settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy ‘nawiązać relację z Bogiem’?

Odpowiedź


Budowanie osobistej więzi z Bogiem rozpoczyna się w chwili, gdy uświadamiamy sobie że potrzebujemy Boga, przyznajemy że jesteśmy grzesznikami i przez wiarę przyjmujemy Jezusa Chrystusa, jako swojego Zbawiciela. Bóg, nasz Ojciec Niebiański, zawsze pragnie być blisko nas, mieć z nami relację. Zanim Adam zgrzeszył w Ogrodzie Eden (1 Księga Mojżeszowa rozdział 3), zarówno on jak i Ewa znali Boga, mieli z nim intymną, osobistą więź. Przechadzali się z nim w Ogrodzie i rozmawiali bez przeszkód. Przez grzech człowieka, więź ta została zerwana, przez co straciliśmy kontakt z Bogiem.

Większość ludzi nie wie, albo nie uświadamia sobie czy też po prostu nie dba o to, że Jezus podarował nam najpiękniejszy dar- możliwość spędzenia wieczności z Bogiem, gdy jemu zaufamy. „Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem laski Bożej jest żywot wieczny w Chrystusie Jezusie Panu naszym” (Rzymian 6.23). Bóg stał się człowiekiem w Osobie Jezusa Chrystusa, który wziął na siebie nasze grzechy, został zabity (ukrzyżowany), lecz zmartwychwstał, udowadniając swoje zwycięstwo nad grzechem i śmiercią. „Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie” (Rzymian 8.1). Jeśli przyjmujemy ten dar, jesteśmy przyjęci przez Boga, przez co możemy budować z nim relację.

Posiadanie osobistej relacji z Bogiem oznacza, że włączamy Boga do naszej codzienności. Powinniśmy z nim rozmawiać (modlić się), czytać Jego Słowo, rozważać jego znaczenie w naszym życiu i dążyć do tego, by poznać go lepiej w ten sposób. Powinniśmy modlić się o mądrość (Jakuba 1.5), która ma najwyższą wartość. Powinniśmy przedstawiać mu swoje prośby, prosząc go w imieniu Jezusa (Ew. Jana 15.16). Jezus jest tym, który kocha nas na tyle by oddać swoje życie za nas (Rzymian 5.8) i jest jedynym, który znosi przepaść pomiędzy nami a Bogiem.

Otrzymaliśmy Ducha Świętego jako naszego Pocieszyciela. „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki. Ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi i nie zna; wy go znacie, bo przebywa wśród was i w was będzie” (Ew. Jana 14.15-17). Jezus powiedział to zanim umarł, a po tym jak umarł Duch Święty zstąpił i jest dostępny dla wszystkich, którzy z całego serca pragną go przyjąć. Jest tym, który mieszka w sercach wierzących, a których nigdy nie opuści. On nas wspiera, naucza prawd Bożych i zmienia nasze serca. Bez działania Ducha Świętego, nie bylibyśmy zdolni zwalczać zła i pokus. Gdy go mamy, gdy pozwalamy, aby kontrolował nasze życie i nas prowadził, to w naszych sercach pojawia się: miłość, radość, pokój, cierpliwość, łagodność, dobroć, wierność, uprzejmość i wstrzemięźliwość (Galacjan 5.22-23).

Nawiązanie tej zerwanej więzi z Bogiem wcale nie jest takie trudne jak może nam się pozornie wydawać, nie ma w tym żadnego mistycyzmu. W chwili, gdy stajemy się dziećmi Bożymi, otrzymujemy Ducha Świętego, który rozpoczyna w naszych sercach pracę. Powinniśmy trwać w modlitwie, czytać Biblię i znaleźć wspólnotę ludzi wierzących, by móc duchowo wzrastać. Zaufanie Bogu, że będzie nas prowadził i troszczył się o nas każdego dnia sprawia, że pogłębiamy z nim naszą relację. Może z początku nie będziemy dostrzegali żadnych zmian, lecz z czasem te zmiany będą w nas zachodzić i staną się zauważalne także dla innych.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy ‘nawiązać relację z Bogiem’?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries