settings icon
share icon
Pytanie

Jaka jest różnica między uczniem a apostołem?

Odpowiedź


Każdy apostoł był uczniem, ale nie każdy uczeń był apostołem. Każda osoba wierząca w Jezusa jest nazywana Jego uczniem. W Ew. Mateusza 28.19-20 Jezus powiedział: "Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata." (tłum. Biblia Warszawska)

Greckie słowo "uczeń" odnosi się po prostu do osoby uczącej się i jest używane w całym Nowym Testamencie w odniesieniu do osób, które uwierzyły w Jezusa (Ew. Łukasza 14.26-33). Na przykład w Dz. Apostolskich 6.1 czytamy: "A w owym czasie, gdy liczba uczniów wzrastała". Słowo "uczniowie" oznacza w tym kontekście po prostu "wierzących" lub "chrześcijan".

Greckie słowo "apostoł" dosłownie oznacza "tego, który został wysłany" i może odnosić się do emisariusza lub kogokolwiek wysłanego na misję. Apostoł otrzymuje pełnomocnictwo od tego, który go posłał. Wszyscy apostołowie byli uczniami - należeli do wielu wierzących w Jezusa - ale tylko wybrana grupa uczniów została wybrana jako Dwunastu Apostołów (Ew. Mateusza 10.1-4; Ew. Marka 3.14; Dz. Apostolskie 26.14-18). Obejmowało to pierwotnych dwunastu uczniów (chociaż Judasz Iskariota ostatecznie odrzucił Chrystusa) oraz Macieja (Dz. Apostolskie 1.12-26) lub Pawła (2 Tymoteusza 1.1; Rzymian 11.13; 1 Koryntian 9.1-2). To, że istnieje wybrana grupa dwunastu apostołów, widać w fundamentach murów Nowego Jeruzalem: dwanaście fundamentów, każdy z wypisanym imieniem apostoła (Ks. Objawienia 21.14).

Inni mężczyźni, którzy są nazywani "apostołami" w Nowym Testamencie - choć nie są zaliczani do Dwunastu - to Barnaba (Dz. Apostolskie 14.14), Apollos (1 Koryntian 4.6-9), Tymoteusz i Sylas (1 Tesaloniczan 1.1; 2.6), Epafrodyt (Filipian 2.25) i dwaj nienazwani apostołowie (2 Koryntian 8.23, prawdopodobnie już uwzględnieni na poprzedniej liście). Mężczyźni ci byli "posłanymi", ponieważ zostali wybrani do określonej pracy na rzecz kościoła, ale nie należeli do Dwunastu, którzy zostali wybrani przez Jezusa. Jezus jest również nazywany "apostołem" w Hebrajczyków 3.1, co wskazuje, że został posłany przez Ojca i miał od Niego odpowiedni autorytet.

Efezjan 4.11-16 mówi o apostołach wraz z innymi przywódcami kościoła, których rolą było przygotowanie wierzących do pełnienia służby. Wydaje się, że głównym wyróżnikiem apostołów był ich autorytet. Nauczanie apostołów stanowi podstawę prawd naszej wiary (Dz. Apostolskie 2.42; Efezjan 2.20). Kwalifikacje do bycia apostołem obejmowały przebywanie z Chrystusem podczas Jego służby, osobiste bycie świadkiem Jezusa po Jego zmartwychwstaniu oraz autorytet Ducha Świętego do czynienia cudów lub znaków (Dz. Apostolskie 1.21-22; 10.41; 2 Koryntian 12.12). Paweł był wyjątkiem od części tych kwalifikacji. Chociaż nie towarzyszył Jezusowi w Jego ziemskich podróżach, Jezus ukazał mu się w szczególny sposób na drodze do Damaszku i ustanowił go apostołem pogan (Dz. Apostolskie 26.14-18). Dlatego Paweł tak porównał swoje miejsce wśród innych apostołów: "w końcu po wszystkich ukazał się i mnie jako poronionemu płodowi" (1 Koryntian 15.8).

W dzisiejszym świecie nie ma apostołów w szczególnym znaczeniu tego słowa. Było ich tylko dwunastu i mieli oni szczególne zadanie przy zakładaniu Kościoła. Słowo apostoł jest jednak nadal używane przez niektóre grupy chrześcijańskie w odniesieniu do misjonarza lub osoby prowadzącej działalność społeczną w sensie ogólnym. Ludzie ci nie spełniają jednak tych samych kwalifikacji, co dwunastu apostołów z Biblii.

Podsumowując, każda osoba, która wierzy w Jezusa jako swojego Zbawiciela, jest uczniem Jezusa. Jednak tylko wybrana grupa pierwszych wierzących została wybrana na apostołów i otrzymała autorytet do czynienia znaków i dzielenia się objawieniami zawartymi w Nowym Testamencie.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jaka jest różnica między uczniem a apostołem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries