settings icon
share icon
Pytanie

Kim są bliźnięta w Biblii?

Odpowiedź


Biblia odnotowuje trzy przypadki bliźniąt. Znane z Biblii bliźnięta to m.in:

Jakub i Ezaw: Ci dwaj bracia są z pewnością najbardziej znanymi bliźniakami w Piśmie Świętym. Izaak i jego żona Rebeka są pierwszą parą wspomnianą w Biblii, która urodziła bliźnięta. W Księdze Rodzaju 25:22-26 czytamy: "A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła: Jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. A Pan rzekł do niej: Dwa narody są w łonie twoim i dwa ludy wywiodą się z żywota twego. Jeden naród będzie miał przewagę nad drugim, starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy, rudy, cały jak płaszcz włochaty; i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Ezawa; i nazwano go Jakub".

Ci dwaj bracia nadal pozostawali w konflikcie, a Jakub ukradł błogosławieństwo ich ojca, a następnie uciekł, by zamieszkać ze swoim wujem Labanem. Jakub stał się jednak silniejszym z dwóch braci i spłodził dwunastu synów, którzy stali się przywódcami dwunastu plemion Izraela.

Perez i Zerah: Historia bliźniaków Pereza i Zera znajduje się w 38 rozdziale Księgi Rodzaju. Syn Jakuba, Juda, spał z kobietą, którą uważał za prostytutkę, ale później dowiedział się, że była to jego owdowiała synowa, Tamar. Król Dawid wywodził się później z rodu Pereza (Rut 4:18). Mateusz 1:3 wymienia Pereza w linii przodków Jezusa Chrystusa.

Tomasz Didymus: Ewangelia Jana odnotowuje, że Tomasz nazywał się Didymus, greckie słowo oznaczające "bliźniak" (J 11:16). Imię Tomasz oznacza również "bliźniak" w języku aramejskim, powszechnym języku w czasach Jezusa. Prawdopodobnie wskazuje to, że Tomasz był jednym z dwóch braci bliźniaków. Ten sam tytuł został nadany w Ewangelii Jana 20:24 i 21:2. Jednak w Piśmie Świętym nigdy nie wspomniano o bracie bliźniaku Tomasza. Istnieją spekulacje, że Tomasz i Mateusz byli bliźniakami, ponieważ ich imiona są często wymieniane razem w Ewangeliach. Ale to tylko spekulacje.

Kain i Abel: Możliwe, że Kain i Abel byli bliźniakami, ale Biblia nie wskazuje na to jednoznacznie. Zależy to od tego, o ile później urodził się Abel: "Ewa zaszła w ciążę i urodziła Kaina. . . . Później urodziła jego brata Abla" (Rdz 4:1-2). Czy było to kilka minut później, czy ponad dziewięć miesięcy później? Biblia tego nie precyzuje.

Wreszcie, Dzieje Apostolskie 28:11 odnotowują, że podczas podróży do Rzymu Paweł, Łukasz i inni zostali zaokrętowani na "aleksandryjskim statku z figurą bliźniaczych bogów Kastora i Polluksa". Dziś ci bliźniaczy bogowie ze starożytnego mitu są często nazywani Bliźniętami.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są bliźnięta w Biblii?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries