settings icon
share icon
Pytanie

Co to znaczy, że miłosierdzie Boże jest nowe każdego poranka?

Odpowiedź


Treny 3.22-23 mówi, "niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie jego nie ustaje. Każdego poranku objawia się na nowo, wielka jest wierność twoja" (tłum. Biblia Warszawska)

Boże miłosierdzie i współczucie są "nowe każdego ranka", co jest kolejnym powodem do oddawania Mu chwały.

Prorok Jeremiasz napisał Treny w czasie smutku i żałoby narodowej, po tym jak niegdyś wielkie miasto Jerozolima zostało zniszczone przez Babilon, około 586 r. przed Chr. Księga opisuje wielką udrękę - i wielką nadzieję - w formie poetyckiej. Głównym tematem księgi jest Boży sąd nad grzechem Judy, a także Jego współczucie dla swego ludu. Treny zawierają "lamenty" lub "głośne wołanie" za Jerozolimą oraz wiele wyrażeń udręki i bólu, ale w rozdz. 3, w samym środku księgi, znajduje się piękny fragment ufności i nadziei.

Ton Jeremiasza zmienia się z rozpaczy w nadzieję w Trenach 3.21: "To biorę sobie do serca i w tym moja nadzieja". Z tego i kolejnych wersetów wiemy, że nawet w najciemniejszych czasach Bóg jest wierny i nie odrzuci swojego ludu na zawsze. Każdego dnia, każdego ranka, Bóg okazuje swoje miłosierdzie i współczucie.

Przyglądając się bliżej Trenom 3.22-23, zauważamy kilka ważnych tematów. Po pierwsze, "wielka wierność" Pana ("niezachwiana miłość" w niektórych tłumaczeniach) trwa nawet w czasach ucisku i Bożego sądu. Bóg nigdy nie przestał kochać Izraela, pomimo swojej dyscypliny wobec niego. Hebrajskie słowo przetłumaczone jako "wielka miłość" jest używane około 250 razy w Starym Testamencie; odnosi się oczywiście do miłości, ale obejmuje również elementy łaski, miłosierdzia, dobroci, przebaczenia, współczucia i wierności. To właśnie "wielka miłość" Boga do Jego ludu uchroniła go przed całkowitym zniszczeniem przez Babilon. Jak wiemy z historii, Bóg później przywrócił swój lud do ich ziemi i ponownie go pobłogosławił.

Drugim tematem jest niezawodne Boże współczucie lub miłosierdzie. Miłosierdzie w Biblii to powstrzymanie się przez Boga od wymierzenia sprawiedliwej kary. Szczególne hebrajskie słowo użyte w Trenach 3.22 ma związek z czułą miłością, wielkim i czułym miłosierdziem lub litością. To samo słowo jest użyte w Ks. Izajasza 63.7 i przetłumaczone jako "miłosierdzie": "Wspominam dowody łaski Pana, chwalebne czyny Pańskie, zgodnie ze wszystkim, co nam Pan wyświadczył, tę wielką dobroć, jaką okazał domowi izraelskiemu według swojego miłosierdzia i obfitości swoich łask" (tłum. Biblia Warszawska). Pan lituje się nad swoimi cierpiącymi dziećmi; w rzeczywistości Jego miłosierdzie jest nowe każdego ranka.

Stwierdzenie Jeremiasza, że Boże miłosierdzie jest "nowe każdego poranka" jest związane z następującym po nim stwierdzeniem: "Wielka jest Twoja wierność" (Treny 3.23). Bóg jest niezmienny, a Jego miłosierdzie wobec Izraela było niezmienne. Jego przymierze z potomkami Abrahama zostanie dotrzymane (zob. Ks. Jeremiasza 31.35-37). Był to jasny promień nadziei, który prześwitywał przez dym ruin Jerozolimy.

Świt każdego nowego dnia może być postrzegany jako symbol Bożego światła przebijającego się przez ciemność i Jego miłosierdzia przezwyciężającego nasze kłopoty. Każdy poranek ukazuje Bożą łaskę, nowy początek, w którym mrok musi odejść. Nie musimy szukać dalej niż oddech w naszych płucach, słońce, które na nas świeci, czy deszcz, który pada, aby odżywić glebę. Boże miłosierdzie nadal dociera do nas poprzez różnorodne przejawy.

Nie ma daty wygaśnięcia Bożego miłosierdzia wobec nas. Jego miłosierdzie jest nowe każdego ranka, ponieważ jest wieczne i zawsze dostępne dla potrzebujących. Mamy swoje wzloty i upadki, a "nawet młodzieńcy są zmęczeni i znużeni" (Ks. Izajasza 40.30), ale Bóg jest wierny we wszystkim. Wraz z nadejściem każdego dnia pojawia się nowa porcja współczucia, która jest dla nas dostępna. Boże współczucie wylewa się z nieskończonego magazynu; Jego miłosierdzie nigdy się nie wyczerpie. W niektóre poranki budzimy się w kiepskim nastroju, ale nawet tam czeka na nas Boże miłosierdzie.

Wierzący nadal grzeszą i zasmucają Ducha Świętego, ale przebaczenie jest zawsze dostępne (1 Jana 1.8-9). Boże miłosierdzie jest gotowe przebaczyć nasze grzechy, ponieważ zostały one przebłagane przelaną na krzyżu krwią Jezusa Chrystusa. Służymy wielkiemu, kochającemu i miłosiernemu Bogu, a z powodu Jego wielkiej miłości nie jesteśmy zgubieni. Nasz Bóg jest dla nas, a nie przeciwko nam.

W Jezusie Chrystusie mamy najpełniejszy wyraz Bożego miłosierdzia i współczucia (zob. Ew. Mateusza 14.14), a On jest "ten sam wczoraj i dziś, i na wieki" (Hebrajczyków 13.8). Miłosierdzie Jezusa jest rzeczywiście "nowe każdego poranka".

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co to znaczy, że miłosierdzie Boże jest nowe każdego poranka?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries