settings icon
share icon
Pytanie

Kim jest apostoł?

Odpowiedź


Słowo apostoł oznacza "ten, który jest posłany." W Nowym Testamencie są dwa podstawowe użycia słowa apostoł. Pierwsze szczególnie odnosi się do dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa. Drugie jest ogólnym odniesieniem do innych osób, które są wysłane do zwiastowania Jezusa Chrystusa.

Dwunastu apostołów pełniło wyjątkową pozycję. W odniesieniu do Nowej Jerozolimy, Ks. Objawienia 21.14 (tłum. Biblia Tysiąclecia) stwierdza, "A mur Miasta ma dwanaście warstw fundamentu, a na nich dwanaście imion dwunastu Apostołów Baranka." Odniesienia dotyczące apostołów znajdują się także w Ew. Mateusza 10.2; Ew. Marka 3.14; 4.10; 6.7; 9.35; 14.10, 17, 20; Ew. Łukasza 6.13; 9.1; 22.14; Ew. Jana 6.71; Dz. Apostolskie 6.2; oraz 1 Koryntian 15.5. To właśnie tych dwunastu apostołów było pierwszymi posłańcami ewangelii po śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. To właśnie tych dwunastu apostołów było założycielami kościoła- z Jezusem będącym kamieniem węgielnym (Efezjan 2:20).

Ten szczególny rodzaj apostoła nie jest już obecny we współczesnym świecie. Ten typ apostoła miał następujące kwalifikacje: 1) był naocznym świadkiem zmartwychwstałego Chrystusa (1 Koryntian 9.1), 2) był wyraźnie wybranym przez Ducha Świętego (Dz. Apostolskie 9.15) oraz 3) posiadał zdolności czynienia znaków i cudów (Dz. Apostolskie 2.43; 2 Koryntian 12.12). Za wyjątkowością dwunastu apostołów przemawia również to, że byli odpowiedzialni za położenie fundamentów kościoła. Dwa tysiące lat później, nie pracujemy już nad fundamentami.

Poza wyjątkowymi, dwunastoma apostołami Jezusa Chrystusa, byli również apostołowie w sensie ogólnym. Dz. Apostolskie 13.2 oraz 14.4 używają słowa "apostoł" w odniesieniu do Barnaby. Andronika i Junias są prawdopodobnie identyfikowani jako apostołowie w Rzymian 16.7. To samo, greckie słowo zazwyczaj tłumaczone jako "apostoł" jest użyte w odniesieniu do Tytusa w 2 Koryntian 8.23 oraz Epafrodyta w Filipian 2.25. Zatem, zdecydowanie wydaje się, że jest miejsce na użycie pojęcia 'apostoł' w odniesieniu do kogoś, poza dwunastoma apostołami Jezusa Chrystusa. Każdy, kto został "posłany" może być nazwany apostołem.

Co dokładnie oznaczałaby rola apostoła poza tymi dwunastoma apostołami? Nie jest to całkowicie jasne. Z definicji słowa, najbliższym obecnie słowem odnoszącym się do apostoła, w sensie ogólnym, jest misjonarz. Misjonarz jest naśladowcą Chrystusa, który jest posłany ze szczególną misją głoszenia ewangelii. Misjonarz jest ambasadorem Chrystusa wobec ludzi, którzy nie słyszeli dobrej nowiny. Jednak, aby uniknąć nieporozumień, prawdopodobnie najlepiej byłoby nie używać pojęcia apostoł w odniesieniu do wszelkich pozycji obecnych w dzisiejszym kościele. Zdecydowana większość użyć słowa apostoł czy apostołowie w Nowym Testamencie odnosi się do dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa.

Są dzisiaj tacy, którzy starają się przywrócić pozycję apostoła. To jest niebezpieczny ruch. Często ci, którzy zabiegają o stanowisko apostoła dążą do władzy równej lub przynajmniej zbliżonej do autorytetu oryginalnych dwunastu apostołów. Nie ma absolutnie żadnych biblijnych przesłanek na potwierdzenie takiego zrozumienia roli współczesnych apostołów. W tym przypadku raczej powinniśmy zastosować nowotestamentowe ostrzeżenie dotyczące fałszywych apostołów (2 Koryntian 11.13).

W pewnym sensie wszyscy naśladowcy Jezusa Chrystusa są nazwani apostołami. Wszyscy mamy być jego ambasadorami (Ew. Mateusza 28.18-20; 2 Koryntian 5.18-20). Wszyscy mamy być "tymi, którzy zostali posłani" (Dz. Apostolskie 1.8). Wszyscy mamy być głosicielami dobrej nowiny (Rzymian 10.15).EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim jest apostoł?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries