settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w stado świń?

Odpowiedź


Historia Jezusa wrzucającego legion demonów w stado świń znajduje się w Ewangelii Mateusza 8:28-34; Marka 5:1-20; i Łukasza 8:26-39. Tylko Mateusz wspomina o bardziej znaczącym z dwóch zaangażowanych demonów. Opętani byli osobami, których umysły znalazły się pod kontrolą złego ducha lub duchów. To, że takie zjawiska były szczególnie widoczne w czasach ziemskiej służby Chrystusa, jest zgodne z wysiłkami szatana, aby przeciwdziałać Bożemu programowi. Pozwala nam to również być świadkami duchowej walki, w którą nasz Zbawiciel był nieustannie zaangażowany. Demony dokładnie wiedziały, kim jest Jezus - "Synem Bożym" - i były świadome swojej ostatecznej zagłady (Mt 8:28-29).

Gdy Jezus podróżował po pagórkowatym regionie na wschód od Jordanu, droga tego człowieka, który był kontrolowany przez demony i mieszkał wśród grobów, przecięła się z drogą Jezusa. Ze względu na siłę fizyczną, jaką demony dały temu człowiekowi, był on w stanie zerwać i zrzucić łańcuchy, którymi ludzie próbowali go związać. Kiedy demony błagały Jezusa, aby pozwolił im wejść w stado świń, On im na to pozwolił. Weszły do świń, rzuciły się w dół stromego urwiska do jeziora i utonęły. W ten sposób Jezus ujawnił swój autorytet i udaremnił wszelkie złe zamiary demonów.

Z relacji nie wynika jasno, dlaczego demony błagały o pozwolenie na wejście do świń. Być może dlatego, że nie chciały opuszczać obszaru, w którym odniosły sukces w czynieniu zła wśród ludzi. Być może przyciągały je nieczyste zwierzęta z powodu ich własnej nieczystości. Demony mogły zwrócić się z tą dziwną prośbą, ponieważ była to ich ostatnia szansa na uniknięcie zamknięcia w Otchłani, miejscu uwięzienia, na które skazane są złe duchy (Objawienie 9:1-6). Niezależnie od ich rozumowania, z relacji jasno wynika, że demony miały niewielką moc i nie były w stanie nic zrobić bez pozwolenia Jezusa. Jako chrześcijanie możemy pocieszać się świadomością, że siły wroga naszych dusz są pod całkowitą kontrolą Boga i mogą działać tylko w sposób przez Niego dozwolony.

Biblia nie wyjaśnia nam rozumowania Jezusa, ale pokazanie Jego suwerennej władzy nad demonami może być jednym z powodów, dla których Jezus posłał je w świnie. Jeśli właściciele świń byli Żydami, Jezus mógł ich zganić za naruszenie prawa Mojżeszowego, które zabrania Żydom jedzenia lub trzymania nieczystych zwierząt, takich jak świnie (Kpł 11:7). Jeśli pasterze świń byli poganami, być może Jezus wykorzystał to cudowne wydarzenie, aby pokazać im złośliwość złych duchów, pod których wpływem żyli, a także pokazać swoją własną moc i autorytet nad stworzeniem. W każdym razie właściciele byli tak przerażeni obecnością takiej duchowej mocy, że nie zażądali zwrotu za utratę swojej własności i błagali Jezusa, aby opuścił ten region. Ludzie byli pod wrażeniem, ale nie okazali skruchy - nie chcieli więcej Jezusa Chrystusa. Pokazuje to zatwardziałość ich serc i pragnienie pozostania w grzechu. Z drugiej strony uzdrowiony człowiek okazał prawdziwą wiarę i skruchę przemienionego serca i błagał, aby pozwolono mu podążać za Jezusem. Być może niewątpliwa różnica między zbawionymi a niezbawionymi była lekcją poglądową dla uczniów i wszystkich, którzy byli świadkami tego wydarzenia. Jezus odesłał uzdrowionego człowieka, dając mu polecenie, które z radością wypełnił: "Idź do domu swego, do swoich, i oznajmij im, jak wielkie rzeczy Pan ci uczynił i jak się nad tobą zmiłował" (Mk 5:17-20).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Jezus pozwolił demonom wejść w stado świń?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries