settings icon
share icon
Întrebare

Ce spune Biblia despre a fi încăpățânat/încăpățânare?

Răspuns


În unele culturi, „încăpățânat ca un catâr” e o expresie idiomatică folosită pentru a descrie oameni care sunt aproape imposibil de clintit. Psalmul 32.8-9 face aluzie la natura încăpățânată a catârului când spune: „Eu, zice Domnul, te voi învăța și-ți voi arăta calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care-l strunești cu un frâu și o zăbală cu care-l legi ca să nu se apropie de tine!” Când vine vorba de păzirea poruncilor lui Dumnezeu, nu trebuie să fim încăpățânați sau îndărătnici sau nesupuși. Nu trebuie ne întoarcem capul și să ne „înțepenim grumazul”. Trebuie să învățăm să cedăm și să fim modelabili în mâinile Lui. Nu vrem ca Dumnezeu să folosească frâu și zăbală pentru noi.

Biblia consemnează exemple de comportamente încăpățânate, asemenea unui catâr, ale ființelor umane în unele ocazii. În Vechiul Testament, Faraon a fost celebru în încăpățânarea lui (Exodul 7.13-14), însă nesupunerea lui nu i-a făcut bine nici lui, nici națiunii sale. De încăpățânare a dat dovadă mai târziu și națiunea lui Israel, poporul ales al lui Dumnezeu, care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu în mod repetat, întorcând spatele dragostei și protecției Lui. De fapt, cuvântul evreiesc tradus cu „încăpățânat” înseamnă „întors cu spatele, îndărătnic moral, rebel și recidivist”.

Vechiul Testament relatează istoria tristă a evreilor care I-au întors cu încăpățânare spatele lui Dumnezeu, au uitat lucrările Lui, nu au ascultat de Legea Lui și au urmat dumnezei străini. În Deuteronomul 9, Moise relatează încăpățânarea lui Israel cu privire la vițelul de aur făcut la Muntele Sinai. Atunci Dumnezeu îi spusese lui Moise: „Eu văd că poporul acesta este un popor tare încăpățânat.” (Deuteronomul 9.13) Mânia lui Dumnezeu a fost atât de mare, încât a avut în gând să nimicească poporul cu totul pentru încăpățânarea și „grumazul lui înțepenit” (versetul 14).

Dumnezeu consideră încăpățânarea un păcat atât de mare, încât include ceea ce astăzi pare a fi o pedeapsă prea aspră pentru un fiu încăpățânat și rebel. Dacă un fiu refuza să își asculte părinții, nu răspundea la disciplinare și ducea o viață destrăbălată, părinții trebuiau să îl aducă la bătrânii cetății și „toți oamenii din cetatea lui să-l ucidă cu pietre și să moară. Astfel să curățești răul din mijlocul tău, pentru ca tot Israelul s-audă și să se teamă” (Deuteronomul 21.21). Încăpățânarea și sfidarea lui Dumnezeu și a autorității rânduite de El este o nelegiuire serioasă, care se poate răspândi ca otrava în toată comunitatea. Legea mozaică împotriva încăpățânării a avut menirea de a stopa această răspândire.

În Noul Testament, vedem și mai multe exemple de încăpățânare. Când Isus a vindecat un om cu mâna uscată în ziua de Sabat, împietrirea inimii fariseilor L-a îndurerat și L-a mâniat pe Isus. În loc să-L laude pe Domnul pentru puterea Lui de a vindeca și să-L recunoască în calitate de Mesia al lor, inima rebelă a fariseilor i-a făcut să Îl omoare (Marcu 3.1-6). Când Ștefan își încheia discursul înaintea Sanhedrinului, i-a mustrat pentru încăpățânarea lor nesăbuită: „Oameni tari la cerbice, netăiați împrejur cu inima și cu urechile! Voi totdeauna vă împotriviți Duhului Sfânt. Cum au făcut părinții voștri, așa faceți și voi.” (Faptele Apostolilor 7.51)

Când Pavel le-a predicat evreilor în Corint, ei au continuat să respingă mesajul mântuirii prin Isus Cristos. Timp de trei luni Pavel a dezbătut cu ei în sinagogă, dar „unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău Calea Domnului înaintea norodului” (Faptele Apostolilor 19.9). Drept urmare, Pavel i-a luat pe ucenici și i-a lăsat pe cei care respingeau Vestea bună în încăpățânarea și necredința lor.

Din nefericire, aceasta e soarta care îi așteaptă pe cei care persistă în a-L respinge pe Cristos. Dumnezeu în cele din urmă îi va lăsa în voia împietririi inimii lor și nu va mai insista la ei. Rezultatul trist al încăpățânării ca un catâr e arătat clar în Romani 2.5: „Dar, cu împietrirea inimii tale, care nu vrea să se pocăiască, îți aduni o comoară de mânie pentru ziua mâniei și a arătării dreptei judecăți a lui Dumnezeu.”

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Ce spune Biblia despre a fi încăpățânat/încăpățânare?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries