settings icon
share icon
Pytanie

Czy Bóg nadal daje ludziom wizje? Czy ludzie wierzący powinni oczekiwać wizji, jako części ich chrześcijańskich doświadczeń?

Odpowiedź


Czy dzisiaj Bóg może dawać ludziom wizje? Tak! Czy Bóg daje dzisiaj ludziom wizje? Jest to możliwe. Czy powinniśmy oczekiwać, że występowanie wizji będzie zwyczajnym wydarzeniem? Nie. Tak jak przedstawiono w Biblii, Bóg przemawiał do ludzie wiele razy poprzez wizje. Przykładami mogą być takie osoby jak: Józef syn Jakuba, Józef mąż Marii, Salomon, Izajasz, Ezechiel, Daniel, Piotr, Paweł i wielu innych. Prorok Joel prorokował na temat dużej liczby wizji, i było to potwierdzone przez Apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich, w rozdziale 2. Warto zauważyć – różnica pomiędzy wizją i snem jest taka, że wizja przychodzi, kiedy osoba jest „na jawie” natomiast sen, kiedy osoba „śpi”.

Wydaje się, że w wielu częściach świata Bóg intensywnie używa wizji oraz snów. W obszarach, gdzie jest mało lub Ewangelia w ogóle nie jest głoszona, Bóg daje swoje przesłanie ludziom w sposób bezpośredni. Jest to całkowicie zgodne z biblijnymi przykładami, w których często Bóg używał tego sposobu, aby objawić Jego prawdy ludziom we wczesnych czasach chrześcijaństwa (zobacz w Dziejach Apostolskich). Jeśli Bóg pragnie przekazać swoją wiadomość jakiejś osobie, może użyć do tego, wszystkiego co uzna za stosowne i konieczne – misjonarza, anioła, wizji, snu etc. Bóg oczywiście ma moc, aby dać wizje w obszarach, gdzie Ewangelia jest już dostępna. Nie ma granic dla tego, co Bóg może zrobić.

W tym samym momencie, musimy być bardzo ostrożni, jeśli chodzi o wizje oraz ich interpretację. Musimy pamiętać, że Biblia została już zakończona, i mówi nam wszystko, o czym powinniśmy wiedzieć. Kluczem jest, aby pamiętać, że jeśli Bóg miałby dać wizję, byłaby ona całkowicie zgodna z tym, co już nam objawił w Swoim Słowie. Nigdy nie powinno się nadawać wizjom takiego samego lub większego autorytetu niż posiada Słowo Boże. Słowo Boże jest ostatecznym autorytetem dla chrześcijańskiej wiary oraz praktyki. Jeśli wierzysz, że otrzymałeś wizję i czujesz, że być może Bóg ci ją dał, z modlitwą badaj Słowo Boże i upewnij się, że twoja wizja pozostaje w zgodzie z Pismem Świętym. Jeśli tak, z modlitwą rozważ czego Bóg od ciebie oczekuje w odpowiedzi na tę wizję (Ks. Jakuba 1:5). Bóg nie dałby komuś wizji, pozostawiając później jej znaczenie bez wyjaśnienia. Kiedykolwiek ktoś prosił Boga o wyjaśnienie znaczenia danej wizji w Piśmie Świętym, Bóg zawsze sprawiał, że jej znaczenie stawało się jasne (zobacz Ks. Daniela 8:15-17).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Bóg nadal daje ludziom wizje? Czy ludzie wierzący powinni oczekiwać wizji, jako części ich chrześcijańskich doświadczeń?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries