settings icon
share icon
Pytanie

Kim są Hebrajczycy?

Odpowiedź


Hebrajczycy to lud wywodzący się od Abrahama. Uważa się, że słowo Hebrajczyk pochodzi od imienia własnego "Eber", wymienionego w Księdze Rodzaju 10:24 jako prawnuk Sema i przodek Abrahama. Inna etymologia wywodzi pierwotne słowo od wyrażenia "z drugiej strony" - w takim przypadku hebrajski byłby słowem oznaczającym "imigranta", którym z pewnością był Abraham (Rdz 12:1, 4-5).

Od Sema, przez Arpachszada i Szela, pochodził Eber, tytułowy przodek Hebrajczyków; a potomkiem Ebera, przez Pelega, Reu, Serega i Nahora, był Tera, ojciec Abrama i jego braci Nahora i Harana. Staje się jasne, że jeśli "Hebrajczycy" są "potomkami Ebera", to inni poza tymi z linii Abrahama mogliby być uwzględnieni (zob. Rdz 11:10-26).

Dziś "Hebrajczyk" jest zwykle uważany za członka grupy starożytnych ludzi, którzy wywodzą się od Abrahama, Izaaka i Jakuba. I tak właśnie Biblia używa tego terminu. W rzeczywistości Abraham jest pierwszą osobą nazwaną w Biblii "Hebrajczykiem" (Rdz 14:13). Po 400 latach spędzonych w Egipcie, Hebrajczycy byli rozpoznawalni jako odrębna grupa ludzi (Wj 1:19). Filistyni w Kanaanie używali terminu "Hebrajczycy" (1 Samuela 29:3); Jonasz zidentyfikował się jako "Hebrajczyk" (Jonasza 1:9); a setki lat później Paweł nadal używał tego samego określenia (Filipian 3:5).

Imię wnuka Abrahama, Jakuba, zostało zmienione na "Izrael" (Rdz 35:10), więc Jakub i jego potomkowie mogli być nazywani pierwszymi "Izraelitami". Czwarty syn Jakuba nosił imię "Juda", a jego potomkowie byli nazywani "Judahitami" lub "Judejczykami". Później nazwa "Judejczyk" została skrócona do "Żyd".

Technicznie rzecz biorąc, Żydzi są Izraelitami Hebrajczykami z regionu Judei - pochodzą od Abrahama (Hebrajczyka) i Jakuba (Izraelity), poprzez Judę (Żyda). Po śmierci Salomona naród izraelski podzielił się na dwa królestwa: w Królestwie Północnym znajdowali się "nieżydowscy" hebrajscy Izraelici (potomkowie Abrahama, Izaaka i Jakuba poprzez dziesięciu jego synów); a w Królestwie Południowym znajdowali się "żydowscy" hebrajscy Izraelici (potomkowie dwóch pozostałych synów Jakuba, którzy mieszkali w Judei). Stanowi to jednak bardzo wąską definicję terminów. W powszechnym użyciu Żydzi, Izraelici i Hebrajczycy to słowa odnoszące się do wybranego ludu Bożego, potomków Abrahama, Izaaka i Jakuba.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim są Hebrajczycy?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries