settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest ołtarz?

Odpowiedź


Ołtarz to dowolna struktura, na której składane są ofiary w celach religijnych. Zazwyczaj była to podwyższona platforma o płaskiej powierzchni. W Biblii znajduje się ponad czterysta odniesień do ołtarzy. Słowo ołtarz zostało po raz pierwszy użyte w Księdze Rodzaju 8:20, kiedy Noe zbudował ołtarz dla Pana po opuszczeniu arki. Jednak idea ta pojawiła się już w Księdze Rodzaju 4:3-4, kiedy Kain i Abel przynieśli swoje ofiary Panu. Najprawdopodobniej składali oni swoje ofiary na jakimś rodzaju ołtarzu, mimo że słowo ołtarz nie zostało użyte w tym fragmencie.

Ołtarz zawsze stanowił miejsce poświęcenia. Zanim Bóg nadał Mojżeszowi swoje Prawo, ludzie budowali ołtarze, gdziekolwiek się znajdowali, z jakiegokolwiek dostępnego materiału. Ołtarz był często budowany w celu upamiętnienia spotkania z Bogiem, które wywarło na kogoś głęboki wpływ. Abram (Księga Rodzaju 12:7), Izaak (Księga Rodzaju 26:24-25), Jakub (Księga Rodzaju 35:3), Dawid (1 Księga Kronik 21:26) i Gedeon (Księga Sędziów 6:24) wszyscy zbudowali ołtarze i oddawali cześć po wyjątkowym spotkaniu z Bogiem. Ołtarz zazwyczaj reprezentował pragnienie danej osoby, by w pełni poświęcić się Panu. Bóg działał w życiu danej osoby w taki sposób, że pragnęła ona stworzyć coś namacalnego, aby to upamiętnić.

W czasach izraelskiego buntu i bałwochwalstwa ołtarze Pana popadały w ruinę. Prorok Eliasz, konfrontując się z prorokami Baala na górze Karmel, "naprawił ołtarz Pana, który został zburzony" (1 Krl 18:30). Odnowienie ołtarza przez Eliasza było znaczące, biorąc pod uwagę szalejące pogaństwo w jego czasach. Ponadto, pomimo faktu, że żył w podzielonym królestwie, prorok symbolizował jedność ludu Bożego w swojej konstrukcji ołtarza: "Eliasz wziął dwanaście kamieni według liczby plemion potomków Jakuba, którego doszło słowo Pana tej treści: Izrael będzie imię twoje. (32) Z tych kamieni zbudował ołtarz w imię Pana" (1 Krl 18:31-32). To właśnie na ten odbudowany ołtarz Bóg zrzucił deszcz ognia i zawstydził czcicieli Baala (wersety 38-39).

Czasami sam Bóg nakazywał zbudowanie ołtarza po tym, jak wybawił kogoś w cudowny sposób (Pwt 27:4-7; Wj 30:1). Taki ołtarz miał być pomnikiem, który pomagałby przyszłym pokoleniom pamiętać o potężnych dziełach Pana. Ponieważ zadośćuczynienie jest dziełem Bożym, Prawo stanowiło, że kamienny ołtarz musi być wykonany z naturalnych, nieoszlifowanych kamieni, "gdyż zbezcześcisz go, jeśli użyjesz na nim narzędzia" (Wj 20:25).

Kiedy Bóg wydał instrukcje dotyczące przybytku, podał również szczegółowe instrukcje dotyczące rodzaju ołtarza, który powinien znajdować się na dziedzińcu (Wj 27:1-8). Na tym ołtarzu ludzie składali ofiary, które Bóg przyjmował jako zadośćuczynienie za ich grzech. Ołtarz miał mieć cztery rogi, po jednym na każdym rogu. Musiał być wystarczająco duży, aby pomieścić ofiary z byków, owiec i kóz. W świątyni zbudowanej przez Salomona ołtarz został wykonany z czystego złota (1 Krl 7:48).

W najszerszym znaczeniu ołtarz jest jedynie wyznaczonym miejscem, w którym dana osoba poświęca się komuś lub czemuś. Wiele budynków kościelnych posiada "ołtarze" do modlitwy, komunii, ślubów i innych świętych celów. Niektórzy chrześcijanie tworzą własne "ołtarze" do osobistego oddawania czci jako widoczne przypomnienie Listu do Rzymian 12:1, który mówi, by "stawić samych siebie ofiarą żywą".

Każde ludzkie serce ma niewidzialny ołtarz, na którym toczy się wojna między ciałem a duchem. Kiedy oddajemy obszary naszego życia pod kontrolę Ducha Świętego, w efekcie kładziemy je na ołtarzu przed Bogiem. Pomocne może być wyobrażenie sobie ołtarza Abrahama, na którym ofiarował Panu swojego syna Izaaka (Rdz 22:9). Możemy zapytać Pana, jakich obszarów naszego życia wymaga, abyśmy Mu je ofiarowali. Możemy symbolicznie położyć to na ołtarzu i puścić. Nie potrzebujemy płaskiej powierzchni; w każdej chwili możemy oddać nasze życie Bogu na ołtarzu naszych serc.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest ołtarz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries