settings icon
share icon
Pytanie

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie?

Odpowiedź


W wieczór poprzedzający ukrzyżowanie Jezus Chrystus wygłosił długie nauczanie do swoich uczniów. Ta rozmowa w górnym pokoju miała miejsce zaraz po tym, jak Pan ogłosił, że jeden z uczniów Go zdradzi, a Judasz opuścił pokój. W ramach pouczenia Jezus mówi: "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie" (Ew. Jana 14.15; tłum. Biblia Warszawska). Niewątpliwym znaczeniem tego fragmentu jest to, że posłuszeństwo przykazaniom Chrystusa jest zarówno znakiem, jak i sprawdzianem naszej miłości do Niego.

Związek między miłością do Chrystusa a posłuszeństwem wobec Niego jest powracającym tematem w pismach apostoła Jana: "Po tym poznajemy, iż dzieci Boże miłujemy, jeżeli Boga miłujemy i przykazania jego spełniamy. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań jego" (1 Jana 5.2-3). W tej samej rozmowie w wieczerniku Jan cytuje Jezusa mówiącego jeszcze raz: "Kto ma przykazania moje i przestrzega ich, ten mnie miłuje; a kto mnie miłuje, tego też będzie miłował Ojciec i Ja miłować go będę, i objawię mu samego siebie" (Ew. Jana 14.21; zob. także 15.14).

Co Jezus ma na myśli mówiąc: "przykazań moich przestrzegać będziecie"? Czy Jezus odnosi się do przestrzegania listy zasad i praw, takich jak Dziesięć Przykazań, czy też ma na myśli coś innego? Słowa użyte przez Jana w oryginalnym języku nie są rozumiane jedynie jako przestrzeganie serii instrukcji moralnych. Te "przykazania" obejmują wszystkie słowa i nauki Jezusa, które w rzeczywistości są słowami Boga Ojca: "Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie, i Ojciec mój umiłuje go, i do niego przyjdziemy, i u niego zamieszkamy. Kto mnie nie miłuje, ten słów moich nie przestrzega, a przecież słowo, które słyszycie, nie jest moim słowem, lecz Ojca, który mnie posłał" (Ew. Jana 14.23-24; tłum. Biblia Warszawska).

Polecenia te obejmują pełny zakres objawienia Chrystusa: "Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego: Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Odpowiedzieli mu: Jesteśmy potomstwem Abrahama i nigdy nie byliśmy u nikogo w niewoli. Jakże możesz mówić: Wyswobodzeni będziecie? Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, każdy, kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu. A niewolnik nie pozostaje w domu na zawsze, lecz syn pozostaje na zawsze. Jeśli więc Syn was wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie. Wiem, że jesteście potomstwem Abrahama, lecz chcecie mnie zabić, bo słowo moje nie ma do was przystępu" (Ew. Jana 8.31-37; zob. także Ew. Jana 12.44-50). Tylko ci, którzy wierzą i przyjmują prawdę o tym, kim jest Jezus (Ew. Jana 14.6), zostają uwolnieni, a tym samym "trzymają się Jego nauk" lub przestrzegają Jego przykazań. Modląc się do Boga Ojca, Jezus mówi: "Objawiłem imię twoje ludziom, których mi dałeś ze świata; twoimi byli i mnie ich dałeś, i strzegli słowa twojego" (Ew. Jana 17.6).

Zaraz po tym, jak Jezus oświadczył: "Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie", powiedział: "Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na wieki" (Ew. Jana 14.16). Jezus wie, że przestrzeganie Jego przykazań w tym upadłym świecie będzie wymagało boskiego źródła mocy w postaci obecności Ducha Świętego żyjącego w nas.

Na szczęście mamy wzór, jak kochać Jezusa i przestrzegać Jego przykazań: miłość Jezusa Chrystusa i Jego życie w posłuszeństwie Ojcu (Ew. Jana 14.31). Posłuszeństwo przykazaniom Chrystusa oznacza naśladowanie przykładu Jezusa (Ew. Jana 13.15-16). Miłość do Jezusa nie jest jedynie uczuciem; jest to aktywna, trwała, ciągła relacja naśladowania i posłuszeństwa naszemu kochającemu Mistrzowi: "wiemy, że go znamy, jeśli przykazania jego zachowujemy" (1 Jana 2.3).

EnglishPowrót na polską stronę główną

Co miał na myśli Jezus, gdy powiedział: Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie?
Podziel się tą stroną: Facebook icon Twitter icon Pinterest icon Email icon
© Copyright Got Questions Ministries