sfânt ne-a fost dat ca Mângâietor. „Dacă Mă iubiţi, veţi păzi poruncile Mele. Şi Eu Îl voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; şi anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede şi nu-L cunoaşte; dar voi Îl cunoaşteţi, căci rămâne cu voi şi va fi în voi” (Ioan 14.15-17). Isus a spus aceasta înainte de a muri, şi după ce a murit, Duhul Sfânt a devenit accesibil pentru toţi cei care caută stăruitor să-L primească. El este Cel care locuieşte în inima credincioşilor şi El niciodată nu pleacă. El ne sfătuieşte, ne învaţă adevăruri şi ne schimbă inima. Fără acest Duh Sfânt divin, nu am avea capacitatea de a lupta împotriva răului şi a ispitelor. Dar, devreme ce Îl avem, începem să producem roada care vine din faptul că Îl lăsăm pe Duhul Sfânt să ne stăpânească: dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea şi înfrânarea poftelor (Galateni 5.22-23).

Această relaţie cu Dumnezeu nu este atât de greu de găsit cum ne-am putea gândi şi nu există nicio formulă misterioasă de a o obţine. De îndată ce devenim copii ai lui Dumnezeu, noi primim Duhul Sfânt, care va începe să lucreze în inima noastră. Ar trebui să ne rugăm fără încetare, să citim Biblia şi să ne alăturăm unei biserici care crede întocmai Biblia; toate aceste lucruri ne vor ajuta să creştem din punct de vedere spiritual. Încrederea în Dumnezeu că ne va ajuta în fiecare zi şi credinţa că El este susţinătorul nostru este calea înspre a avea o relaţie cu El. Chiar dacă poate nu vedem schimbări imediat, vom începe să le vedem în timp şi toate adevărurile vor deveni clare.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înseamnă să ai o relaţie personală cu Dumnezeu?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries