settings icon
share icon
Pytanie

Czym był rzymski legion?

Odpowiedź


Rzymski legion był dużym oddziałem żołnierzy w starożytnej armii rzymskiej. Liczba wojowników w legionie zmieniała się w historii Rzymu, od 3000 do 7000. W czasach Jezusa standardowy legion rzymski składał się z około 6000 żołnierzy. Legiony były elitarnymi żołnierzami armii rzymskiej.

Greckie słowo legiōn oznaczało "armię" lub "obóz". Pierwotnie, aby należeć do legionu, żołnierz musiał być obywatelem rzymskim i właścicielem nieruchomości, ale wymagania te zostały złagodzone w czasach, gdy potrzebne były oddziały. Członkowie tej jednostki wojskowej posiadali różnorodne umiejętności. Większość rzymskiego legionu składała się z żołnierzy pieszych lub piechoty. Niektórzy służyli jako szermierze, a inni jako specjaliści bojowi i oddziały wspierające. Każdy legion zawierał również jednostkę 120 kawalerzystów lub jeźdźców.

Legion liczył około 60 centurionów (Mateusza 8:5; 27:27; Jana 18:3; Dzieje Apostolskie 21:31), z których jeden dowodził jednoską liczącą około 100 żołnierzy. Jednostki te były pogrupowane w kohorty, z których każda liczyła około 500 żołnierzy. Nad centurionami znajdowało się sześciu trybunów, a na czele całego legionu stał legat, senator mianowany przez cesarza.

W czasach Republiki Rzymskiej (506-27 p.n.e.) wszyscy obywatele Rzymu płci męskiej w wieku 17-46 lat byli prawnie zobowiązani do służby w armii rzymskiej przez okres do sześciu lat. Jednak wraz z początkiem Cesarstwa Rzymskiego (27 r. p.n.e.), August Cezar wprowadził zmiany, które stworzyły bardziej profesjonalną armię z długim stażem.

Żołnierze rzymskiego legionu służyli w godnych warunkach. Otrzymywali regularny żołd, okresowe premie i rekompensatę w momencie zwolnienia. Warunki bytowe były często lepsze niż to, czego mężczyźni doświadczali poza armią, ze stałymi fortami, które obejmowały podstawowe udogodnienia, a nawet łaźnie. Żołnierze byli dobrze karmieni, a państwo zapewniało im odzież, wyposażenie i opiekę medyczną. Członkowie rzymskich legionów byli uważani za osoby ważne w społeczeństwie, a po zwolnieniu ze służby zwykle mogli żyć wygodnie.

W Nowym Testamencie słowo legion nigdy nie jest używane w znaczeniu militarnym. Ponieważ legion reprezentował dużą grupę ludzi, słowo to nabrało znaczenia symbolicznego, oznaczając "tłum" lub "ogromną liczbę". Pojawia się ono cztery razy w Nowym Testamencie.

Pewnego dnia, gdy Jezus przybył do krainy Gerazeńczyków, napotkał gwałtownego człowieka dręczonego przez demony w swoim ciele i umyśle. Demony te dały mu siłę wystarczającą do rozerwania kajdan, które go krępowały. Mężczyzna nieustannie krzyczał i ranił się kamieniami. Jezus poprosił demona, aby się zidentyfikował, a on odpowiedział: "Nazywam się Legion... bo jest nas wielu" (Mk 5:9). Jezus wyrzucił armię demonów z mężczyzny do stada około dwóch tysięcy świń, które następnie utonęły w pobliskim morzu.

W czasie aresztowania Jezus powiedział uczniowi, który odciął ucho żołnierzowi, aby odłożył miecz: "Czy myślisz, że nie mógłbym prosić Ojca mego, a On wystawiłby mi teraz więcej niż dwanaście legionów aniołów? Ale jak by wtedy wypełniły się Pisma, że tak się stać musi?" (Mateusza 26:53-54).

Jako Syn Boży, Jezus zademonstrował, że ma moc wypędzania najgwałtowniejszych rzesz demonów i autorytet do rozkazywania ogromnym armiom aniołów, by przyszły Mu z pomocą.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym był rzymski legion?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries