settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego "Nie będziesz składał fałszywego świadectwa" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?

Odpowiedź


To dziewiąte przykazanie, będące częścią Dziesięciu Przykazań, znanych również jako Dekalog, zabrania Izraelitom składania fałszywego świadectwa lub zeznawania fałszywie przeciwko sobie nawzajem (Wj 20:16; Pwt 5:20). Składanie fałszywego świadectwa przeciwko innym oznacza kłamanie na ich temat, zwłaszcza w celu osiągnięcia osobistych korzyści. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "bliźni" w tym przykazaniu może oznaczać współpracownika, brata, towarzysza, kolegę, przyjaciela, męża lub sąsiada. Innymi słowy, Izraelici mieli być prawdomówni we wszystkim, ale szczególnie wtedy, gdy mówili o innej osobie. Ludzie nie mieli kłamać publicznie, jak w sądzie, składając u stóp drugiej osoby fałszywe oskarżenie, które mogłoby ją zranić, ani nie mieli kłamać prywatnie, szepcząc, plotkując, obmawiając, oczerniając lub oczerniając jej charakter przez insynuacje, podstępne domysły i złe sugestie.

Powody, dla których Bóg zakazuje kłamać i fałszywie zeznawać przeciwko bliźniemu, są trojakie. Po pierwsze, lud Boży ma odzwierciedlać Boży charakter. Pan jest prawdomównym Bogiem, który nie kłamie i nie może kłamać. Księga Liczb 23:19 mówi: "Bóg nie jest człowiekiem, aby nie dotrzymał słowa Ani synem człowieczym, aby żałował. Czy On powiada, a nie czyni, I mówi, a nie spełnia?" Od ludzi, którzy byli nazywani imieniem Boga i którzy reprezentowali Go w pogańskim świecie, oczekiwano, że będą dokładnie odzwierciedlać Jego charakter. Kłamanie sobie nawzajem lub o sobie nawzajem przynosiło hańbę Jego świętemu imieniu, a tego On nie tolerował. Po drugie, składanie fałszywego świadectwa przeciwko drugiemu człowiekowi było destrukcyjne dla osoby, która padła ofiarą kłamstwa, przez co ucierpiała jej wiarygodność i reputacja, a także handel i biznes. Księga Kapłańska 19:18 wyjaśnia, że Izraelici mieli kochać swoich bliźnich jak siebie samych, co jest przykazanie powtarzane zarówno przez Jezusa, jak i Pawła (Mateusza 22:39; Rzymian 13:9). Miłowanie bliźnich wyklucza kłamanie na ich temat.

Po trzecie, fałszywe świadectwo było postrzegane jako tak destrukcyjne dla społeczeństwa, że sądy, zarówno w czasach Izraelitów, jak i dziś, mogły funkcjonować tylko wtedy, gdy świadkowie powołani do składania zeznań mogli być pewni, że mówią prawdę. Bez godnego zaufania systemu sądowniczego, opartego na zeznaniach naocznych, wiarygodnych i prawdomównych świadków, społeczeństwom grozi załamanie prawa i porządku. Kiedy tak się dzieje, pojawia się chaos i cierpią niewinni.

Jak wspomniano wcześniej, Nowy Testament w równym stopniu potępia fałszywe świadectwo. List do Kolosan 3:9-10 wyjaśnia powód ciągłego zakazu kłamania. Chrześcijanie są nowymi stworzeniami w Chrystusie (2 Koryntian 5:17) i jako tacy odzwierciedlamy Jego naturę. Zostaliśmy uwolnieni od naszego "starego ja" z jego złymi praktykami, takimi jak kłamstwo i składanie fałszywego świadectwa. Tak jak Izraelici mieli odzwierciedlać charakter Pana Boga, tak chrześcijanie mają odzwierciedlać światu charakter Chrystusa, który identyfikuje nas jako Jego własność.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego "Nie będziesz składał fałszywego świadectwa" znajduje się w Dziesięciu Przykazaniach?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries