settings icon
share icon
Pytanie

Kto był pierwszym Żydem?

Odpowiedź


Pewną trudność z tym pytaniem sprawia fakt, że słowo Żyd nie występuje w Biblii aż do 2 Królewskiej 16:6 (zob. Biblia Gdańska) i 2 Królewskiej 25:25. W tych przypadkach hebrajskie słowo byłoby prawdopodobnie lepiej przetłumaczone jako "ludzie z Judy". Słowo Żyd jest znacznie bardziej powszechne w księgach Ezdrasza, Nehemiasza i Estery. Użycie słowa Żyd w tych księgach pomaga wyjaśnić pochodzenie tego słowa i dlaczego zostało użyte.

Odpowiedź na pytanie "Kto był pierwszym Żydem?" zależy od tego, co dokładnie oznacza słowo Żyd. Pierwotnie wybrany przez Boga lud był znany jako Hebrajczycy. Później, gdy osiedlili się w Ziemi Obiecanej i utworzyli naród, byli znani jako Izraelici. Termin "Żyd" wszedł do użycia dopiero po wygnaniu dziesięciu północnych plemion do Asyrii i wygnaniu Judy do Babilonu. Na późniejszych etapach niewoli (Estera) i na wczesnych etapach powrotu do ziemi Izraela (Ezdrasz i Nehemiasz) dominowało plemię Judy. Słowo Żyd powstało jako skrócenie słowa Juda. Ale słowo Żyd było używane jako deskryptor dla więcej niż tylko plemienia Judy. Dominacja plemienia Judy podczas powrotu do Ziemi Obiecanej spowodowała, że wszyscy Izraelici, ludzie ze wszystkich 12 plemion, byli nazywani "Żydami".

Kto więc był pierwszym Żydem? Jeśli przez "Żyda" rozumiemy "Hebrajczyka", Abraham był pierwszym Żydem. Jeśli przez "Żyda" rozumiemy "z plemienia Judy", Juda był pierwszym Żydem. Jeśli przez "Żyda" rozumiemy "pierwszą osobę w Biblii określaną jako Żyd", to pierwszymi Żydami byli bezimienni Żydzi z rozdziałów 16-25 Drugiej Księgi Królewskiej. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie używają dziś terminu Żyd w odniesieniu do "osoby należącej do wybranego ludu Izraela". Mając to na uwadze, Abraham powinien być uważany za pierwszego Żyda.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kto był pierwszym Żydem?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries