settings icon
share icon
Pytanie

Czym jest Jubileusz?

Odpowiedź


Słowo "jubileusz" - dosłownie "uderzenie w róg" w języku hebrajskim - jest zdefiniowane w Księdze Kapłańskiej 25:9 jako rok szabatowy po siedmiu cyklach co siedem lat (49 lat). Pięćdziesiąty rok miał być czasem świętowania i radości dla Izraelitów. Grano na baranim rogu dziesiątego dnia siódmego miesiąca, aby rozpocząć pięćdziesiąty rok powszechnego odkupienia.

Rok Jubileuszu obejmował rok uwolnienia od długów (Kpł 25:23-38) i wszelkiego rodzaju niewoli (w. 39-55). Wszyscy więźniowie i jeńcy zostali uwolnieni, wszyscy niewolnicy zostali uwolnieni, wszystkie długi były umorzone, a cała własność została zwrócona pierwotnym właścicielom. Ponadto wszelka praca miała zostać wstrzymana na okres jednego roku, a osoby związane umowami o pracę zostały z nich zwolnione. Jedną z korzyści płynących z Jubileuszu było to, że zarówno ziemia, jak i ludzie mogli odpocząć.

Jubileusz przedstawia piękny obraz nowotestamentowych tematów odkupienia i przebaczenia. Chrystus jest Odkupicielem, który przyszedł, aby uwolnić tych, którzy są niewolnikami i więźniami grzechu (Rz 8:2; Ga 5:1; 3:22). Dług grzechu, jaki jesteśmy winni Bogu, został spłacony na krzyżu, gdy Jezus umarł w naszym imieniu (Kolosan 2:13-14), a dług ten został nam przebaczony na zawsze. Nie jesteśmy już w niewoli, nie jesteśmy już niewolnikami grzechu, ponieważ zostaliśmy uwolnieni przez Chrystusa i możemy naprawdę wejść do odpoczynku, który zapewnia Bóg, gdy przestaniemy starać się, abyśmy sami podobali się Bogu przez nasze własne uczynki (Hebrajczyków 4: 9-10).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Czym jest Jubileusz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries