settings icon
share icon
Întrebare

Cine sunt israeliții?

Răspuns


Israeliții sunt descendenții fizici ai lui Avraam prin Isaac și Iacov. Dumnezeu a schimbat numele lui Iacov în Israel în Geneza 32:28. De atunci încolo, fiii săi și ceilalți descendenți au fost numiți "fiii lui Israel" sau "israeliți".

Iacov (sau Israel) a avut doisprezece fii, strămoșii celor douăsprezece seminții de israeliți. Cel mai corect, orice membru al uneia dintre semințiile lui Israel era numit "israelit". Vedem această utilizare a termenului israelit adesea în Vechiul Testament (de exemplu, Exodul 5:19; Leviticul 24:10; Neemia 9:2). Cuvântul israelit este întâlnit de mai multe ori în Noul Testament: Isus îl numește pe Natanael "israelit" în Ioan 1:47, iar Pavel se numește pe sine însuși "israelit", în Romani 11:1.

Cuvântul israelit este adesea folosit ca sinonim cu termenii evreu și iudeu. Există unele diferențe tehnice care separă aceste cuvinte, dar, în cea mai mare parte, o astfel de interschimbare a termenilor este acceptabilă. Uneori ne referim la israeliți sau evrei ca fiind "poporul ales al lui Dumnezeu". Acest apelativ este direct legat de legământul pe care Dumnezeu l-a încheiat cu Avraam în Geneza 12:1-3.

Israeliții au fost, de asemenea, beneficiarii altor legăminte cu Dumnezeu: Legământul mozaic (Exodul 19-24), Legământul palestinian (sau al pământului) (Deuteronomul 29:1-29), Legământul davidic (1 Cronici 17:11-14) și Noul Legământ (Ieremia 31:31, 33). Noul Legământ a fost extins, prin harul lui Dumnezeu, pentru a include pe oricine - evreu și dintre neamuri deopotrivă - care are credință în Isus Hristos (Romani 10:12).

În Noul Testament, cuvântul israelit capătă o altă conotație, care are legătură cu starea spirituală a unei persoane. Isus l-a numit pe Natanael "într-adevăr" israelit (Ioan 1:47). Ani mai târziu, Isus S-a întâlnit cu Zacheu, care era israelit prin naștere, și a spus despre el: "Astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta, căci şi el este fiul lui Avraam" (Luca 19:9). Coroborăm acest adevăr cu învățătura lui Pavel, potrivit căreia "cei care au credință sunt fii ai lui Avraam" (Galateni 3:7), pentru a concluziona că mântuirea nu se bazează pe descendența fizică, ci pe credința în Mesia. Există o diferență între un israelit prin naștere (fără credință) și un israelit "cu adevărat" (care posedă credința lui Avraam). Nicodim, un lider israelit, a trebuit să se nască din nou (Ioan 3:3).

Dumnezeu a promis că îi va binecuvânta pe israeliți dacă aceștia vor respecta Legea lui Moise. De-a lungul anilor, Dumnezeu i-a folosit pe israeliți în moduri uimitoare, după cum rezumă Pavel: "Ei sunt israeliți și lor le aparțin adopția, gloria, legămintele, darea Legii, închinarea și promisiunile. Lor le aparțin patriarhii și din neamul lor, după trup, este Hristosul, care este Dumnezeu peste toate, binecuvântat în veci. Amin!" (Romani 9:4-5, ESV). Dumnezeu a promis, de asemenea, că toată omenirea va fi binecuvântată prin descendența lui Avraam (Geneza 12:3). Isus Hristos este împlinirea acestei binecuvântări universale.

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Cine sunt israeliții?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries