settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli biblijni Girgaszyci?

Odpowiedź


Girgaszyci byli grupą ludzi wywodzących się od Hama i jego syna Kanaana (Rdz 10:16; 1 Kronik 1:14). Jako mieszkańcy ziemi Kanaan, zanim Izraelici wzięli ją w posiadanie, Girgaszici są wymienieni wśród grup ludzi, których Pan obiecał wypędzić (Powtórzonego Prawa 7:1-2; Jozuego 3:10). Bóg obiecał potomkom Abrama ziemię Kanaan: "W dniu tym zawarł Pan przymierze z Abramem, mówiąc: Potomstwu twemu daję tę ziemię, od rzeki egipskiej aż do wielkiej rzeki Eufrat: Kenitów i Kenizytów, i Kadmonitów, i Chetytów, i Peryzytów, i Refaitów, i Amorytów, i Kananejczyków, i Girgazytów, i Jebuzytów." (Rdz 15:18-21).

Mieszkańcy ziemi Kanaan, w tym Girgaszyci, byli niegodziwi, a Pan sprowadził na nich sąd w postaci wypędzenia ich i zniszczenia przez Izraelitów (Pwt 9:4-5). Pan dał Kananejczykom czas na uznanie Go, ale oni odmówili. Mieszkańcy Kanaanu robili wiele obrzydliwych rzeczy, w tym składali ofiary ze swoich dzieci i oddawali cześć słupom Aszery (Pwt 12:2-3, 30-31). Praktykowali również magię, czary, czarnoksięstwo i nekromancję (Pwt 18:9-12). W tych praktykach Girgaszyci i ich sąsiedzi oddawali cześć demonom zamiast Panu, tym samym ściągając na siebie sąd.

Zgodnie z żydowską tradycją midraszową, Girgaszyci mogli opuścić Kanaan, gdy usłyszeli, że nadchodzi Izrael i udali się do Afryki, co może wyjaśniać, dlaczego nie zawsze są wymieniani wśród pozostałych plemion Kanaanu (zob. Wj 13:5).

Niewiele więcej wiadomo o Girgaszytach; tajemnicą pozostaje nawet pochodzenie ich nazwy i dokładne położenie geograficzne w Kanaanie. Niektórzy bibliści twierdzą, że Girgaszyci byli później znani jako Gadareńczycy lub Gergeseńczycy (Mt 8:28). Słownik biblijny Smitha interpretuje słowo Girgaszyta jako "mieszkający na gliniastej glebie" i twierdzi, że Girgaszyci posiadali ziemię "na wschód od Jeziora Galilejskiego", dostosowując ją w ten sposób do pozycji Gadary wspomnianej w Nowym Testamencie (Revised Edition, A. J. Holman, 1979, s. 116). Nikt jednak nie wie na pewno, gdzie mieszkali. Chociaż niewiele wiadomo o tym kananejskim plemieniu, Ziemia Obiecana Izraela obejmuje terytorium wcześniej należące do Girgaszytów.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli biblijni Girgaszyci?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries