settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy otrzymać podwójną porcję?

Odpowiedź


Sześć razy w Biblii jest mowa o "podwójnej porcji". Kiedy ktoś otrzymuje podwójną porcję, otrzymuje dar dwa razy większy niż ten, który otrzymują inni.

Koncepcja podwójnej porcji została po raz pierwszy wspomniana w Prawie Mojżeszowym: "lecz uzna za pierworodnego syna …, dając mu podwójnie ze wszystkiego, co posiada, gdyż on jest pierwociną siły jego, jemu przysługuje prawo pierworodztwa" (5 Ks. Mojżeszowa 21.17; tłum. Biblia Warszawska). Pierworodny syn, oprócz prawa do dziedziczenia, był uprawniony do otrzymania dwukrotnie większego spadku niż pozostali synowie ojca.

Ponieważ Anna nie mogła mieć dzieci, jej mąż próbował złagodzić jej smutek dodatkowym błogosławieństwem." Ale Annie dawał podwójny dział, bo Annę miłował bardziej" (1 Ks. Samuela 1.5). Pod koniec pobytu Eliasza na ziemi, zaoferował on swojemu pomocnikowi Elizeuszowi prezent: "Kiedy zaś przeszli, rzekł Eliasz do Elizeusza: Żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział: Niechby - proszę - dwie części twego ducha przeszły na mnie!" (2 Ks. Królewska 2.9; tłum. Biblia Tysiąclecia). Prośbą Elizeusza było uznanie go za następcę Eliasza i "podwójne błogosławieństwo" mocą w urzędzie prorockim. W 2 Ks. Królewskiej liczne cuda dokonywane przez Elizeusza potwierdzają, że rzeczywiście otrzymał on podwójną moc.

Ks. Izajasza 61.7 obiecuje podwójną ilość radości i błogosławieństwa dla Izraela: "Za to, że hańba ich była podwójna, a zniewaga i oplwanie były ich udziałem, dlatego odziedziczycie podwójną cząstkę w swoim kraju i wieczna radość będzie waszym udziałem" (tłum. Biblia Warszawska). Panowanie Mesjasza podczas tysiąclecia będzie okazją do wiecznej radości. W powiązanym fragmencie Bóg przywrócił Jobowi dwa razy więcej niż miał przed czasem próby: "Pan zmienił los Joba, gdy wstawiał się za swoimi przyjaciółmi. I rozmnożył Pan Jobowi w dwójnasób wszystko, co posiadał" (Ks. Joba 42.10). Można powiedzieć, że Job otrzymał "podwójną część". Jednak nie wszystkie podwójne porcje przynoszą błogosławieństwo. Ks. Objawienia 18.6 mówi o sądzie nad Babilonem, stwierdzając: "Odpłaćcie mu, jak i on odpłacił, i w dwójnasób oddajcie według uczynków jego; do kielicha, w którym napój mieszał, nalejcie mu podwójną miarę". Tutaj podwójna porcja wskazuje na surowy wyrok. Idea stojąca za tym terminem jest nadal związana z " ogromną ilością ".

Ponieważ Prawo Mojżeszowe przewidywało podwójną porcję dla pierworodnych synów, koncepcja ta była używana w całej historii w odniesieniu do obfitego Bożego błogosławieństwa. Jezus Chrystus jest nazywany "pierworodnym wszelkiego stworzenia" (Kolosan 1.15), co wskazuje na Jego pozycję jako Błogosławionego i prawowitego Dziedzica wszystkich rzeczy.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy otrzymać podwójną porcję?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries