settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Herodianie?

Odpowiedź


W czasach Jezusa istniały pewne grupy - faryzeusze, herodianie i saduceusze - które sprawowały władzę nad ludźmi. Innymi grupami byli Sanhedryn, uczeni w Piśmie i prawnicy. Każda z tych grup sprawowała władzę w sprawach religijnych lub politycznych. Herodianie posiadali władzę polityczną i większość uczonych uważa, że byli partią polityczną, która wspierała króla Heroda Antypasa, władcę Imperium Rzymskiego nad większością ziem żydowskich od 4 r. p.n.e. do 39 r. n.e.. Herodianie opowiadali się za podporządkowaniem się Herodom, a tym samym Rzymowi, ze względów politycznych. To poparcie dla Heroda zagroziło niezależności Żydów w umysłach faryzeuszy, co utrudniało Herodianom i faryzeuszom zjednoczenie się i uzgodnienie czegokolwiek. Ale jedna rzecz ich łączyła - przeciwstawianie się Jezusowi. Sam Herod chciał śmierci Jezusa (Łk 13:31), a faryzeusze już uknuli spisek przeciwko Niemu (J 11:53), więc połączyli wysiłki, aby osiągnąć wspólny cel.

Pierwsze pojawienie się Herodian w Piśmie Świętym to Ewangelia Marka 3:6: "A faryzeusze, wyszedłszy zaraz, naradzali się z herodianami, jak by go zgładzić". Jezus czynił cuda, które sprawiły, że niektórzy ludzie uwierzyli w Niego w celu zbawienia, co zagroziło władzy i pozycji faryzeuszy, saduceuszy i herodian. Herodianie ponownie przyłączyli się do faryzeuszy, aby rzucić wyzwanie Jezusowi i sprawdzić, czy uda im się złapać Go w pułapkę za pomocą podchwytliwego pytania, aby Go zdyskredytować lub zmusić do zaprzestania głoszenia (Mt 22:16).

Jezus uważał te dwie grupy za zjednoczone przeciwko Niemu i ostrzegał przed nimi swoich naśladowców. "Baczcie i wystrzegajcie się kwasu faryzeuszów i kwasu Heroda" (Mk 8:15). Kwas w tym kontekście oznaczają fałszywe nauczanie, odrzucenie Jezusa jako Mesjasza i hipokryzję. Wielu uczonych uważa, że Herodianie upatrywali w Herodzie mesjasza, swego rodzaju zbawiciela, który przyniósłby ziemi żydowskiej przychylność Imperium Rzymskiego i błogosławieństwo. Przedstawienie się Jezusa jako Mesjasza było zagrożeniem dla próby uczynienia Heroda wpływową siłą polityczną w kraju.

W przyszłości Biblia mówi nam, że wielu zostanie zwiedzionych przez antychrysta i będzie postrzegać go jako "mesjasza". Będzie on przywódcą politycznym, a także fałszywym przywódcą religijnym i będzie obiecywał pokój i dobrobyt poprzez swoje programy polityczne. Herodianie w czasach Jezusa również skupiali się na celach politycznych, a nie na wiecznych celach, które głosił Jezus. Myśleli, że Herod może przynieść tymczasowy pokój polityczny. Ale Jezus przyszedł, aby przynieść nam wieczne zbawienie, umierając na krzyżu, aby zapłacić za nasze grzechy. Lekcja, jakiej uczymy się z błędu Herodian, jest taka, że nie powinniśmy ufać człowiekowi, tak jak oni ufali Herodowi (Psalm 118:8). Mamy zaufać Panu Jezusowi i pozwolić, by Jego wola wypełniała się w naszym życiu i na ziemi.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Herodianie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries