settings icon
share icon
Pytanie

Kim było dwunastu (12) uczniów / apostołów Jezusa Chrystusa?

Odpowiedź


Słowo “uczeń” odnosi się do “uczącego się” lub „naśladującego”. Słowo „apostoł” odnosi się do „kogoś, kto jest posłany”. Kiedy Jezus był na ziemi, tych dwunastu było nazywanych uczniami. Dwunastu uczniów naśladowało Jezusa Chrystusa, uczyło się od Niego, i było przez Niego szkolonych. Po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa, posłał On uczniów (Ew. Mateusza 28:18-20; Dz. Apostolskie 1:8), aby byli Jego świadectwem. Od tego okresu byli nazywani dwunastoma apostołami. Jednakże, nawet kiedy Jezus przebywał na ziemi, terminy „uczniowie” i „apostołowie” były do pewnego stopnia używane zamiennie, ponieważ Jezus uczył ich i również posyłał.

Lista oryginalnych dwunastu uczniów / apostołów umieszczona jest w Ew. Mateusza 10:2-4, „A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.” Biblia podaje również listę dwunastu uczniów / apostołów w Ew. Marka 3:16-19 i Ew. Łukasza 6:13-16. Porównując te trzy fragmenty, znajdziemy tam kilka małych różnic w imionach. Wydaje się, że Tadeusz był również znany jako „Juda, syna Jakuba” (Ew. Łukasza 6:16). Szymon Zelota był też zwany Szymonem Gorliwym i Szymonem Kananejczykiem. Judasza Iskariotę, który zdradził Jezusa, zastąpiono wśród dwunastu apostołów Mateuszem (zobacz Dz. Apostolskie 1:20-26). Niektórzy badacze Pisma Świętego postrzegają Mateusza, jako „nieprawomocnego” członka dwunastu apostołów i zamiast tego wierzą, że to Apostoł Paweł był Bożym wyborem na zastąpienie Judasza Iskarioty.

Dwunastu uczniów / apostołów było zwykłymi ludźmi, których Bóg użył w niesamowity sposób. Pośród dwunastu byli rybacy, poborca podatkowy i rewolucjonista. Ewangelie opowiadają o ciągłych upadkach, zmaganiach i wątpliwościach tych dwunastu mężczyzn, którzy podążali i naśladowali Jezusa Chrystusa. Po tym, jak stali się świadkami zmartwychwstania i wniebowstąpienia Jezusa, Duch Święty przekształcił uczniów / apostołów w potężnych Bożych ludzi, którzy „wszystek świat wzruszyli” (Dz. Apostolskie 17:6). Co wyróżniało apostołów? Dwunastu apostołów / uczniów „było z Jezusem” (Dz. Apostolskie 4:13). Oby to samo można było powiedzieć o nas!

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim było dwunastu (12) uczniów / apostołów Jezusa Chrystusa?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries