settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Święto Trąb?

Odpowiedź


Święto Trąb oznaczało początek dziesięciu dni poświęcenia i pokuty przed Bogiem. Jest to jedno z siedmiu żydowskich świąt lub festiwali wyznaczonych przez Pana i jedno z trzech świąt przypadających jesienią. Święto Trąb rozpoczyna się pierwszego dnia (przy nowiu księżyca) siódmego miesiąca. Jego nazwa pochodzi od nakazu dęcia w trąby (Księga Kapłańska 23:24; Księga Liczb 29:1-6). Święto to nazywane jest również Rosz ha-Szana, co oznacza "początek roku", ponieważ wyznacza ono początek żydowskiego kalendarza cywilnego. Podczas tego święta nie wolno było wykonywać żadnej pracy, ale przed Pana należało przynosić ofiary całopalne i ofiarę za grzech.

We fragmencie Księgi Kapłańskiej słowa trąby są tłumaczeniem hebrajskiego słowa teruah, które oznacza "krzyk" lub "dmuchanie". Wygląda na to, że szofar (barani róg) miał być używany w tym czasie, podobnie jak podczas innych nowi księżyca (Psalm 81: 3). Tradycja żydowska wskazuje, że zarówno barani róg, jak i srebrne rogi kapłańskie (hazozerah) były używane podczas Święta Trąb.

Święto Trąb było ważne z kilku powodów. Po pierwsze, upamiętniało koniec roku rolniczego i festiwalowego. Ponadto Dzień Pojednania przypadał na dziesiąty dzień tego miesiąca, a Święto Szałasów rozpoczynało się piętnastego dnia. Dęcie w trąby pierwszego dnia miesiąca zwiastowało uroczysty czas przygotowań do Dnia Pojednania; ten czas przygotowań nazywano "Dziesięcioma dniami pokuty" lub "dniami bojaźni". Dźwięk trąb był swego rodzaju alarmem i może być rozumiany jako wezwanie do introspekcji i pokuty.

Święto Trąb, wraz z pozostałymi sześcioma świętami Pańskimi, zapowiadało pewne aspekty służby Jezusa Chrystusa. Prorocy łączyli trąbienie w trąby z przyszłym Dniem Sądu: "Zatrąbcie na rogu na Syjonie! Krzyczcie na mojej świętej górze! Niech zadrżą wszyscy mieszkańcy ziemi, gdyż nadchodzi dzień Pana, gdyż jest bliski!" (Joela 2:1; zob. także Zefaniasza 1:14, 16).

W Nowym Testamencie widzimy, że pochwyceniu kościoła towarzyszyć będzie dźwięk trąby (1 Koryntian 15:51-52; 1 Tesaloniczan 4:16-17). Każdy z sądów w Objawieniu 8-9 jest również sygnalizowany przez trąbę. Tak jak szofar wzywał naród żydowski do zwrócenia uwagi na Pana i przygotowania się na Dzień Pojednania, tak "trąba Boża" wezwie nas do nieba i ostrzeże świat przed nadchodzącym sądem.

English



Powrót na polską stronę główną

Czym jest Święto Trąb?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries