settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre aroganță?

Răspuns


Practic de fiecare dată când Biblia menționează aroganța, mândria sau trufia e vorba despre un comportament sau o atitudine detestată de Dumnezeu. Biblia ne spune că cei care sunt aroganți și au o inimă trufașă sunt o scârbă pentru El: „Orice inimă trufașă este o scârbă înaintea Domnului: hotărât, ea nu va rămâne nepedepsită.” (Proverbele 16.5) Dintre cele șapte lucruri despre care Biblia spune că Dumnezeu le urăște, „ochii trufași” sunt primul element din listă (Proverbele 6.16-19) Isus Însuși a spus: „Ce iese din om, aceea spurcă pe om”, apoi înșiruie cele treisprezece caracteristici ale celor care nu au parte de favorul lui Dumnezeu, aroganța fiind considerată alături de imoralitatea sexuală și de ucidere (Marcu 7.20-23).

În Noul Testament sunt folosite două forme grecești ale cuvântului aroganță, care în esență înseamnă același lucru. Huperogkos înseamnă „umflat” sau „extravagant”, așa cum apare în „vorbe trufașe” (2 Petru 2.18, Iuda 1.16). Cealaltă formă e phusiosis și înseamnă „umflarea sufletului” sau „înălțare, mândrie” (2 Corinteni 12.20). Este de datoria creștinului să recunoască faptul că a fi arogant sau a avea o atitudine infatuată e în antiteză cu evlavia (2 Petru 1.5-7). Aroganța nu e decât o arătare fățișă a sentimentului de importanță de sine a cuiva (2 Timotei 3.2). E asemenea conceptului de „totul are de-a face cu mine” care spune „Lumea se învârte în jurul meu” (Proverbele 21.24).

În schimbul aroganței, Biblia ne învață exact opusul. 1 Corinteni 13.4 spune: „Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate, dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie.” Creștinii sunt chemați să dea dovadă de dragoste. Romani 12.3 spune: „Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia.” Nu putem fi aroganți și în același timp să avem umilința dumnezeiască.

A fi lăudăros și a avea o atitudine de felul „sunt mai bun decât tine” emană intimidare și distruge relația noastră cu alții. Însă Isus ne-a învățat să-i punem pe alții înaintea sinelui: „Dar între voi să nu fie așa. Ci oricare va vrea să fie mare între voi să fie slujitorul vostru și oricare va vrea să fie cel dintâi între voi să fie robul tuturor. Căci Fiul omului n-a venit să I se slujească, ci El să slujească și să-Și dea viața răscumpărare pentru mulți!” (Marcu 10.43-45) Dacă atitudinea noastră e una de aroganță, nu-i vom sluji pe alții bine.

Apostolul Pavel a repetat aceste sentimente în scrisoarea lui către Biserica din Filipi: „Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă deșartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși.” (Filipeni 2.3) Aceasta e în contrast total cu natura competitivă a lumii în care trăim, și cu siguranță nu ne lasă loc de aroganță. Când lumea ne împinge să ne străduim să atingem vârful indiferent de cost și să fim plini de mândrie când reușim acest lucru, Isus ne poruncește să fim în mod diferit: „Căci oricine se înalță va fi smerit și cine se smerește va fi înălțat.” (Luca 14.11, cf. Iacov 4.6) Scopul nostru primar, în orice fel de nivel de succes lumesc avem, este să Îl glorificăm pe Dumnezeu (Coloseni 3.17, 23).

Cu privire la atitudinea noastră față de Dumnezeu și semenii noștri, Dumnezeu ne dă două promisiuni. Prima este că cei aroganți vor fi pedepsiți (Proverbele 16.5, Isaia 13.11), iar a doua este: „Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este Împărăția cerurilor!” (Matei 5.3) Pentru că, într-adevăr: „Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți le dă har.” (1 Petru 5.5, cf. Proverbele 3.34)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre aroganță?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries