settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest podatek świątynny?

Odpowiedź


Podatek świątynny był wymagany od żydowskich mężczyzn w wieku powyżej 20 lat, a pieniądze były przeznaczane na utrzymanie i konserwację świątyni. W Księdze Wyjścia 30:13-16 Bóg nakazał Mojżeszowi pobranie tego podatku podczas spisu ludności na pustyni. Z 2 Krl 12:5-17 i Nehemiasza 10:32-33 wynika, że podatek świątynny był płacony corocznie, a nie tylko podczas spisu ludności. Podatek w wysokości pół sykla nie był dużą sumą pieniędzy, ale odpowiadał mniej więcej dwudniowemu wynagrodzeniu. Zgodnie z traktatem Shekalim w Talmudzie, podatek świątynny był pobierany podczas jednego z tych żydowskich świąt: Paschy, Pięćdziesiątnicy lub Namiotów.

Podatek świątynny jest również wspomniany w Nowym Testamencie w Ewangelii Mateusza 17:24-27, kiedy Piotr został skonfrontowany z przywódcami religijnymi pobierającymi podatek. Przywódcy zapytali Piotra: "Nauczyciel wasz nie płaci dwu drachm?". Przywódcy mogli próbować udowodnić nielojalność Jezusa wobec świątyni lub złamanie przez Niego Prawa. Piotr potwierdził, że Jezus zapłacił podatek świątynny. Kiedy Piotr wszedł do domu, w którym przebywał Jezus, Pan zapytał go: "Jak ci się wydaje, Szymonie? Od kogo królowie ziemi pobierają cło lub czynsz? Od synów własnych czy od obcych?". Piotr odpowiedział, że królowie pobierają od innych, ponieważ ich dzieci są zwolnione z podatku. Jezusowi chodziło o to, że skoro świątynia była domem Jego Ojca, to Jezus był z tego zwolniony. Dlaczego Syn Boży miałby płacić podatek swojemu Ojcu?

Mimo że Jezus, jako Syn Boży, i Jego uczniowie byli zwolnieni z płacenia podatku świątynnego, zapłacili go, aby nie urazić żydowskich przywódców (Mt 17:27). Następnie Jezus polecił Piotrowi zarzucić wędkę, co miało zaowocować połowem. Kiedy Piotr otworzył pyszczek ryby, znalazł monetę, która okazała się być właściwą kwotą podatku świątynnego dla niego i Jezusa.

Jezus użył pytania o podatek świątynny, aby dać lekcję. Chrześcijanie są wolni, ale czasami muszą zrzec się swoich praw, aby podtrzymywać swoje świadectwo i nie powodować potknięcia innych. Prawdziwa wolność nie polega na służeniu sobie, lecz innym (zob. List do Galacjan 5:13).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest podatek świątynny?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries