settings icon
share icon
Pytanie

Kim byli Anakimowie / Anakici?

Odpowiedź


Anakimowie/Anakici byli potężną rasą gigantycznych, wojowniczych ludzi (Powtórzonego Prawa 2:10, 21; 9:2), którzy zajmowali ziemie południowej Palestyny w pobliżu Hebronu przed przybyciem Izraelitów (Jozuego 15:13). Przodkowie Anakimów wywodzą się od Anaka, syna Arby (Joz 15:13; 21:11), który w tamtym czasie był uważany za "największego człowieka wśród Anakimów" (Joz 14:15).

Nazwa "Anakim" najprawdopodobniej oznacza "z długą szyją", lub "wysoki". Hebrajczycy uważali ich za potomków Nefilim, potężnej rasy, która zdominowała świat przed potopem (Rodzaju 6:4; Liczb 13:33). Kiedy dwunastu izraelskich szpiegów powróciło z eksploracji Ziemi Obiecanej, przekazali przerażający raport o "ludziach wielkich i wysokich", których zidentyfikowali jako synów Anaka (Powtórzonego Prawa 9:2). Izraelici, ogarnięci strachem, przekonani, że są jedynie "konikami polnymi... w ich oczach" (Liczb 13:33), zbuntowali się przeciwko Bogu (Powtórzonego Prawa 1:26-28) i odmówili wejścia do ziemi obiecanej im przez Boga.

Izraelici byli napominani przez Mojżesza (Pwt 1:19), aby nie bali się Anakimów, ale odmówili zaufania Bożym obietnicom (Pwt 1:32-33). W rezultacie Bóg rozgniewał się (Pwt 1:34-39) i zakazał "złemu pokoleniu" wejścia do Ziemi Obiecanej; Jozue i Kaleb byli jedynymi wyjątkami (Pwt 1:35-36). Z powodu strachu przed Anakimami i buntu przeciwko Bogu, dzieci Izraela zostały zmuszone do błąkania się po pustyni przez kolejne 38 lat.

Podczas podboju Kanaanu Jozue wypędził Anakimów ze wzgórz, a Kaleb ostatecznie całkowicie wypędził ich z Hebronu. Niewielka resztka znalazła jednak schronienie w miastach Gaza, Gat i Aszdod (Joz 11:22). Wielu badaczy Biblii spekuluje, że potomkami Anakimów byli filistyńscy giganci, z którymi zetknął się Dawid (2 Samuela 21:15-22), w tym Goliat z Gat (1 Samuela 17:4-7).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim byli Anakimowie / Anakici?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries