settings icon
share icon
Pytanie

Kim był Kemosz?

Odpowiedź


Kemosz był bogiem Moabitów (Liczb 21:29; Jeremiasza 48:7, 13, 46). Pismo Święte nazywa go "obrzydliwością Moabu" (1 Krl 11:7). Niestety, kult Kemosza został wprowadzony do kultury izraelskiej przez króla Salomona, który miał żony pochodzące z innych kultur, które zwróciły jego serce ku innym bogom (1 Krl 11:4-7). Kemosz był jednym z tych bogów, których czciły żony Salomona. Kult Kemosza został ostatecznie zniszczony w Judzie przez króla Jozjasza (2 Krl 23).

Znaczenie imienia Kemosz nie jest jasne, choć niektórzy uczeni uważają, że mogło ono oznaczać "niszczyciela" lub "poskromiciela". Kemosz był również postrzegany jako bóg-ryba. Był narodowym bóstwem Moabitów i Ammonitów, a według Kamienia Moabitów (Mesha Stele), Kemosz był związany z boginią Aszterot, innym fałszywym bogiem czczonym przez krnąbrnych Izraelitów. Uważa się, że Kemosz był bóstwem podobnym do Baala, a istnieją również dowody, zarówno z Kamienia Moabitów, jak i z Pisma Świętego, że Kemosz mógł być tym samym bóstwem co ammonicki Moloch (1 Krl 11:7, 33). Przynajmniej Kemosz i Moloch byli dwoma przejawami tego samego fałszywego boga. Król Salomon zbudował "wysokie miejsca" dla obu bogów w tym samym miejscu, na górze na wschód od Jerozolimy. Oddawanie czci Kemoszowi było prawdziwą obrzydliwością. W jednym miejscu w Piśmie Świętym zapisano, że Kemosz domagał się ofiar z ludzi: w czasach króla Judy, Jehorama, król Moabu poniósł klęskę militarną, a władca Moabitów "wziął swego pierworodnego syna, który miał być jego następcą, i złożył go w ofierze na murze miasta" (2 Krl 3:27).

Kemosz pojawia się również w epickim poemacie Johna Miltona Raj utracony. We fragmencie o fałszywych bogach Milton odnosi się do Kemosza jako boga, którego Izraelici czcili "lubieżnymi orgiami" i "rozpustnymi rytuałami" i nazywa Kemosza "nieprzyzwoitym strachem synów Moabu" (Księga 1, wiersz 406). Milton wspomina również o królu Jozjaszu, który "wypędził ich stamtąd do piekła", znosząc praktykę kultu Kemosza w Izraelu.

EnglishPowrót na polską stronę główną

Kim był Kemosz?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries