settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Nethinim?

Odpowiedź


Nethinim oznacza "dani" lub "oddzieleni". Nethinim byli grupą sług, których zadaniem było pomaganie Lewitom w obsłudze świątyni. Netynejczycy wykonywali proste prace wymagane przy obsłudze świątyni, takie jak rąbanie drewna i noszenie wody. Większość tłumaczeń Biblii odnosi się do tej grupy jako do "sług świątynnych". Starsze tłumaczenia, takie jak KJV, transliterują to słowo jako "Nethinims".

Dokładne pochodzenie Nethinim jest nieco niejasne. Ezdrasza 8:20 wspomina o Nethinim jako grupie wydzielonej przez Dawida do pomocy Lewitom. Niektórzy teoretyzują, że Nethinim pochodzą od Midianitów; po tym, jak Izrael podbił Midianitów w bitwie, Bóg powiedział Mojżeszowi, aby wybrał "po jednym z pięćdziesięciu, zarówno z ludzi, jak z bydła, jak z osłów, jak z owiec, ze wszystkich zwierząt domowych, i dasz je Lewitom, pełniącym służbę przy przybytku Pana." (Liczb 31:30). Grupa ta została później powiększona o Gibeonitów, których Jozue zniewolił po tym, jak oszukali go, by zawarł z nimi traktat. W Księdze Jozuego 9:26-27 czytamy: "Tak im też uczynił: wyrwał ich z ręki synów izraelskich i ci ich nie zabili. Ale Jozue przeznaczył ich w tym dniu do rąbania drzewa i noszenia wody dla zboru i dla ołtarza Pana aż do dnia dzisiejszego w miejscu, które miał wybrać". Niezależnie od ich pochodzenia, wydaje się, że Nethinim ostatecznie stali się zróżnicowaną grupą.

Nethinim są wspomniani w 1 Księdze Kronik, Księdze Ezdrasza i Księdze Nehemiasza w związku z powrotem Żydów z wygnania. Słudzy świątynni zostali objęci taką samą ochroną podatkową przez króla Artakserksesa, jak kapłani, lewici, muzycy, strażnicy i inni pracownicy świątyni (Ezdrasza 7:24). Słudzy ci byli również zaangażowani w odbudowę muru, dokonując napraw w okolicy, w której mieszkali (Nehemiasza 3:26). Nehemiasza 10:28-29 zalicza Nethinim do tych, którzy ślubowali podążać za Bogiem. Nehemiasza 11:21 mówi: "Słudzy świątynni mieszkali na wzgórzu Ofel, a Ziha i Giszpa byli ich przełożonymi".

Nethinim nie są wspomniani w Nowym Testamencie. Większość uczonych uważa, że Nethinim zostali wchłonięci przez ogólną populację żydowską lub prawdopodobnie zostali zasymilowani w ramach plemienia Lewitów. Niektórzy pisarze talmudyczni mówili o Nethinim z pogardą, traktując tę grupę jako wyrzutków społecznych i ograniczając im możliwość zawierania małżeństw. Ta niechęć do grupy zaangażowanej w świętą służbę dla Pana była prawdopodobnie spowodowana obawami o pogańskie pochodzenie tej grupy. Dziś Świadkowie Jehowy używają terminu Nethinim w odniesieniu do starszych służących bezpośrednio pod Ciałem Kierowniczym.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Nethinim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries