settings icon
share icon
Pytanie

Dlaczego Izrael został nazwany krainą mlekiem i miodem płynącą?

Odpowiedź


Wielokrotnie w Starym Testamencie Bóg opisuje Ziemię Obiecaną jako "ziemię opływającą mlekiem i miodem" (Wj 3:8; Liczb 14:8; Powtórzonego Prawa 31:20; Ezechiela 20:15). Ten poetycki opis ziemi Izraela podkreśla żyzność gleby i hojność, która czekała na wybrany przez Boga lud. Odniesienie do "mleka" sugeruje, że wiele zwierząt gospodarskich mogło znaleźć tam pastwiska; wzmianka o "miodzie" sugeruje rozległe dostępne pola uprawne - pszczoły miały mnóstwo roślin, z których mogły czerpać nektar.

W Księdze Wyjścia 3:8 Bóg mówi do Mojżesza: "Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód, do siedziby Kananejczyków, Chetejczyków i Amorejczyków, i Chiwwijczyków, i Jebuzejczyków". Warto zwrócić uwagę na kilka rzeczy w tym wersecie:

Po pierwsze, przed plagami ziemia Egiptu całkiem dobrze wspierała Izraela i Egipcjan, jednak Bóg nazwał nową ziemię "dobrą i przestronną". Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "dobra" oznacza "przyjemna, piękna i owocna, przynosząca korzyści ekonomiczne".

Po drugie, jednocześnie z promowaniem dobroci ziemi, Bóg wspomina o wrogach na ziemi, których należy pokonać. Narody wyparte przez Izraela z ziemi "opływającej mlekiem i miodem" były liczne i ceniły tę ziemię na tyle, by walczyć i umierać za nią.

Później mamy zapis o dziesięciu niewiernych szpiegach, którzy zostali wysłani do Ziemi Obiecanej przez Mojżesza. Dziesięciu szpiegów nie zgodziło się, że Izrael był w stanie podbić mieszkańców ziemi, ale zgodzili się co do jednego: była to ziemia mlekiem i miodem płynąca. "I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś; ona rzeczywiście opływa w mleko i miód, a to są jej płody." (Liczb 13:27). "Owocem", który szpiedzy pokazali Mojżeszowi, była pojedyncza kiść winogron, która musiała być niesiona na drążku między dwoma mężczyznami (werset 23). Przynieśli również kilka granatów i fig z Kanaanu.

Prawdą jest, że w Izraelu znajdują się obszary bardzo suchej ziemi, ale nie neguje to faktu, że ogólnie jest to kraina mlekiem i miodem płynąca. Istnieje wiele obszarów Izraela, które są niezwykle żyzne i produkują wiele rodzajów owoców i warzyw. Obszar na północ od dzisiejszego Izraela to biblijna Mezopotamia, znana również jako "Żyzny Półksiężyc", który jest właśnie taki - żyzny (i ma kształt półksiężyca). Prawdą jest również, że Biblia odnotowuje poważne susze i głód w ziemi Izraela, ale czasy te były związane z Bożym sądem nad grzesznym ludem (Powtórzonego Prawa 11:16-17; 1 Królewska 18:1-2, 18).

Boży opis Ziemi Obiecanej jako "ziemi opływającej mlekiem i miodem" to piękny graficzny sposób na podkreślenie rolniczego bogactwa tej ziemi. Bóg wyprowadził swój lud z niewoli egipskiej do dobrze prosperującej ziemi wolności, błogosławieństwa i poznania Pana.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Dlaczego Izrael został nazwany krainą mlekiem i miodem płynącą?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries