settings icon
share icon
Pytanie

Czy pełnia księżyca ma jakieś znaczenie w Biblii?

Odpowiedź


Księżyc jest jednym z "wielkich świateł", które Bóg stworzył czwartego dnia stworzenia (Księga Rodzaju 1:14-18). Te wielkie światła miały pomóc ludzkości oznaczyć upływ czasu i obrót Ziemi. Starożytne kultury opierały swoje pory roku, a nawet święta, na fazach księżyca. Ostatnio wiele słyszeliśmy o "krwawych księżycach" jako znaku zbliżającego się powrotu Jezusa, ale czy pełnia księżyca ma jakiekolwiek biblijne znaczenie?

Pełnie księżyca są wspomniane w kilku miejscach w Piśmie Świętym, ale nie w sposób, który miałby jakieś szczególne znaczenie. Nów księżyca oznaczał początek miesiąca w hebrajskim kalendarzu księżycowym, a także wyznaczał, kiedy Izraelici mieli składać ofiary Panu (Liczb 10:10; 28:11). Psalm 81:3 nawiązuje do świąt obchodzonych "gdy księżyc jest w pełni". Prorok Joel przepowiedział, że słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew przed nadejściem wielkiego i strasznego dnia Pańskiego (Joel 2:31; por. Objawienie 6:12). Izajasz 30:26 mówi o nienaturalnie jasnym księżycu, który odegra rolę, gdy nadejdzie Dzień Pański.

Istoty ludzkie mają tendencję do oddawania czci wszystkiemu, co wydaje się większe od nas, a kult księżyca (lub bogini księżyca) był historycznym problemem. Bóg ostrzegł nas przed tym w Księdze Powtórzonego Prawa 4:19: "abyś, gdy podniesiesz swoje oczy ku niebu i ujrzysz słońce, księżyc i gwiazdy, cały zastęp niebieski, nie dał się zwieść i nie oddawał im pokłonu, i nie służył im, skoro Pan, twój Bóg, przydzielił je wszystkim ludom pod całym niebem". Niektóre kultury przypisywały słońcu i księżycowi boskie cechy, budowały im ołtarze i oddawały im cześć. Ale księżyc jest stworzeniem Boga, podobnie jak ziemia, i nie jest godny czci ani uwielbienia. Kiedy przenosimy naszą uwagę ze Stwórcy na stworzenie, jesteśmy winni bałwochwalstwa (Rz 1:25).

Ważną duchową prawdą, której możemy nauczyć się od księżyca w pełni, jest to, że choć księżyc w pełni wydaje się jasny i piękny, nie ma własnego blasku. Jego światło jest całkowicie zależne od słońca. Bez słońca księżyc jest jedynie kawałkiem ciemnej skały. Podobnie my, istoty ludzkie, nie mamy własnego światła. Zostaliśmy stworzeni na obraz Boga, aby odzwierciedlać Jego blask i chwałę (Rdz 1:27). Kiedy jesteśmy zwróceni ku majestatowi Boga Wszechmogącego, kiedy poddajemy się Mu i szukamy Go całym sercem, odbijamy Jego chwałę (Mt 5:14). Zostaliśmy stworzeni, aby być odblaskiem Jego światła na tym świecie (Jana 1:4-5). Kiedy świecimy w chwale Bożej, nie należy nas czcić, tak jak nie należy czcić księżyca. Mamy wskazywać ludziom na Jezusa (J 8:12).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy pełnia księżyca ma jakieś znaczenie w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries