settings icon
share icon
Întrebare

Ce înțelege Noul Testament grecesc prin kerygma?

Răspuns


Cuvântul grecesc kerygma înseamnă "proclamare, predicare". În Noul Testament, termenul este adesea asociat cu predicarea mesajului creștin, în special a elementelor fundamentale ale Evangheliei. În Noul Testament, Ioan Botezătorul a fost cel care a pregătit calea pentru Isus Mesia, "propovăduind în pustiul Iudeii" (Matei 3:1).

Când Isus a citit din sulul lui Isaia în sinagoga din Nazaret, El Și-a anunțat misiunea de a propovădui Vestea Bună: "Duhul Domnului este peste Mine, pentru că M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea şi orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsaţi şi să vestesc anul de îndurare al Domnului." (Luca 4:18-19) Isus a avut o kerygma de transmis în Numele lui Dumnezeu.

Apostolul Pavel a folosit una dintre formele cuvântului kerygma atunci când i-a provocat pe cititorii săi să propovăduiască Evanghelia: "Dar cum vor chema pe Acela în care n-au crezut? Şi cum vor crede în Acela despre care n-au auzit? Şi cum vor auzi despre El fără propovăduitor?" (Romani 10:14)

Cuvântul kerygma este, de asemenea, folosit de unii teologi pentru a se referi la întreaga învățătură și slujire a lui Isus. Folosirea acestui termen a fost popularizată de către cercetătorul britanic C. H. Dodd, care include următoarele aspecte principale ale kerygmei lui Isus:

1. A răsărit Vremea Împlinirii, "zilele de pe urmă" prezise de profeți.

2. Acest lucru a avut loc prin nașterea, viața, slujirea, moartea și învierea lui Isus Hristos.

3. În virtutea învierii, Isus a fost înălțat la dreapta lui Dumnezeu ca Domn mesianic al noului Israel.

4. Duhul Sfânt în Biserică este semnul puterii și al slavei prezente a lui Hristos.

5. Era mesianică își va atinge desăvârșirea la revenirea lui Hristos.

6. Se face un apel la pocăință, cu oferta de iertare, a Duhului Sfânt și a mântuirii.

2 Corinteni 4:5 este un rezumat minunat al mesajului Noului Testament. Pavel scrie: "Căci noi nu ne propovăduim pe noi înşine, ci pe Domnul Hristos Isus. Noi suntem robii voştri, pentru Isus." Acest mesaj centrat pe Hristos poate părea o nebunie pentru necredincioși, dar Hristos este conținutul kerygmei noastre: "Noi propovăduim pe Hristos cel răstignit, care, pentru iudei, este o pricină de poticnire, şi pentru neamuri o nebunie, dar pentru cei chemaţi, fie iudei, fie greci, este puterea şi înţelepciunea lui Dumnezeu." (1 Corinteni 1:23-24)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce înțelege Noul Testament grecesc prin kerygma?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries