settings icon
share icon
Pytanie

Co się stało z zagubionymi plemionami Izraela?

Odpowiedź


Kiedy ludzie mówią o „zaginionych plemionach Izraela”, zwykle mają na myśli dziesięć plemion Królestwa Północnego, których tereny zostały zdobyte przez Asyrię około 722 r. przed Chr. Te plemiona to Ruben, Symeon, Lewi, Dan, Naftali, Gad, Aser, Issachar, Zabulon oraz Józef (którego plemię zostało podzielone na dwa plemiona Efraima i Manassesa). Większość ludzi Królestwa Północnego zostało deportowanych do starożytnej Asyrii (2 Ks. Królewska 17.6). Wielu spośród Żydów, którzy pozostali na tym terenie, zawierało mieszane małżeństwa z ludźmi pochodzącymi z Kuty, z Awwy, z Chamatu i z Sefarwaimu, którzy zostali sprowadzeni przez króla asyryjskiego, aby zasiedlić teren Samarii (2 Ks. Królewska 17.24; Ks. Ezdrasza 4.2-11). Tak więc, jak głosi opowieść, dziesięć północnych plemion Izraela zostało „zagubionych” w historii albo wymazanych albo zasymilowanych z innymi grupami ludzi. Jednak narracja ta oparta jest raczej na wnioskach i założeniach, aniżeli na bezpośrednim nauczaniu biblijnym.

Istnieje wiele zagadek, legend i tradycji odnośnie tego co się stało z tymi dziesięcioma "zagubionymi" plemionami Izraela. Jedna legenda mówi, że dziesięć plemion wyemigrowało do Europy (Rzeka Dunaj jak twierdzą, ma swoją nazwę od plemienia Dana). Inna legenda mówi, że plemiona wyemigrowały aż do Anglii i że wszyscy współcześni Anglosasi są tak naprawdę Żydami- to jest nauczanie heretyckiego Brytyjskiego Izrealizmu. Zaskakująca ilość grup na całym świecie twierdzi, że pochodzi od "zagubionych" plemion: są ludzie w Indii, Nigerii, Etiopii, Pakistanie, Afganistanie oraz Północnej Ameryce, którzy starają się uzasadnić takie pochodzenie. Inne teorie zrównują japońskich czy amerykańskich Indian z dziesięcioma "zagubionymi" plemionami Izreala.

Prawda jest taka, że "zagubione plemiona Izraela" nigdy tak naprawdę nie były zagubione. Wielu Żydów, którzy pozostali w ziemi po podboju asyryjskim ponownie zjednoczyło się z Judą na południu (2 Ks. Kronik 34.6-9). Asyria została później podbita przez Babilon, który kontynuował inwazję Południowego Królestwa Izraela, deportując pozostałe dwa plemiona: Judę i Benjamina (2 Ks. Królewska 25.21). Pozostałości plemion północnych byłyby więc częścią deportacji babilońskich. Siedemdziesiąt lat później, gdy król Cyrus pozwolił Izraelitom powrócić do Izraela (Ks. Ezdrasza 1), wielu (ze wszystkich dwunastu plemion) powróciło do Izraela, aby odbudować ich ojczyznę.

Koncepcja, że dziesięć plemion Izraela były "zagubione" jest nieprawdziwa. Bóg wie, kto jest z którego plemienia, i jak dowodzi sama Biblia, wszystkie te plemiona są Jemu znane. Przy końcu wieków, Bóg powoła z każdego plemienia swoich świadków (Ks. Objawienia 7.4-8). Zatem oczywiste jest, że Bóg podtrzymuje ślad tego, kto należy do jakiego plemienia.

W Ewangeliach, prorokini Anna (Ew. Łukasza 2.36) była z plemienia Asera (jednego z dziesięciu przypuszczalnie zagubionych plemion). Anna wcale nie była zagubiona. Zarówno Zachariasz jak i Elżbieta- a tym samym Jan Chrzciciel- byli z plemienia Lewiego (Ew. Łukasza 1.5). Jezus obiecał uczniom, że zasiądą "na tronach, sądząc dwanaście plemion Izraela" (Ew. Łukasza 22.30). Paweł, który wiedział, że jest z plemienia Benjamina (Rzymian 11.1), mówi o obietnicy "której spełnienia spodziewa się dostąpić naszych dwanaście pokoleń, modląc się żarliwie dniem i nocą" (Dz. Apostolskie 26.7)- zwróć uwagę na czas teraźniejszy tego stwierdzenia. Jakub odnosi się do jego listu pozdrawiając "dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu" (Jakuba 1.1). W skrócie, istnieje wiele dowodów w Piśmie Świętym, że wszystkie dwanaście plemiona Izraela nadal istnieją i będą w królestwie Mesjanistycznym. Żadne z nich nie jest zagubione.EnglishPowrót na polską stronę główną

Co się stało z zagubionymi plemionami Izraela?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries