settings icon
share icon
Întrebare

Ce s-a întâmplat în Grădina Ghetsimani?

Răspuns


Grădina Ghetsimani, un loc care înseamnă literalmente „presă de ulei”, e așezată pe o pantă a Muntelui Măslinilor vizavi de Ierusalim, peste valea pârâului Chedron. O grădină cu măslini antici există acolo până în ziua de azi. Isus mergea frecvent în Ghetsimani împreună cu ucenicii Săi ca să Se roage (Ioan 18.2). Cele mai cu răsunet evenimente din Ghetsimani s-au petrecut în noaptea dinaintea răstignirii Sale, când Isus a fost trădat. Fiecare dintre scriitorii Evangheliilor descrie evenimentele din acea noapte cu ușoare variații, astfel că citirea celor patru relatări (Matei 26.36-56, Marcu 14.32-52, Luca 22.39-53, Ioan 18.1-11) ne va da o imagine întreagă a acelei nopții de mare importanță.

La lăsarea serii, după ce Isus și ucenicii Săi au sărbătorit Paștele, au venit în grădină. În acel moment, Isus i-a luat pe trei dintre ei – Petru, Iacov și Ioan – și i-a dus într-un loc separat de ceilalți. Aici Isus le-a cerut să vegheze împreună cu El și să se roage, ca să nu cadă în ispită (Matei 26.41), însă ei au adormit. De două ori Isus a trebuit să-i trezească și să le aducă aminte să se roage, ca să nu cadă în ispită. Lucrul acesta e dureros pentru că Petru a căzut într-adevăr în ispită mai târziu chiar în acea noapte, când de trei ori a negat că-L cunoaște măcar pe Isus. Isus S-a îndepărtat puțin de cei trei bărbați ca să Se roage, și de două ori I-a cerut Tatălui Său să îndepărteze cupa mâniei pe care urma să o bea, însă de fiecare dată S-a supus voii Tatălui. Era într-o „întristare de moarte” (Matei 26.38), dar Dumnezeu a trimis un înger din cer să-L întărească (Luca 22.43).

După aceasta, Iuda Iscarioteanul, trădătorul, a sosit cu o „mulțime” de soldați, mari preoți, farisei și slujitori, ca să-L aresteze pe Isus. Iuda L-a identificat printr-un semn stabilit mai înainte, un sărut pe care I l-a dat lui Isus. Încercând să-L apere pe Isus, Petru a luat o sabie și l-a atacat pe un om numit Malhu, slujitorul marelui preot, tăindu-i urechea. Isus l-a mustrat pe Petru și a vindecat în mod miraculos urechea acelui om. E surprinzător că faptul că au fost martori la acea minune de vindecare nu a avut niciun efect asupra celor din mulțime. Nici nu au fost mișcați de manifestarea uimitoare a puterii Lui descrisă în Ioan 18.5-6, unde fie măreția arătării Lui, fie puterea cuvintelor Lui, fie ambele i-au făcut să cadă ca morți la pământ. Totuși, L-au arestat și L-au dus la Pilat din Pont, unde ucenicii Săi s-au risipit de teamă pentru viața lor.

Evenimentele care S-au petrecut în Grădina Ghetsimani au răsunat de-a lungul secolelor. Trăirile intense arătate de Isus în noaptea aceea memorabilă au fost înfățișate în muzică, în cărți și filme vreme de secole. Din secolul al XVI-lea, când Bach a scris două oratorii magnifice bazate pe relatările evangheliilor lui Matei și Ioan, și până la filmul The Passion of Christ, din zilele noastre, istoria acestei nopți extraordinare a fost spusă din nou și din nou. Chiar și limba noastră a fost influențată de aceste evenimente, având expresii ca „cine scoate sabia de sabie va pieri” (Matei 26.52), „duhul este râvnitor, dar trupul este neputincios” (Marcu 14.38) și „sa transpiri sânge” (Luca 22.44). Bineînțeles, impactul cel mai important al acestei nopți a fost dispoziția Salvatorului nostru de a muri pe cruce în locul nostru, ca să plătească pedeapsa pentru păcatele noastre. Dumnezeu „pe Cel ce n-a cunoscut niciun păcat, El L-a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El” (2 Corinteni 5.21). Aceasta este Evanghelia lui Isus Cristos.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce s-a întâmplat în Grădina Ghetsimani?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries