settings icon
share icon
Pytanie

Czy chrześcijanie powinni wspierać naród izraelski?

Odpowiedź


Chrześcijanie zdecydowanie powinni wspierać naród izraelski. Musimy pamiętać, że Izrael, jako naród, jest bardzo szczególny dla Boga. W 5 Ks. Mojżeszowej 7.6-8 czytamy takie słowa: "Gdyż ty jesteś świętym ludem Pana, Boga twego. Ciebie wybrał Pan, Bóg twój, spośród wszystkich ludów na ziemi, abyś był jego wyłączną własnością. Nie dlatego, że jesteście liczniejsi niż wszystkie inne ludy, przylgnął Pan do was i was wybrał, gdyż jesteście najmniej liczni ze wszystkich ludów. Lecz w miłości swej ku wam i dlatego że dochowuje przysięgi, którą złożył waszym ojcom, wyprowadził was Pan możną ręką i wybawił cię z domu niewoli, z ręki faraona, króla egipskiego" (tłum. Biblia Warszawska).

Odwiecznym celem Boga jest błogosławienie świata poprzez Izrael. Już to uczynił w pewnej mierze, ponieważ "zbawienie pochodzi od Żydów" (Ew. Jana 4.22), ale pełnia przyszłych błogosławieństw jest wskazana w cudownej obietnicy z Ks. Izajasza 27.6: "W dniach, które idą, Jakub wypuści korzenie, Izrael zakwitnie, puści pędy i napełni cały świat płodami" (tłum. Biblia Warszawska).

Deklaracja, że "zbawienie pochodzi od Żydów" sugeruje nasz niezmierzony dług wobec Izraela. Wszystko, co jest warte posiadania, przyszło do nas za pośrednictwem Żydów. Nasza Biblia jest żydowską księgą, a nasz Zbawiciel jest żydowskim Zbawicielem. Nigdy nie zapominajmy modlić się za wybrany przez Boga naród. Prawdą jest, że Izrael znajduje się dziś w miejscu odrzucenia. Naród ten jest świecki, niewierzący (co do twierdzeń Pisma Świętego i ich Mesjasza, Jezusa Chrystusa), ale "... obecnie pozostała resztka według wyboru łaski" (Rzymian 11.5). Niektórzy Żydzi są zbawieni i stają się członkami ciała Chrystusa poprzez wiarę w ich Mesjasza.

Z biblijnego punktu widzenia Żydzi są "narodem wybranym przez Boga" i bardzo przez Niego kochanym. Innym powodem, dla którego chrześcijanie powinni wspierać naród izraelski, jest Przymierze Abrahamowe. Czytamy o Bożej obietnicy w 1 Ks. Mojżeszowej 12.2-3: "uczynię z ciebie naród wielki i będę ci błogosławił, i uczynię sławnym imię twoje, tak że staniesz się błogosławieństwem. I będę błogosławił błogosławiącym tobie, a przeklinających cię przeklinać będę; i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi" (zob. także 1 Ks. Mojżeszowa 27.29; 4 Ks. Mojżeszowa 24.9).

Z biblijnych deklaracji Bożej miłości i troski o Jego wybrany lud, naród Izraela, oraz z historii narodów zniszczonych z powodu ich złego postępowania wobec wybranego ludu Bożego, Żydów, wierzący chrześcijanie powinni wspierać wybrany lud Boży. Nie oznacza to, że koniecznie musimy popierać metody stosowane przez nich w relacjach z narodami arabskimi. Biblia ostrzega, że konflikt zawsze będzie charakteryzował relacje między potomkami Izaaka i Ismaela. Niestety, konflikt ten będzie trwał, dopóki Jezus nie powróci, aby sądzić narody i ustanowić swoje 1000-letnie panowanie pokoju na ziemi. Musimy spojrzeć na "szeroki obraz" z biblijnym światopoglądem. Chociaż nie musimy popierać wszystkiego, co Izrael robi jako naród, zdecydowanie powinniśmy wspierać jego prawo do istnienia. Bóg wypełni swoje obietnice i przymierza z Izraelem. Bóg wciąż ma plan dla Izraela. Biada każdemu, kto próbuje pokrzyżować ten plan; "przeklnę każdego, kto cię przeklnie" (1 Ks. Mojżeszowa 12.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy chrześcijanie powinni wspierać naród izraelski?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries