settings icon
share icon
Întrebare

Ce este un profet în Biblie?

Răspuns


În sens general, un profet este un om care le spune altora adevărul lui Dumnezeu. Cuvântul grecesc prophetes poate însemna „cineva care rostește” sau „avocat”. Profeții erau numiți și „văzători”, datorită percepției lor spirituale sau capacității de a „vedea” viitorul.

În Biblie, profeții au adesea atât un rol de învățător, cât și de revelator, proclamând adevărul lui Dumnezeu cu privire la chestiuni contemporane, în același timp revelând detalii despre viitor. Lucrarea lui Isaia, de exemplu, a privit atât prezentul, cât și viitorul. El a propovăduit cu îndrăzneală împotriva corupției din zilele lui (Isaia 1.4) și a prezentat viziuni mărețe cu privire la viitorul lui Israel (Isaia 25.8).

Profeții au avut sarcina de a le vorbi cu credincioșie Cuvântul lui Dumnezeu oamenilor. Ei au fost de folos în călăuzirea națiunii lui Israel și în întemeierea Bisericii. Casa lui Dumnezeu e „[zidită] pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Cristos” (Efeseni 2.20).

În Biblie sunt menționați cu numele peste 133 de profeți, între care sunt incluse și 16 femei. Pe lângă aceștia, numeroși alții au profețit, cum au fost cei 70 de bătrâni din Israel (Numeri 11.25) și cei 100 de profeți salvați de Obadia (1 Împărați 18.4). Primul profet numit în Biblie este Avraam. În Genesa 20.7, Dumnezue îi vorbește lui Abimelec în vis, spunându-i: „Acum, dă omului nevasta înapoi, căci el este proroc. Se va ruga pentru tine și vei trăi. ...” Dumnezeu i S-a revelat lui Avraam în numeroase ocazii.

Iacov și Iosif, urmași ai lui Avraam, au avut ambii vise cu privire la viitor care pot fi puse în categoria profetică. Moise a fost numit „om al lui Dumnezeu” și a fost considerat un mare profet (Deuteronomul 34.10). Iosua și mulți dintre judecători au slujit ca profeți, iar ultimul judecător, Samuel, a auzit vocea lui Dumnezeu copil fiind (1 Samuel 3.4). Mai târziu, el l-a uns pe David, care a slujit atât ca împărat, cât și ca profet în Israel.

Timpul lui Ilie și Elizei a fost marcat de un nivel înalt de activitate profetică. Chiar o școală de profeți era înfloritoare în timpul vieții lor (vezi 1 Împărați 20.35). Atât Ilie, cât și Elisei au înfăptuit și mari miracole.

În Noul Testeament, Ioan Botezătorul a prevestit sosirea lui Mesia (Matei 3.1). Isus Însuși a venit ca Profet, Preot, Împărat și Mesia, împlinind multe dintre profețiile mesianice din Vechiul Testament. Biserica Primară a avut și ea profeți. De exemplu, lui Anania i s-a dat o profeție despre viitorul apostolului Pavel (Faptele Apostolilor 9.10-18). Fapte 21.9 menționează patru fiice ale lui Filip care profețeau. Profeția e enumerată ca dar spirituale în 1 Corinteni 12 și 14. În vremurile sfârșitului, doi „martori” vor profeți din Ierusalim (Apocalipsa 11).

De obicei, profeții pe care îi trimite Dumnezeu sunt disprețuiți și mesajul lor nu este luat în seamă. Isaia descrie națiunea ca fiind „un popor răzvrătit, niște copii mincinoși, niște copii care nu vor să asculte Legea Domnului, care zic văzătorilor: «Să nu vedeți!» și prorocilor: «Să nu prorociți adevăruri, ci spuneți-ne lucruri măgulitoare, prorociți-ne lucruri închipuite!»” (Isaia 30.9-10). Isus deplânge faptul că Ierusalimul i-a ucis pe profeții lui Dumnezeu trimiși la ei (Luca 13.34).

Bineînțeles, nu oricine care „rostește” un mesaj este într-adevăr un profet al lui Dumnezeu. Biblia ne avertizează cu privire la profeții falși care pretind că vorbesc din partea lui Dumnezeu, dar care de fapt îi amăgesc pe oamenii pe care afirmă că îi informează. Împăratul Ahab a păstrat 400 de astfel de profeți falși în slujba sa, ca să-i spună ceea ce voia să audă (2 Cronici 18.4-7, cf. 2 Timotei 4.3). În Noul Testament avem multe avertizări împotriva falșilor profeți. Isus ne-a învățat: „Păziți-vă de proroci mincinoși. Ei vin la voi îmbrăcați în haine de oi, dar pe dinăuntru sunt niște lupi răpitori.” (Matei 7.15) Mai târziu, El a făcut observația că în vremurile sfârșitului „se vor scula cristoși mincinoși și proroci mincinoși, vor face semne mari și minuni, până acolo încât să înșele, dacă va fi cu putință, chiar și pe cei aleși” (Matei 24.24). Cartea Apocalipsa vorbește despre un profet fals care se va ridica în timpul Necazului celui mare și îi va înșela pe oamenii din toată lumea (Apocalipsa 16.13, 19.20, 20.10). Pentru a evita să fim duși în rătăcire, trebuie întotdeauna să „[cercetăm] duhurile dacă sunt de la Dumnezeu” (1 Ioan 4.1).

Un profet adevărat al lui Dumnezeu va fi devotat rostirii adevărului lui Dumnezeu. Niciodată nu va contrazice Cuvântul revelat al lui Dumnezeu. Un profet adevărat va spune, împreună cu profetul Mica înaintea confruntării sale fatidice cu Ahab: „Viu este Domnul că voi vesti ce va spune Dumnezeul meu.” (2 Cronici 18.13)

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce este un profet în Biblie?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries