settings icon
share icon
Pytanie

Czy Maria była bezgrzeszna? Czy Maria była bez grzechu?

Odpowiedź


Maria, matka Jezusa, była pobożną i błogosławioną kobietą, ale nie była bez grzechu. Jezus był jedynym człowiekiem bez grzechu. Jezus "nie znał grzechu" (2 Koryntian 5.21). "Grzechu w nim nie ma" (1 Jana 3.5). Nic podobnego nigdy nie zostało powiedziane o Marii ani o nikim innym. Jezus Chrystus jest w pełni człowiekiem, ale jest też w pełni Bogiem (Ew. Jana 1.1). Jest Barankiem Bożym "bez zmazy lub skazy" (1 Piotra 1.19), tytułem i opisem, do którego nie może pretendować żadna inna osoba.

Jako zwykła część rasy ludzkiej, urodzona na świecie w zwykły sposób, Maria nie była bez grzechu. Rzymian 3.23 naucza, że wszyscy zgrzeszyli i nie dostąpili chwały Bożej, a w Biblii nie ma nic, co sugerowałoby, że Maria była wyjątkiem od tej reguły. Apostoł Jan napisał: "Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy, i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego" (1 Jana 1.8-10; tłum. Biblia Warszawska). "My" w tym fragmencie obejmuje Marię, matkę Jezusa. Twierdzenie, że Maria jest bez grzechu, jest przykładem "oszustwa".

Aby wzmocnić swoje nauczanie, że Maria była bezgrzeszna, Kościół Rzymskokatolicki wymyślił doktrynę Niepokalanego Poczęcia (formalnie przyjętą jako dogmat katolicki w 1854 r.). Zgodnie z tą fałszywą nauką, Maria od samego poczęcia w łonie matki była "wolna od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego". Oznacza to, że Maria nie miała grzesznej natury. Doktryna ta nie jest ani biblijna, ani konieczna. Narodzony z dziewicy Chrystus Jezus był wolny od zmazy grzechu pierworodnego, ale nie było konieczne, aby Jego matka była - lub Jego babka - lub Jego prababka itd. Jak wiele pokoleń wstecz musielibyśmy się cofnąć, aby zapewnić doskonałość Jezusa, gdyby konieczne było, aby Maria była bezgrzeszna?

Zamiast nauczać, że Maria była bezgrzeszna, Biblia daje dowody na to, że była normalną osobą, która potrzebowała zbawienia. W przepełnionej uwielbieniem, pokornej modlitwie Marii w Ew. Łukasza rozdz. 1, mówi ona: "Raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim" (werset 47). Gdyby była bezgrzeszna, nie potrzebowałaby "Zbawiciela". Maria otrzymuje delikatną naganę od Jezusa w Ew. Jana 2.4, co nie wydaje się odpowiednie, gdyby była bezgrzeszna.

Katolicyzm naucza również, że odniesienie do Marii jako "obdarzona łaską" (Ew. Łukasza 1.28) (Przekład Dosłowny) i "błogosławionej między niewiastami" (Ew. Łukasza 1.42) wspiera pogląd o jej bezgrzeszności. Jednak żaden z tych wersetów nie zawiera takiego twierdzenia. Można być błogosławionym i znać Bożą łaskę, nie będąc bezgrzesznym. Katolickie nauczanie opisuje również Marię jako "pełną łaski", ale wyrażenie to występuje w Biblii tylko dwa razy i w żadnym z tych przypadków nie odnosi się do Marii. O Jezusie mówi się, że jest "pełen łaski" (Ew. Jana 1.14), podobnie jak o Szczepanie (Dz. Apostolskie 6.8).

Oddawanie czci Marii w katolicyzmie i niektórych innych liturgicznych systemach religijnych doprowadziło do niebiblijnego twierdzenia, że Maria była bez grzechu. Inne niebiblijne doktryny również powstały wokół poglądu o bezgrzeszności Marii: nauczanie, że była wieczną dziewicą, że słyszy i odpowiada na nasze modlitwy, że ma udział w naszym odkupieniu i że jest pośredniczką łaski, by wymienić tylko kilka. Umysły tych, którzy czczą "bezgrzeszną Marię" są "skażone i odwiedzione od szczerości i czystości względem Chrystusa" (2 Koryntian 11.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czy Maria była bezgrzeszna? Czy Maria była bez grzechu?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries