settings icon
share icon
Pytanie

Jakie jest znaczenie miejsc kultu w Biblii?

Odpowiedź


Miejsca kultu (małe świątynie) były miejscami uwielbienia zlokalizowane na wzgórzach lub w dolinach, gdzie wznoszono ołtarze. Wzgórza pierwotnie były dedykowane kultom różnych bóstw (4 Ks. Mojżeszowa 33,52; 3 Ks. Mojżeszowa 26,30) szczególnie wśród Moabitów (Izajasza 16,12). W miejscach tych często znajdował się ołtarz oraz święty przedmiot, jak kamienny filar czy drewniany pal o różnych kształtach, utożsamiany z obiektem czci (zwierzętami, konstelacjami, boginiami czy bóstwami płodności).

Izraelici wciąż odwracali się od Boga, uprawiali kult Molocha i budowali ołtarze na wzgórzach i w dolinach dla Baala (Jeremiasza 32,35). Pomimo, że Salomon wybudował świątynię dla Boga w Jerozolimie, później ustanowił bałwochwalcze kapliczki i ołtarze poza Jerozolimą dla swoich żon z innych krajów i czcił obcych bogów razem z nimi, co spowodowało utratę królestwa (1 Ks. Królewska 11,11). Ludzie wciąż składali ofiary w pogańskich miejscach kultu, zanim została wybudowana świątynia i Salomon dołączył do nich. Po tym jak Pan objawił się jemu we śnie w Gibeonie, król powrócił do Jerozolimy i złożył ofiary; jednakże wciąż uczestniczył w praktykach pogańskich jak i w świątyni Pana.

Nie wszystkie ołtarze były dedykowane obcym bóstwom. Odegrały również ważną rolę w oddawaniu czci przez Izraelitów, najwcześniejszą biblijną wzmianką o takim miejscu oddawania czci odnajdujemy w 1 Ks. Mojżeszowej 12,6-8, gdzie Abram zbudował ołtarz Panu w Sychem i w Hebronie. Abraham wybudował ołtarz w regionie Morii i był gotów złożyć tam w ofierze swojego syna (1 Ks. Mojżeszowa 22,1-2). Miejsce to tradycyjnie uważa się za miejsce gdzie została wybudowana świątynia w Jerozolimie. Jakub wzniósł kamienny słup dla Pana w Betelu (1 Ks. Mojżeszowa 28,18-19) oraz Mojżesz spotkał Boga na Górze Synaj (2 Ks. Mojżeszowa 19,1-3).

Jozue wzniósł kamienny kopiec po przekroczeniu rzeki Jordan (Jozuego 4,20) i uważano je za miejsce szczególne ponieważ Izraelici "wyszli" z Jordanu do Ziemi Obiecanej. Miejsca kultu były regularnie odwiedzane przez proroka Samuela (1 Ks. Samuela 7,16). Te miejsca kultu służyły wywyższaniu bożków w Kanaanie (Sędziów 3,19) przetrwały do okresu Eliasza (1 Królewska 18,16-40). Bóg określił tylko jedno miejsce w którym można składać jemu ofiary, a tym miejscem była świątynia w Jerozolimie (2 Ks. Kronik 3,1). Bóg nakazał aby wszystkie inne miejsca zostały zniszczone. Król Jozjasz zniszczył je w 2 Ks. Królewskiej 22-23.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Jakie jest znaczenie miejsc kultu w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries