settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Zamzummim?

Odpowiedź


Gdy Izraelici, uwolnieni z niewoli egipskiej, podróżowali przez pustynię do Ziemi Obiecanej, Pan Bóg dał swojemu ludowi jasne instrukcje dotyczące ich działań, zachowania i postępowania. Podczas podróży Pan ostrzega swój lud, aby nie okazywał agresji wobec ludu Ammona, który był potomkiem Lota: "przemówił Pan do mnie tymi słowy: Przekraczasz dziś granicę moabską pod Ar. Zbliżasz się bardzo do synów Ammonowych; nie nastawaj na nich i nie wszczynaj z nimi wojny, gdyż nie dam ci nic z ziemi Ammonitów w dziedziczne posiadanie, dałem ją bowiem w dziedziczne posiadanie synom Lota. Również ją uważano za ziemię Refaitów. Mieszkali w niej dawniej Refaici, a Ammonici nazywali ich "Zamzummim". Był to lud wielki i liczny, i rosły jak olbrzymy, lecz Pan wytępił ich przed nimi, tak iż objęli ich ziemię w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, podobnie, jak to uczynił potomkom Ezawa, mieszkającym w Seir, przed którymi wytępił Chorytów, tak iż objęli ziemię ich w posiadanie i zamieszkali na ich miejscu, aż do dnia dzisiejszego. (Powtórzonego Prawa 2:17-22, Biblia Warszawska).

Z tej krótkiej narracji dowiadujemy się, że Ammonici wywłaszczyli terytorium od ludu znanego jako Refaici. Ammonici określali Refaitów jako Zamzummim, z powodów, które zostaną teraz omówione. Podobnie jak Anakimowie lub Anakici, Zamzummimowie byli licznymi olbrzymami, którzy zostali pokonani z powodu Bożej łaski dla przodków Lota. Lot był bliskim krewnym hebrajskiego patriarchy Abrahama.

Nazwa Zamzummim (זמזומים) pochodzi od hebrajskiego słowa Zimzum (זמזום), które oznacza "brzęczenie" lub "szum" (www.hebrewversity.com/rephaim-emim-zamzummim-hebrew-meaning-mysterious-ancient-nation-giants, dostęp 12/14/21). Całkiem możliwe, że Zamzummim jest onomatopeiczny, to znaczy, że samo słowo fonetycznie naśladuje lub sugeruje dźwięk związany z nazwaną rzeczą. Zdobywcy Zamzummim, Ammonici, mogli porównać język Rephaim do brzęczenia. W podobny sposób starożytni Grecy nazywali obce plemiona "barbarzyńcami" z powodu niezrozumiałej natury ich mowy, którą Grecy wyśmiewali jako nic więcej niż bełkot "barbarzyńców".

Możliwe jest również, że nazwa Zamzummim wskazuje, że ludzie ci praktykowali nekromancję i wróżenie, złe praktyki surowo zabronione przez Boga. "Brzęczenie" mogło być związane z różnymi okultystycznymi rytuałami:

A kiedy mówią do ciebie: "A gdy wam będą mówić: Radźcie się wywoływaczy duchów i czarowników, którzy szepcą i mruczą, to powiedzcie: Czy lud nie ma się radzić swojego Boga?Czy ma się radzić umarłych w sprawie żywych?" (Izajasza 8:19).

Rozsądnie jest wnioskować, że nazwa Zamzummim opiera się na osobliwości języka Zamzummim, ich bałwochwalczych praktykach religijnych lub obu.

Pomimo ich ogromnych rozmiarów i liczebności, ci giganci zostali pokonani przez Ammonitów, ludzi normalnej postury, ponieważ Ammonici ruszyli do walki z Bożą łaską. Oto lekcja dla nas: żaden wróg, bez względu na siłę lub liczbę, nie może przeciwstawić się tym, którzy są chronieni przez Bożą ochronę. Nawet giganci tacy jak Zamzummim nie mogą przeciwstawić się Bogu Wszechmogącemu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Zamzummim?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries