settings icon
share icon

Różne Pytania Biblijne

Kim było dwunastu (12) uczniów / apostołów Jezusa Chrystusa?

Co to jest Dziesięcioro Przykazań?

Czy Bóg nadal daje ludziom wizje? Czy ludzie wierzący powinni oczekiwać wizji, jako części ich chrześcijańskich doświadczeń?

Czy Biblia traktuje w sposób lekki niewolnictwo?

Jaki jest chrześcijański punkt widzenia na medium?

Czy istnieje coś takiego jak prawda absolutna?

Czy chrześcijanie muszą przestrzegać prawa?

Dlaczego Żydzi i Arabowie / Muzułmanie nienawidzą siebie nawzajem?

Dlaczego Bóg wybrał Izrael, aby był Jego wybranym ludem?

Chrześcijanin i interpretacja snów? Czy nasze sny pochodzą od Boga?

Czy Biblia mówi coś na temat śmierci apostołów? W jaki sposób umarli apostołowie?

Czy istnieją obcy lub UFO?

Z jakiego powodu Bóg nakazał Abrahamowi złożyć Izaaka w ofierze?

Co Biblia określa mianem ‘związywania’ i ‘rozwiązywania’?

Czym były chrześcijańskie krucjaty?

Czym jest Wielkie Posłannictwo?

Co wydarzyło się w okresie międzytestamentowym?

Czy chrześcijanki powinny się malować i nosić biżuterię?

Kim jest Melchisedek?

Co to znaczy ‘nawiązać relację z Bogiem’?

Czy chrześcijanie powinni słuchać świeckiej muzyki?

Jakie jest znaczenie rozerwania zasłony świątynnej gdy umarł Jezus?

Czym był ‘cierń w ciele Pawła’?

Co to jest Syjon? Co to jest Góra Syjon? Jakie jest biblijne znaczenie Syjonu?

Co stało się z Arką Przymierza?

Z jakiego powodu archeologia chrześcijańska jest ważna?

Czy chrześcijanin może być przeklęty? Czy Bóg dopuszcza aby wierzący był przeklęty?

Kim byli Ojcowie Kościoła?

Dlaczego Judasz zdradził Jezusa?

Co to znaczy, że Jezus wypełnił Prawo, lecz go nie zniósł?

Czy powinniśmy kochać grzesznika lecz nienawidzić grzechu?

Jakie podróże misyjne odbył Paweł?

Z jakiego powodu Bóg znieczulił serce faraona?

Kim byli saduceusze i faryzeusze?

Jak psychologia działa w poradnictwie biblijnym?

Co oznacza biblijne „jesteście bogami” w Psalmie 82.6 oraz Ew. Jana 10.34?

Jakie jest pochodzenie Tłustego Czwartku czy Mardi Gras?

Co to jest Środa Popielcowa?

Jakie jest znaczenie Wielkiego Postu?

Co to jest Tydzień Pasyjny/ Wielki Tydzień?

Co to jest Niedziela Palmowa?

Co to jest Wielki Czwartek?

Co to jest Wielki Piątek?

Co to jest Wielka Sobota?

Co to jest Niedziela Wielkanocna?

W jaki sposób kobieta może doświadczyć uzdrowienia i odnowienia po aborcji?

Co mówi Biblia na temat oleju namaszczenia?

Czy Biblia wspomina o jakiś czarnoskórych ludziach?

Co to jest Dzień Pięćdziesiątnicy?

Co to jest Kopuła na Skale?

Dlaczego Bóg zabrał Henocha i Eliasza do nieba zanim umarli?

Dlaczego Bóg zesłał złego ducha aby dręczył króla Saula?

W jaki sposób powinni reagować chrześcijanie na globalne ubóstwo i głód?

Co to jest Złota Zasada?

Jakie jest znaczenie miejsc kultu w Biblii??

Czy Jan Chrzciciel to rzeczywiście wcielenie Eliasza?

Czy Jonasz rzeczywiście został połknięty przez wieloryba?

Czy Judasz Iskariot jest zbawiony? Czy otrzymał przebaczenie?

Czy Biblia naucza, że życie zaczyna się z chwilą poczęcia?

Kim była Maria Magdalena?

Kim byli Samarytanie?

Co to jest Kazanie na Górze?

Czym są duchy Boże?

Czy Całun Turyński jest autentyczny?

Stygmaty - co to jest? Czy jest to biblijne?

Kim była Aszera?

Kim był Baal?

Kim był Moloch?

Co to jest syjonizm / chrześcijański syjonizm?

Co to jest Arka Przymierza?

Kim jest apostoł?

Jaka była praktyka rzucania losów?

Czym jest Dzień Pojednania (Jom Kippur)?

Kiedy chrześcijanin ma prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa?

Jak możemy rozpoznać fałszywe cuda?

Czy „wszystko, cobyście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie” jest biblijnym stwierdzeniem?

Kim jest ewangelista?

Co to znaczy, że żyjemy w upadłym świecie?

Jakie jest znaczenie '40 dni' w Biblii?

Co wydarzyło się w Ogrodzie Getsemane?

Jak długo trwa pokolenie w Biblii?

Co mówi Biblia na temat długości włosów? Czy mężczyźni muszą mieć krótkie włosy, a kobiety długie włosy?

Czym było Miejsce Najświętsze?

Co się stało z zagubionymi plemionami Izraela?

Jakie jest znaczenie i przesłanie Ostatniej Wieczerzy?

Co to jest tron łaski?

Jaki jest cel Prawa Mojżeszowego?

Kim jest prorok w Biblii?

Czym jest chwała- Szekina?

Jakie jest znaczenie worka i popiołu?

Jakie jest znaczenie przaśnego chleba?

Jakie jest dwanaście plemion Izraela?

Czym jest śmierć duchowa?

Czym jest Via Dolorosa?

Kim byli Amalekici?

Czym była niewola/ wygnanie babilońskie?

Jakie są biblijne wymogi apostolstwa?

Kim byli Ammonici?

Kim był Belzebub?

Czym jest błogosławieństwo według Biblii?

Kim byli Kananejczycy?

Jaka jest różnica pomiędzy prawem ceremonialnym, prawem moralnym a prawem sądowym w Starym Testamencie?

Kim byli Edomici?

Co mówi Biblia na temat obmywania stóp?

Jakie jest znaczenie słowa 'alleluja'?

Jakie jest znaczenie słowa hosanna?

Jak zmarł Judasz?

Co oznacza słowo 'maranatha'?

Kim byli Moabici?

Dlaczego Bóg czasem zmieniał imię jakiejś osoby w Biblii?

Jakie różne ofiary funkcjonowały w Starym Testamencie?

Kim byli Filistyni?

Kim byli uczeni w piśmie (skrybowie), którzy często kłócili się z Jezusem?

Czym jest pieczęć Boga?

Czym jest Gwiazda Dawida i czy jest to znak pochodzący z Biblii?

Dlaczego w tak dużej części świata nie była jeszcze głoszona ewangelia?

Czym jest Ściana Płaczu?

Czy wyrażenie 'zbierasz to, co siałeś' jest biblijne?

Jakie jest znaczenie tęczy?

Co to znaczy, że szabat został uczyniony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu?

Co się stało z Marią? Dlaczego Biblia nie mówi, co się stało z Marią?

Dlaczego powinniśmy chcieć, aby Bóg nauczył nas liczyć nasze dni (Psalm 90.12)?

Czym jest nowe przykazanie?

Co to znaczy, że miłość jest wypełnieniem prawa w Rzymian 13.8?

Dlaczego Dawid prosił Boga serce czyste stwórz we mnie w Psalmie 51.10?

Jaka jest różnica między uczniem a apostołem?

Co to znaczy poczytujcie sobie za radość (Jakuba 1.2)?

Co to znaczy, że bez objawienia/ wizji lud się rozprzęga?

Czy Maria była bezgrzeszna? Czy Maria była bez grzechu?

Jakie jest siedem stwierdzeń JA JESTEM w Ew. Jana?

Czego możemy się nauczyć z relacji o Piotrze chodzącym po wodzie?

Jakie są konsekwencje odwrócenia się narodów od Boga?

Kim jest poganin?

Czy zwierzęta grzeszą?

Co to znaczy, że z ‘obfitości serca mówią usta' (Ew. Łukasza 6.45)?

Co Biblia mówi o fałszywych prorokach?

Co to znaczy modlić się: 'Przyjdź królestwo Twoje'?

Czym są prorocze sny? Czy Bóg daje dziś ludziom prorocze sny?

Kto jest moim bliźnim z biblijnego punktu widzenia?

Co to są dni święte?

Kiedy muzykę można uznać za muzykę chrześcijańską?

Co to znaczy wzywać imienia Pańskiego?

Co to znaczy wyjść spośród nich (2 Koryntian 6.17)?

Co Biblia mówi o sianiu i zbieraniu?

Co to znaczy, że Estera została wyznaczona ‘na taki czas, jak obecny'?

Czego chrześcijanie powinni uczyć się z Prawa Mojżeszowego?

Jakie są różne święta żydowskie w Biblii?

Czy są jakieś dowody na istnienie gigantów wspomnianych w Biblii?

Gdyby udowodniono istnienie kosmitów, jak to odkrycie wpłynęłoby na wiarę chrześcijańską?

Ilu proroków jest w Biblii?

Co to jest klepisko?

Czy Bóg daje ludziom w zamkniętych krajach sny i wizje, aby doprowadzić ich do wiary w Chrystusa?

Kim byli Ismaelici?

Czym były miasta schronienia w Starym Testamencie?

Jakie są biblijne przykłady interpretacji snów?

Czym było 400 lat milczenia?

Ktoś dał mi prorocze słowo / prorokował nade mną. Jaka jest jego interpretacja?

Kiedy nastąpiło rozdzielenie ludzkości na Żydów i pogan?

Ilu ludzi zostało wzbudzonych z martwych w Biblii?

Kim są biblijni patriarchowie?

Czy chrześcijanie powinni wspierać naród izraelski?

Co to znaczy, że nauczyciele będą sądzeni surowiej (Jakuba 3.1)?

Jak wygląda organizacja kalendarza żydowskiego?

Co to znaczy niech wasze tak będzie tak, a wasze nie niech będzie nie?

Co to znaczy, że miłosierdzie Boże jest nowe każdego poranka?

Co to znaczy otrzymać podwójną porcję?

Co to znaczy, że poznacie ich po ich owocach w Ew. Mateusza 7.16?

Co oznacza ja i dom mój służyć będziemy Panu w Ks. Jozuego 24.15?

Jakie jest znaczenie p.n.e., n.e.(ang. BC i AD)?

Jakie jest znaczenie Hebrajczyków 12.2?

Co to znaczy głosić Słowo (2 Tymoteusza 4.2)?

Kim był prorok w Starym Testamencie?

Jakie jest znaczenie wyrażenia gdzie są dwaj lub trzej zgromadzeni w Ew. Mateusza 18.20?

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie?

Co to znaczy nie pozwolić słońcu zachodzić nad swoim gniewem?

Jakie jest znaczenie wyrażenia nie macie, bo nie prosicie w Jakuba 4.2?

Co oznacza skosztować i zobaczyć, że dobry jest Pan w Psalmie 34.8?

Czy społeczeństwo bezgotówkowe ma coś wspólnego z czasami ostatecznymi?

Co to znaczy zawsze się radować (1 Tesaloniczan 5.16)?

Jakie jest znaczenie słów Wierzę, pomóż niedowiarstwu memu w Ew. Marka 9.24?

Jakie jest znaczenie słowa 'odkupić czas' w Efezjan 5.16?

Co to znaczy nosić brzemiona jedni drugich?

Dlaczego Izrael nazywany jest Ziemią Świętą?

Co to znaczy: Niech się nie trwoży serce wasze w Ew. Jana 14.1?

Jak chrześcijanin powinien postrzegać globalne ocieplenie?

Jakie są niektóre ekscytujące odkrycia w archeologii biblijnej?

Co to jest Elks Lodge / Elks Club?

Czy Ojcowie Założyciele Stanów Zjednoczonych byli chrześcijanami?

Ile razy Bóg zsyłał ogień z nieba?

Czy spisek chemtrailowy jest prawdziwy?

Czy Biblia wspomina o Aleksandrze Wielkim?

Czym jest balsam z Gilead?

Jakie jest znaczenie symbolu anch?

Czy GotQuestions.org jest powiązana z "człowiekiem udzielającym odpowiedzi na pytania biblijne", Hankiem Hanegraaffem?

Kim byli biblijni Girgaszyci?

Jakie jest znaczenie plew w Biblii?

Jakie jest znaczenie kamienia węgielnego w Biblii?

Jakie jest pochodzenie i znaczenie gargulców?

Dlaczego Jezus nazwał Kananejkę psem?

Czy backmasking ukryty w piosence może być duchowo niebezpieczny?

Czym jest pobożna zazdrość?

Jakie było znaczenie efodu?

Co to znaczy mieć podwójny język?

Kim był Antioch Epifanes?

Jakie znaczenie miały wonności do namaszczania w Biblii?

Czy czystość jest obok pobożności?

Kim byli Asyryjczycy w Biblii?

Jakie jest znaczenie greckiego słowa dunamis w Biblii?

Czy Biblia wspomina o matce Dawida?

Czym jest Desposyni / Rex Deus?

Czy chrześcijańska muzyka rockowa jest odpowiednia?

Dlaczego Dawid wybrał pięć gładkich kamieni przed walką z Goliatem?

Jakie jest znaczenie słowa charis w Biblii?

Czy Bóg nienawidzi krewetek?

Kim byli esseńczycy? Czy Jan Chrzciciel był esseńczykiem?

Kim byli Efratejczycy?

Kim byli Anakimowie / Anakici?

Jakie jest znaczenie drzewa - miotły w Biblii?

Czy chrześcijanie powinni obchodzić Boże Narodzenie?

Czym są chrześcijańskie katakumby?

Czym jest święto Purim?

Kto był pierwszym Żydem?

Jakie jest znaczenie Azazela / kozła ofiarnego?

Czy któryś z uczniów był żonaty?

Kim byli Dismas i Gestas?

Czym jest Arka Świadectwa?

Jakie były relacje między Dawidem i Jonatanem?

Jakie jest znaczenie podnóżka w Biblii?

Jakie znaczenie ma złożona chusta w grobie Chrystusa po zmartwychwstaniu?

Co oznacza "dayspring" w Biblii?

Jakie jest pochodzenie i znaczenie krzyża celtyckiego?

Jaka jest definicja anatemy?

Jakie jest duchowe znaczenie doświadczenia deja vu?

Co oznacza chrześcijański symbol ryby (ixthus / icthus)?

Czy słuchanie chrześcijańskiej muzyki heavy metalowej jest złe?

Czy musical Godspell jest biblijnie dokładny?

Jakie jest znaczenie słowa exousia w Biblii?

Jaka jest różnica między Izraelem a Palestyną?

Jakie jest znaczenie słowa epektasis?

Kim byli Gibeonici?

Kim byli arcykapłani?

Kim jest niewolnik?

Jakie jest znaczenie żarzących się węgli w Biblii?

Czym jest epifania?

Dlaczego prawo pierworodztwa jest tak podkreślane w Biblii?

Dlaczego Jezus powiedział do Piotra: "Idź precz ode mnie, szatanie"?

Jakie jest znaczenie drewna akacjowego w Biblii?

Co to znaczy, że Żydzi są Bożym narodem wybranym?

Czym jest Doksologia?

Dlaczego Biblia KJV wspomina o jednorożcu?

Dlaczego jest tak wiele tragedii związanych z celebrytami?

Czy gęsia skórka ma jakieś duchowe znaczenie?

Jakie znaczenie miała kadź z brązu?Bóg pomaga tym, którzy sami sobie pomagają - czy tak jest w Biblii?

Co Biblia mówi o możliwości istnienia Wielkiej Stopy/Sasquatcha?

Jakie było znaczenie strażników w Biblii?

Czy według Biblii fantazjowanie jest złe?

Kim byli Galilejczycy w Biblii?

Czym jest Święto Trąb?

Kim był uczeń, którego Jezus miłował?

Czy chrześcijańska muzyka rap jest odpowiednia?

Czy pełnia księżyca ma jakieś znaczenie w Biblii?

Kim byli biblijni Kereteńczycy?

Kim byli Chaldejczycy w Biblii?

Co Biblia mówi o orle?

Jaka jest różnica między kapłanami a lewitami?

Dlaczego mówimy "Niech cię Bóg błogosławi" (ang. bless you), gdy ktoś kichnie?

Czy apostoł Paweł był żonaty?

Czy posiadanie łapacza snów przez chrześcijanina jest złe?

Kim byli Amoryci?

Czym w Biblii jest bastion?

Co to jest alabastrowe pudełko?

Co oznacza diadem w Biblii?

Co Jezus miał na myśli mówiąc: "Oko jest lampą ciała" (Mt 6:22)?

Czy jest coś złego w kreskówkowych przedstawieniach biblijnych relacji?

W jaki sposób archeologia wspiera Biblię?

Jakie jest znaczenie diakonii w Biblii?

Kim byli Kuszyci?

Czym jest słup Aszery?

Czym jest żółć w Biblii?

Czym jest zwołanie?

Dlaczego prorok Elizeusz przeklął "młodzieńców" za wyśmiewanie się z jego łysiny (2 Krl 2:23-24)?

Jakie jest znaczenie kotwicy w Biblii?

Czym jest narkotyk Jesusa (dimetylotryptamina)?

Kim byli Nethinim?

Kim są różni Herodowie wspomniani w Biblii?

Jakie znaczenie miały szaty kapłańskie?

Jakie są chrześcijańskie wątki w filmie "Koń i jego chłopiec"?

Jak umarł apostoł Paweł?

Dlaczego Jezus tak zdecydowanie wypowiadał się przeciwko letniej wierze?

Kim/czym jest Lew z plemienia Judy?

Jakie jest znaczenie greckiego słowa kairos?

Czym jest wielki szabat?

Dlaczego w grobowcach gerazeńskich u Mateusza jest dwóch opętanych mężczyzn, a u Marka i Łukasza tylko jeden?

Czym jest michtam w Biblii?

Kim byli handlarze pieniędzmi w Biblii?

Jakie jest znaczenie lwów w Biblii?

Kim byli biblijni Kenizyci?

Jakie znaczenie miał nów księżyca w czasach biblijnych?

Jakie jest znaczenie słowa Jezreel?

Kim byli Herodianie?

Jakie jest znaczenie słowa "żużel" w Biblii?

Jak wyglądali ludzie w Biblii?

Kim byli biblijni Choryci?

Czym w Biblii jest kadź?

Co znajdowało się wewnątrz Arki Przymierza?

Jakie są chrześcijańskie wątki w "Siostrzeńcu czarodzieja"?

Jakie jest znaczenie hebrajskiego słowa hesed?

Kim była Lilith / Lillith? Czy Biblia mówi coś o tym, że Adam miał inną żonę przed Ewą?

Co oznacza "wielu jest wezwanych, ale mało wybranych" w Ewangelii Mateusza 22:14?

Czym jest duch Jezebel?

Czy syreny są wspomniane w Biblii? Czy syreny istnieją?

Czy Paweł kiedykolwiek spotkał Jezusa osobiście?

Jaki powinien być chrześcijański pogląd na Harry'ego Pottera?

Co Jezus miał na myśli, kiedy polecił nam kochać naszych wrogów?

Kim byli Hagaryci / Hagryci / Hagarejczycy?

Od kogo pochodzą współcześni Palestyńczycy?

Czy "Raj utracony" Johna Miltona jest biblijny?

Dlaczego "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Jakie są chrześcijańskie wątki w filmie "Lew, czarownica i stara szafa"?

Czy Jesus Calling to dobra książka? Czy są jakieś doktrynalne problemy z Jesus Calling?

Jaka jest legenda o dereniu? Czy krzyż, na którym ukrzyżowano Jezusa, był wykonany z derenia?

Czym według Biblii jest błogosławieństwo domu?

Czym jest "święty pocałunek"?

Czym jest pikuach nefesh?

Co to jest jinx? Co to znaczy rzucać klątwę?

Jaka jest historia Masady?

Czym jest kapłaństwo Melchizedeka?

Kim jest Marduk w Biblii?

Jakie jest znaczenie Imperium Greckiego w historii biblijnej?

Jakie postanowienie noworoczne powinien podjąć chrześcijanin?

Czy zabijanie pająków lub nadeptywanie na owady jest złe?

Jakie było znaczenie starszych w Starym Testamencie?

Czym jest Zakon Syjonu?

Czym jest Drabina Jakuba?

Kiedy Józef i Maria zostali uznani za małżeństwo?

Co grecki Nowy Testament rozumie przez kerygmat?

Dlaczego Bóg czasami nakazywał Izraelitom okulawić konie?

Czy feniks jest wspomniany w Biblii?

Czym jest kamień młyński w Biblii?

Czym jest Jubileusz?

W jaki sposób magicy / iluzjoniści są w stanie lewitować / wykonywać lewitujące sztuczki?

Jakie znaczenie ma studnia Jakuba?

Jakie jest znaczenie hosanna na wysokościach?

Czym jest małżeństwo lewirackie?

Co oznacza skrót INRI? Co było napisane na znaku przybitym do krzyża nad głową Jezusa?

Czym jest ziemia, którą Bóg obiecał Izraelowi?

Czy idea Momentu Kairos / Kręgu Kairos jest biblijna?

Ile lat mieli uczniowie Jezusa?

Czego symbolem w Biblii była oliwa z oliwek?

Dlaczego Izrael został nazwany krainą mlekiem i miodem płynącą?

Czy poświęcenie domu jest pojęciem biblijnym?

Kim są nikolaici wspomniani w Objawieniu 2:6, 14-15?

Co to jest hizop? Do czego był używany hizop w Biblii?

Kim był Poncjusz Piłat?

Kim byli Midianici?

Czy chrześcijanin powinien iść do nawiedzonego domu?

Czym jest płaszcz w Biblii?

Czy to biblijne stwierdzenie: "bezczynne ręce są warsztatem diabła"?

Jakie jest pochodzenie znaku pokoju?

Jakie są chrześcijańskie wątki w Srebrnym krześle?

Dlaczego kolejność powoływania uczniów przez Jezusa różni się w niektórych ewangeliach?

Kim byli Hetyci?

Czy szyszynka ma jakieś duchowe znaczenie?

Jakie jest znaczenie granatów w Biblii?

Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w stado świń?

Czym jest ofiara pokoju / ofiara społeczności?

Czy ludzie w Biblii mieli nazwiska?

Co Jezus miał na myśli, mówiąc, aby nie rzucać pereł przed wieprze (Mt 7:6)?

Jakie jest znaczenie świecznika w Biblii?

Kim byli Hasmoneusze?

Czy Józef był żonaty przed Marią?

Czy film "Pasja" jest biblijnie dokładny?

Czy szakal jest wspomniany w Biblii?

Jaka była biblijna rola arcykapłana?

Jakie są różne nazwy Izraelitów i co one oznaczają?

Czym jest uczta miłości?

Kim byli biblijni Peryzyci?

Kim byli Jebuzyci?

Jakie są chrześcijańskie wątki w Ostatniej bitwie?

Jacy greccy bogowie są wspomniani w Biblii?

Kim byli Kenici?

Czym jest poradnictwo noutetyczne?

Kim była Asztoret?

Czym jest spikenard w Biblii?

Dlaczego "Nie będziesz składał fałszywego świadectwa" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Czym jest Ziemia Obiecana?

Kim są Izraelici?

Czym był Sanhedryn?

Czy Dziesięć Przykazań zostało powtórzonych w Nowym Testamencie?

Co reprezentuje kogut w chrześcijaństwie?

Kim jest Artemida wspomniana w Biblii?

Czym jest róża Sharon?

Co w Biblii oznaczało rozdzieranie szat?

Czym jest słowo rhema?

Czym jest wędrowiec w Biblii?

Jakie jest znaczenie trzydziestu srebrników?

Dlaczego kobiety odgrywają tak małą rolę w Biblii?

Jakie jest znaczenie terminu "Szilo"?

Kim jest Samarytanin?

Jakie jest pochodzenie Walentynek i czy chrześcijanie powinni je obchodzić?

Czym jest ewangelia ragamuffin?

Co oznacza słowo selah?

Jakie jest znaczenie wyrażenia wskrzesić Kaina?

Czym jest menora?

Czym była świątynia Zerubbabela/druga świątynia?

Kim był Dagon w Biblii?

Kim byli biblijni zeloci?

Czy paraliż senny jest wynikiem duchowego ataku?

Czym jest berło Boga?

Jakie jest znaczenie krzyża bocznego?

Czy twierdzenie Łukasza, że Jezus urodził się w Betlejem w czasie spisu ludności przeprowadzonego przez Kwiryniusza, jest zgodne z zapisem historycznym?

Kim byli Sabejczycy?

Kim byli biblijni Rechabici?

Czym był przybytek Dawida?

Czy wskrzeszanie zmarłych jest dziś nadal możliwe?

Co Jezus miał na myśli, kiedy polecił nam nadstawić drugi policzek?

Kim byli Aramejczycy?

Kim był Belial?

Czym jest omen?

Kim byli Zamzummim?

Kim był Kemosz?

Kim jest nomad?

Dlaczego "Nie będziesz kradł" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Czym były przepiórki wspomniane w Biblii?

Jaka jest definicja teokracji?

Dlaczego uczniowie nie zawsze rozpoznawali Jezusa po Jego zmartwychwstaniu?

Czy "dziewica" lub "młoda kobieta" jest poprawnym tłumaczeniem Księgi Izajasza 7:14?

Czy Przysłowia 26:4 i 26:5 są ze sobą sprzeczne? Jak oba wersety mogą być prawdziwe?

Kim są synowie Dawida wspomniani w Biblii?

Czym jest Włócznia Przeznaczenia?

Czym jest spisek Reptalian?

Kim jest towarzysz jarzma w Biblii?

Czy metoda ewangelizacji "Droga Mistrza" jest biblijna?

Jakie jest znaczenie odwróconego krzyża?

Kim był rzymski centurion?

Co wydarzyło się podczas wojny sześciodniowej?

Kim są bliźnięta w Biblii?

Czym był rzymski legion?

Kim jest celnik w Biblii?

Czym jest eulogia?

Kim są Semici?

Kim był Szymon z Cyreny?

Kim była Semiramida?

Co to jest podczaszy?

Czym jest prorokini? Czy Biblia wspomina o jakichś prorokiniach?

Co to znaczy, że Dzieciątko Jezus było owinięte w pieluszki?

Czym są terafimy?

Kim byli Sumerowie?

Czym jest ojciec duchowy?

Co oznacza jarzmo w Biblii?

Kim są Hebrajczycy?

Jaka jest legenda o Wędrownym Żydzie?

Czym jest uroczyste zgromadzenie w Biblii?

Kim był Święty Patryk i dlaczego obchodzimy Dzień Świętego Patryka?

Czy Zeus jest wspomniany w Biblii?

Czym jest święta kobiecość?

Jakie jest znaczenie szkarłatnej nici?

Czym jest ołtarz?

Dlaczego Bóg zabił Uzzę za dotknięcie Arki Przymierza?

Dlaczego "Nie będziesz pożądał" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Czym jest podatek świątynny?

Czym był jasnowidz w Biblii?

Czym jest przymierze soli?Powrót na polską stronę główną

Różne Pytania Biblijne
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries