settings icon
share icon
Întrebare

Care e semnificația și importanța Ultimei Cine?

Răspuns


Ultima Cină e ceea ce numim ultima masă pe care a mâncat-o Isus împreună cu ucenicii înainte de trădarea și arestarea Sa. Ultima Cină e consemnată în evangheliile sinoptice (Matei 26.17-30, Marcu 14.12-26, Luca 22.7-30). A fost mai mult decât ultima masă a lui Isus, a fost o masă de Paște. Unul dintre momentele importante ale Ultimei Cine este porunca lui Isus de a ne aminti de ceea ce urma în curând să facă pentru întreaga omenire: să-Și verse sângele pe cruce, în acest fel plătind datoria păcatelor noastre (Luca 22.19).

Pe lângă prevestirea suferințelor și a morții Sale pentru salvarea noastră (Luca 22.15-16), Isus folosește Ultima Cină și ca să insufle un nou înțeles Paștelui, să instituie legământul cel nou, să stabilească o rânduială pentru Biserică și să prevestească faptul că Petru se va lepăda de El (Luca 22.34) și trădarea lui Iuda Iscarioteanul (Matei 26.21-24).

Ultima Cină a adus împlinirea ținerii mesei de Paște a Vechiului Testament. Paștele era un eveniment deosebit de sfânt pentru poporul evreu, prin faptul că comemora timpul când Dumnezeu i-a cruțat de la urgia morții fizice și i-a scos din sclavia Egiptului (Exodul 11.1-13.16). În timpul Ultimei Cine cu apostolii Săi, Isus a luat două simboluri asociate Paștelui și le-a insuflat un înțeles nou, ca un mod de a ne aminti de jertfa Lui, care ne salvează de moartea spirituală și ne eliberează de robia spirituală: „Și a luat un pahar, a mulțumit lui Dumnezeu și a zis: «Luați paharul acesta și împărțiți-l între voi, pentru că vă spun că nu voi mai bea de acum încolo din rodul viței, până când va veni Împărăția lui Dumnezeu.» Apoi a luat pâine și, după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și le-a dat-o zicând: «Acesta este trupul Meu, care se dă pentru voi; să faceți lucrul acesta spre pomenirea Mea.» Tot astfel, după ce au mâncat, a luat paharul și li l-a dat, zicând: «Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu, care se varsă pentru voi.»” (Luca 22.17-20)

Cuvintele lui Isus din timpul Ultimei Cine despre azime și pahar sunt un ecou a ceea ce a spus atunci când i-a hrănit pe cei 5.000 de oameni: „Eu sunt Pâinea vieții. Cine vine la Mine nu va flămânzi niciodată și cine crede în Mine nu va înseta niciodată. ... Eu sunt Pâinea vie, care s-a coborât din cer. Dacă mănâncă cineva din pâinea aceasta, va trăi în veac; și pâinea pe care o voi da Eu este trupul Meu, pe care îl voi da pentru viața lumii. ... Cine mănâncă trupul Meu și bea sângele Meu are viața veșnică; și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Căci trupul Meu este cu adevărat o hrană și sângele Meu este cu adevărat o băutură.” (Ioan 6.35, 51, 54-55) Mântuirea vine prin Cristos și sacrificarea trupului Său fizic pe cruce.

De asemenea, în timpul Ultimei Cine, Isus i-a învățat pe ucenici principiile slujirii și ale iertării atunci când le-a spălat picioarele: „Cel mai mare dintre voi să fie ca cel mai mic și cel ce cârmuiește, ca cel ce slujește. Căci care este mai mare: cine stă la masă sau cine slujește la masă? Nu cine stă la masă? Și Eu totuși sunt în mijlocul vostru ca cel ce slujește la masă.” (Luca 22.26-27, Ioan 13.1-20)

De Ultima Cină ne aducem aminte azi atunci când celebrăm Cina Domnului sau împărtășania (1 Corinteni 11.23-33). Biblia ne învață că moartea lui Isus a fost simbolizată în aducerea jertfei de Paște (Ioan 1.29). Ioan notează faptul că moartea lui Isus se aseamănă cu jertfa de Paște prin faptul că oasele Lui nu au fost zdrobite (Ioan 19.36, cf. Exodul 12.46). Și Pavel a spus: „Cristos, Paștele noastre, a fost jertfit.” (1 Corinteni 5.7) Isus este împlinirea Legii, aici fiind incluse și sărbătorile Domnului (Matei 5.17).

În mod tipic, masa de Paște era o celebrare în familie. Totuși, la Ultima Cină, apostolii erau singuri cu Isus (Luca 22.14), sugerând faptul că această masă aparte are un înțeles specific pentru Biserică, pentru care apostolii au devenit temelia (Efeseni 2.20). Deși Ultima Cină are implicații pentru evrei, a fost intenționată și pentru Biserică. Astăzi, Masa Domnului e una dintre cele două rânduieli ținute de Biserică.

Ultima Cină și-a avut rădăcinile în vechiul legământ, chiar când îl vestea pe cel nou. Ieremia 31.31 a promis un nou legământ între Dumnezeu și Israel, în care Dumnezeu spune: „Voi pune Legea Mea înăuntrul lor, o voi scrie în inima lor, și Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu.” (Ieremia 31.33) Isus a făcut o referire directă la acest legământ nou în timpul Ultimei Cine: „Acest pahar este legământul cel nou, făcut în sângele Meu.” (Luca 22.20) O dispensație nouă era la orizont. În harul lui Dumnezeu, legământul cel nou se aplică nu numai Israelului, ci toți cei care au credință în Cristos vor fi salvați (vezi Efeseni 2.12-14).

Ultima Cină a fost un eveniment semnificativ și a proclamat un punct de cotitură în planul lui Dumnezeu pentru lume. Comparând răstignirea lui Isus cu sărbătoarea Paștelui, putem vedea cu ușurință natura răscumpărătoare a morții lui Cristos. Așa cum este simbolizat în jertfa originală de Paște din Vechiul Testament, moartea lui Cristos face ispășire pentru păcatele poporului Lui; sângele Lui ne salvează de la moarte și din robie. Astăzi, Cina Domnului are loc atunci când noi, credincioșii, reflectăm la jertfa perfectă a lui Cristos și știm că, primindu-L prin credință, vom fi cu El pentru totdeauna (Luca 22.18, Apocalipsa 3.20).

EnglishÎnapoi la pagina de început în limba Română

Care e semnificația și importanța Ultimei Cine?
Împărtășeste acestă pagină: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries