settings icon
share icon
Pytanie

Kiedy nastąpiło rozdzielenie ludzkości na Żydów i pogan?

Odpowiedź


Chociaż nie ma bezpośredniej wzmianki o czasie, w którym Żydzi i poganie zostali oddzieleni, istnieją dwie główne linie myślenia. Po pierwsze, niektórzy uważają, że rozdzielenie nastąpiło już wraz z potomkami Adama i Ewy. Zgodnie z tym poglądem, wybrana linia Seta zawsze była oddzielona od reszty ludzkości. Dlatego potomkowie Seta byli uważani za "Żydów", podczas gdy reszta ludzkości była uważana za pogan. Po drugie, niektórzy uważają, że rozdzielenie Żydów i pogan nastąpiło od czasu Abrahama, kiedy Bóg formalnie wybrał Abrahama na ojca swojego wybranego narodu.

Oczywiste jest, że zawsze istniała wybrana linia rodowa. Świadczy o tym fakt, że 1 Ks. Mojżeszowa podaje tylko genealogię Seta (aczkolwiek genealogia Kaina jest krótko wspomniana), ignorując wszystkich innych potomków Adama i Ewy. Linia Seta ciągnie się aż do Noego (1 Ks. Mojżeszowa rozdz. 5), następnie do Abrahama (1 Ks. Mojżeszowa rozdz. 11), następnie do 12 synów Jakuba (2 Ks. Mojżeszowa rozdz. 1), a następnie przez panowanie wszystkich królów Judy (1 i 2 Ks. Królewska). Kiedy dochodzimy do czasów Jezusa, wybrana linia Seta osiąga swój ostateczny cel w narodzinach Mesjasza (Ew. Mateusza rozdz. 1; Ew. Łukasz rozdz. 3). Zatem tak, zawsze istniała wybrana linia, ale nie oznacza to, że zawsze istniała separacja Żydów i pogan. Aż do czasów Abrahama, a następnie w pełni nakreślonych w czasach Mojżesza, wybrana linia nie miała przykazania, aby nie mieszać się z resztą ludzkości.

Wydaje się więc, że formalne oddzielenie Żydów od pogan nastąpiło dopiero wtedy, gdy Bóg powołał Abrahama na ojca swojego wybranego narodu, Izraela (1 Ks. Mojżeszowa rozdz. 12). Wielu uważa Abrahama za pierwszego Żyda, mimo że sam termin Żyd wszedł do użycia dopiero po powrocie z wygnania, kiedy dominowało plemię Judy ("Żyd" - dah). Jednakże, ponieważ syn Abrahama, Ismael, nie należał do linii wybranej, a wnuk Abrahama, Ezaw, nie należał do linii wybranej, dokładniejszym punktem rozdzielenia Żydów od pogan byłby Jakub, którego imię zostało zmienione przez Boga na Izrael (1 Ks. Mojżeszowa 32.28). Wszyscy potomkowie Jakuba, poprzez jego 12 synów (ojców 12 plemion Izraela), byli członkami wybranego przez Boga narodu. Dlatego wydaje się, że najbardziej biblijnie uzasadnione jest umieszczenie podziału na Żydów i pogan od Jakuba, ojca Izraela.

Jaki był Boży cel w oddzieleniu Żydów od pogan? Bożym pragnieniem dla Żydów było, aby byli błogosławieństwem dla całego świata (1 Ks. Mojżeszowa 12.2-3). Mieli oni nauczać o Nim pogan (Dz. Apostolskie 13.46-47). Izrael miał być narodem kapłanów, proroków i misjonarzy dla świata (2 Ks. Mojżeszowa 19.4-6). Bożym zamiarem było, aby Izrael był odrębnym narodem, który wskazywał innym na Boga i Jego obiecane zapewnienie Odkupiciela, Mesjasza i Zbawiciela (5 Ks. Mojżeszowa 26.18-19; Galacjan 3.23-24).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kiedy nastąpiło rozdzielenie ludzkości na Żydów i pogan?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries