settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie lwów w Biblii?

Odpowiedź


Lwy są legendarne ze względu na swoją siłę, piękno i nieustraszoność. Lew został nazwany królem zwierząt i królem dżungli, a w Biblii Jezus jest nazywany Lwem Judy (Objawienie 5:5). Symbolika lwa rozszerza nasze rozumienie małego Jezusa w żłobie (Łukasza 2:7) i cierpiącego Zbawiciela na krzyżu (Izajasza 53:7), ukazując Jezusa jako zwycięskiego Króla królów, ryczącego lwa dokonującego zemsty na swoich wrogach (Objawienie 19:16).

Lwy są wspominane w kilku kontekstach w Piśmie Świętym, czasami pozytywnie opisując Boga (Ozeasza 11:10), a czasami negatywnie jako symbol zła i zniszczenia (Przysłów 28:15). Piotr porównuje szatana do "ryczącego lwa" i ostrzega nas, abyśmy wystrzegali się planów wroga, które mogą nas zniszczyć (1 Piotra 5:8). Ryk lwa może być słyszany nawet z odległości pięciu mil i ma na celu przerażenie wszystkich, którzy go słyszą. Lwy ryczą, aby ustanowić swoje terytorium i pokazać swoją moc. Ale ryk nie może nic zrobić. Jest groźny, ale bezsilny, chyba że poddamy się strachowi i pozwolimy lwu nas pokonać. Nasz wróg, Szatan, ryczy swoimi groźbami, wątpliwościami i oskarżeniami, starając się przestraszyć nas, byśmy się poddali, by mógł nas pokonać (Efezjan 6:11-16). Ale nawet groźba ryczącego lwa nie może pokonać tych, którzy stoją mocno w zbroi Pana (Rz 8:37).

Prawdopodobnie najbardziej znaną wzmiankę o lwach w Biblii można znaleźć w historii proroka Daniela. Ten pobożny człowiek został wrzucony do jaskini lwów za odmowę posłuszeństwa zakazowi modlitwy wydanemu przez króla perskiego (Daniela 6:16). Jaskinia lwów oznaczała pewną zagładę dla każdego, kto został do niej wrzucony. Jednak Bóg pokazał swoją władzę nawet nad najpotężniejszymi bestiami, zamykając lwom paszcze. Daniel, zamiast ponieść makabryczną śmierć, wyszedł z jamy bez szwanku (Daniela 6:21-22).

Lwy pojawiają się w opisie cherubów otaczających tron Boga. Ezechiel 10:14 mówi: "Każda istota miała po cztery oblicza: pierwsze było obliczem wołu, drugie obliczem człowieka, trzecie obliczem lwa, a czwarte obliczem orła". Niektórzy twierdzą, że obecność twarzy lwa może symbolizować śmiałość i siłę charakteru Boga. Inni uczeni sugerują, że twarz lwa reprezentuje panowanie Boga nad dzikimi zwierzętami.

Izajasz 11 opisuje nadchodzącą erę, kiedy Jezus będzie panował na ziemi. Pokój i harmonia zdominują nawet królestwo zwierząt. Werset 6 maluje obraz tego czasu: "Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z koźlęciem razem leżeć będą, cielę i lew paść się będą społem i mały chłopiec będzie je poganiał". Obraz lwów leżących spokojnie obok małych cieląt opisuje świat przywrócony do pierwotnego stanu. Izajasz 65:25 kontynuuje tę myśl: "Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół; a wąż będzie miał proch ziemi jako pokarm." (por. Rdz 1:30). Ostateczny pokój zostanie ustanowiony, gdy mięsożercy nie będą już zabijać by jeść, a w tysiącletnim królestwie król zwierząt zostanie ujarzmiony.

Biblia używa setek metafor i obrazów, aby opisać nieopisanego Boga Wszechmogącego. Zwierzęta i inne formy natury mogą pomóc nam zrozumieć konkretne aspekty Bożego charakteru. Jezus jest nazywany Barankiem Bożym (J 1:36), aby zilustrować Jego łagodność i gotowość do bycia ofiarą za nasze grzechy. Ale jest również nazywany Lwem z plemienia Judy (Objawienie 5:5), aby pokazać Jego absolutny autorytet i władzę nad całym stworzeniem. Lew może być królem dżungli, ale Lew Judy jest Królem królów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie lwów w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries