settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest berło Boga?

Odpowiedź


Słowo berło oznacza "laskę" lub "kij" i zwykle wskazuje na autorytet. Na przykład w Księdze Estery królowa mogła zbliżyć się do tronu króla tylko wtedy, gdy ten wyciągnął do niej swoje królewskie berło (Estera 8:4). Złamane berło jest symbolem utraty autorytetu i pozycji: "Pan złamał laskę bezbożnych, berło tyranów. Smagał ludy w złości, chłoszcząc je bez ustanku, tratował w gniewie ludy, depcząc je bezlitośnie." (Izajasza 14:5-6).

Słowo berło jest również używane do symbolizowania Bożych rządów, jak w Psalmie 45:7: "Tron twój, o Boże, trwa na wieki wieków; Berłem sprawiedliwym jest berło królestwa twego." (por. Hebr. 1:8). W tym wersecie berło reprezentuje absolutną i wieczną supremację Pańskiej sprawiedliwości. Kiedy Biblia używa słowa berło w odniesieniu do Boga, mówi o Jego absolutnym panowaniu nad stworzeniem. Berło Boże pojawia się również w proroczych fragmentach opisujących nadchodzącego Mesjasza, który będzie rządził narodami i przywróci sprawiedliwość. Księga Liczb 24:17 mówi: "Z Jakuba wyjdzie gwiazda, a z Izraela berło" - jest to wyraźnie proroctwo o Jezusie Chrystusie, Królu królów. Jezus, pochodzący z plemienia Judy, posiądzie berło Boga i otrzyma władzę nad wszystkimi narodami, zgodnie z Księgą Rodzaju 49:10. Podczas swojego powtórnego przyjścia Jezus zajmie należne Mu miejsce nad królestwami tego świata i "będzie nad nimi panował berłem żelaznym" (Objawienie 19:15).

Berło Boże jest po prostu jednym ze sposobów, w jaki Biblia opisuje władzę Pana nad królami, ludami i narodami. Opisując Jezusa Chrystusa jako panującego z berłem (Objawienie 12:5), Biblia ustanawia również Jego autorytet jako równy Bożemu (Filipian 2:5). List do Hebrajczyków 1:8 cytuje Psalm 45:6 i odnosi go do Jezusa. Berło Boga jest przerażające dla Jego wrogów. Ale dla nas, którzy znamy Go przez wiarę w Jego Syna (1 Jana 3:1), berło Boże jest najbardziej pocieszającą ideą we wszechświecie. Mówi nam, że pomimo szaleństwa i zła tego świata, nasz Bóg króluje, a Jego berło nigdy nie zostanie pokonane.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest berło Boga?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries